PR Contacts

Canon Belgien presskontakter

För mediefrågor, vänligen kontakta:

Företagsövergripande presskontakt

Kontakt: Filip Vandenbempt

Telefon: +32 2 7220 519

E-post: f.vandenbempt@canon.be


Presskontakt för affärslösningar

Kontakt: Steve Haentjens

Telefon: +32 2 7220 519

E-post: steve.haentjens@canon.be


Presskontakt för konsumentprodukter

Kontakt: Sacha Thonon

Telefon: +32 2 722 06 77

E-post: sacha.thonon@canon.be