Villkor

CANON EUROPA N.V. VILLKOR FÖR CANON EOS RP-ERBJUDANDE

1. KAMPANJENS UPPHOVSMAN

Kampanjens upphovsman är Canon Europa N.V. med den registrerade adressen Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (”Canon”).

2. OM ERBJUDANDET

2.1. Deltagare

2.1.1 Alla deltagare måste ha fyllt 18 år och vara bosatta inom EES, Andorra, Monaco eller Schweiz. ("Deltagare").

2.1.2 Alla deltagare anses ha gett sitt medgivande till att vara bundna av dessa villkor.

2.1.3 Distributörer och återförsäljare omfattas inte av kampanjen och får inte delta å sina kunders vägnar.

2.2. Erbjudandets produkter, geografiska utsträckning och tidsperioder

2.2.1 Erbjudandet kan lösas in från kl. 00.00 den 27 februari 2019, fram till midnatt den 30 juni 2019 ("Kampanjperioden").

2.2.2 Erbjudandet gäller endast för produkter som anges i paragraf 3 (”Kampanjprodukterna”), köpta från återförsäljare i Andorra, Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Nederländerna, Frankrike, Finland, Ungern, Tyskland, Italien, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Lichtenstein, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg eller Monaco eller från en Internet-butik med en domän eller en registrerad adress i något av ovanstående länder (”område för erbjudandet”).

2.2.3 Alla produkter i erbjudandet måste vara nya och äkta Canon-produkter. Begagnade, renoverade eller reparerade produkter eller produkter som är förfalskade eller som på något sätt gör intrång på de immateriella rättigheterna som tillhör Canon-gruppen (inklusive men inte uteslutande parallellimporterade eller "grå" produkter) omfattas inte av den här kampanjen. Mer information om parallella produkter finns i Canons butik

2.2.4 Alla Kampanjprodukter måste ha levererats till EES-länderna samt Schweiz, Andorra eller Monaco och distribuerats av Canon Europa N.V. eller företag inom Canon-gruppen i EES, Schweiz, Andorra eller Monaco. Hör med din återförsäljare för att undvika missförstånd.

2.2.5 Produkter i erbjudandet som återlämnas (och som inte är defekta) till säljaren omfattas inte av kampanjen, och deltagare som försöker utnyttja erbjudandet med hjälp av dessa produkter får inte delta i kampanjen. Om Canon får kännedom om sådant bedrägeri har Canon möjlighet att vidta rättsliga åtgärder gentemot inblandade deltagare.

3. Hur man deltar

3.1.1 För att kunna ta del av erbjudandet måste Deltagaren köpa ett CANON EOS RP-kamerahus eller CANON EOS RP-kit OCH ett objektiv som ingår i CANONS EOS RP-kampanjen OCH göra ett giltigt anspråk online. Anspråket måste göras inom kampanjperioden.

3.1.2 Följande objektiv ingår i CANONS EOS RP-kampanjen: EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM, RF 35mm F1.8 MACRO IS STM, EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM, EF 24-70mm f/4L IS USM, EF 70-200mm f/4L IS II USM, EF 16-35mm f/4L IS USM, RF 24-105mm F4L IS USM.

3.2 Du gör ett anspråk genom att:

(i) fylla i och skicka in ett onlineformulär (där du anger den giltiga produktens serienummer.

(ii) scanna, ladda upp och bifoga en kopia av kvittot för respektive produkt, eller orderbekräftelsen vid internetköp (inklusive moms)

(iii) Deltagarna får sedan ett e-postmeddelande som bekräftar att anspråket har tagits emot, samt inloggningsuppgifter till en portal där de kan kontrollera anspråkets status. Om du inte får en bekräftelse via e-post inom 24 timmar från det att din ansökan behandlats, eller inte har tillgång till en dator, kontaktar du vår Claim Hotline på telefon +353 16 990 990.

3.3 Kampanjprodukterna är tillgängliga så långt lagret räcker. Canon ansvarar inte för eventuella problem för återförsäljare att leverera beställningar av kampanjprodukter under kampanjperioden.

3.4 Endast ett anspråk per Kampanjprodukt kan göras.

3.5 Den här kampanjen kan inte utnyttjas i samband med andra kampanjer.

3.6 När Canon har mottagit och verifierat anspråket får Deltagarna återbetalning på de belopp som visas för köp av Kampanjprodukter. Inga andra avtal kommer att ingås i och inga kontanter eller checker att tillhandahållas.

3.7 Canon kommer att sträva efter att göra BACS-överföringen inom 28 dagar från mottagandet av ett komplett och giltigt anspråk.

3.8 Om du inte väljer en av de valutor som erbjuds i formuläret kan Canon välja en åt dig efter eget gottfinnande.

3.9 Canon kommer inte att behandla anspråk som inkommer efter slutdatumet för anspråk den 28 september 2019. Canon kommer inte att behandla anspråk som man anser vara ofullständiga eller oläsliga. Canon ansvarar inte för försenade anspråk eller anspråk som inte har tagits emot.

3.10 Endast en BACS-betalning görs per giltigt anspråk.

3.11 Om du är momsregistrerad och får en återbetalning, kan det minska det skattemässiga värdet på ditt köp, så att du kan behöva minska din ingående moms i enlighet med detta.

4. FRISKRIVNINGAR

4.1 Canon kan, så långt lagen tillåter, inte hållas ansvarigt för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren lider under denna kampanj. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar Canons ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av Canons anställda eller ombud.

4.2 I undantagsfall kan Canon upphäva, göra tillägg i eller ändra andra kampanjvillkor utan att ådra sig något som helst ansvar, under förutsättning att sådana ändringar är nödvändiga och kan motiveras med objektiva orsaker.

4.3. Canon förbehåller sig rätten att granska anspråk i syfte att kontrollera att dessa villkor respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk och/eller deltagare om det finns misstanke om att kampanjen missbrukas på något sätt. Canons beslut gällande kampanjen är slutgiltiga och kan inte överklagas.

4.4 Om en beslutande domstol eller annan behörig myndighet anser att någon del av dessa villkor är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar ska denna del avskiljas från resten av villkoren, vilka ska fortsätta att gälla i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag.

5. DATASEKRETESS

Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederländerna är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas av deltagare. De personuppgifter som lämnas förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför EEA. Personuppgifter som samlas in från Deltagarna behandlas enligt Canon Consumer Data Privacy Policy.

6. LAG OCH JURISDIKTION

Som deltagande konsument gäller lagarna i ditt hemland för våra kampanjer, och du har eventuellt rätten att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i lokala domstolar. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa regler och villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter.