PR Contacts

Canon Portugal presskontakter

För mediefrågor, vänligen kontakta:

Företagsövergripande presskontakt

Kontakt: Ana Cristina

Telefon: +351 21 470 4037

E-post: ana.cristina@canon.pt


Presskontakt för affärslösningar

Kontakt: Ana Cristina

Telefon: +351 21 470 4037

E-post: ana.cristina@canon.pt


Presskontakt för konsumentprodukter

Kontakt: Goreti Pedrosa

Telefon: +351 214 704 000

E-post: goreti.pedrosa@canon.pt