Canon Svenskas nya HR-Direktör vill se medarbetare växa och stärka kulturen

Pernilla Gullin är ny HR-Direktör på Canon i Sverige. Hon ingår i ledningsgruppen, där hon leder och definierar medarbetaragendan framåt. Med medarbetardrivna projekt vill hon förvalta och utveckla det engagemang och den kultur som finns inom bolaget idag. Ett viktigt arbete när Canon är mitt i att stötta samhällsviktiga företag och organisationer i Sverige att utvecklas med innovativ teknik.

Stockholm 2022-02-23


-Det ska bli spännande att få arbeta utifrån Kyosei-filosofin. Det var en av orsakerna till att jag tackade ja till att börja på Canon. Kyosei, tanken på att leva och arbeta Reading Time (in minutes):tillsammans för allas bästa, tycker jag är fenomenal. Det går in i hållbarhetstänket och det ger ett djup och en stabilitet i verksamheten. Kyosei ger bäring på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt värnar om våra medarbetares välmående, säger Pernilla Gullin.


Pernilla Gullin kommer närmast från Danske Bank, där hon också ansvarade för HR. Innan det var hon HR- och kommunikationsansvarig på MAQS Advokatbyrå, dit hon rekryterades från RBS International. Hon har också varit Senior Vice President vid den multinationella affärsbanken Citi samt arbetade många år som management konsult på Andersen Consulting. Hon tar, med andra ord, med sig en mycket bred och gedigen affärsmässig erfarenhet in i företaget. Den nya rollen inkluderar även ett nordiskt HR-ansvar inom affärsområdet Foto, Video & print.


– Jag tror att jag kommer att ha stor nytta av mina erfarenheter från finansvärlden. Där fick den digitala transformationen en rivstart, något som fick stora fördelar för alla delar av verksamheten. Jag känner ödmjukhet inför det faktum att vi befinner oss mitt i språnget där Canon spelar en stor roll i samhället för att branscher utvecklas.


Canons uppdrag i samhället är att ge människor möjligheten att hållbart förändra, förverkliga och förbättra sina liv med hjälp av tekniska innovationer och expertis. När kreativiteten breddas kan berättelser förmedlas på ett starkt sätt med hjälp av möjligheterna digitaliseringen ger.


-Med nya arbetssätt och stora förändringar är en av de viktigaste uppgifterna för mig är att stötta medarbetarna och driva på omställningen internt. Det handlar om att skapa tillväxt genom att utveckla kompetens och förmågor på bästa sätt och att skapa ett bra välmående genom en modern och hybrid arbetsplats. Nyckeln är att fortsatt utveckla ett starkt engagemang och en kultur som inbegriper stor mångfald och inkludering. Samt främja ett tankesätt som handlar om att sträva efter att vara nyfiken på att lära sig nya saker, att se positivt på framtiden och skapa den kreativitet som behövs för att verka innovativt. Det gäller att utveckla medarbetarna för framtiden, då utvecklas också affären säger Pernilla Gullin.


En viktig fråga för ett företag som Canon är rekrytering och talangutveckling. Konkurrensen om rätt kompetens är stenhård. Men som ytterst ansvarig för att attrahera talanger, är Pernilla Gullin inte orolig.


-Vi har ett starkt varumärke och en enorm stolthet att arbeta för Canon. Engagemanget är högt på Canon. Det betyder mycket för att vi i framtiden ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och kunna attrahera rätt personer. Jag tror starkt på att ge mandat till medarbetarna varpå flera medarbetardrivna projekt redan har startat med syftet att stärka engagemanget och kulturen ytterligare. Det gynnar en organisation och får medarbetare att växa och utvecklas vilket är någonting som ligger mig varmt om hjärtat, fortsätter Pernilla Gullin.


Det starka hållbarhetsarbetet, med miljömål och stort fokus på social hållbarhet både i samhället och för den enskilda medarbetaren, bidrar till att göra Canon till en attraktiv arbetsgivare. Framgångsrika samarbeten som det med organisationen ”My Dream Now”, som inspirerar ungdomar att hitta egna vägar till jobb och drömmar är ett exempel på hur medarbetare engagerar sig lokalt. Ett annat var när medarbetare tävlade i ett socialt digitalt spel, våren 2021. De tre vinnande lagen fick välja välgörenhetsorganisationer att donera en summa pengar till.  


Nyligen skapade Canon en ny HR-strategi, dels för att öka värdet för kunderna, dels för att skapa ett mer dynamiskt arbetssätt. Samtliga chefer fick genomgå ledarskapsutbildning och man tog ägarskapet lokalt. Inom HR-området infördes flera nya processer för att sätta mål och utvärdera medarbetares prestationer samt skapa större fokus på framtida talanger.


– Det här arbetet ska vi utveckla vidare och ta till nästa nivå. Jag drivs av att anta ett holistiskt perspektiv på allt jag gör, utan att förlora fokus på detaljerna. Det är så jag kommer att leda medarbetaragendan framåt tillsammans med ledningsgruppen. Jag försöker att vara lyhörd och ödmjuk, men också visionär, säger Pernilla Gullin.