PR Contacts

Canon Italien presskontakter

För mediefrågor, vänligen kontakta:

Presskontakt för konsumentprodukter, företagsövergripande och affärslösningar.

Kontakt: Comunicazione & Immagine

Telefon: +39 02 4548 1680

E-post: info@comunicazione-immagine.it