Information om programvara med öppen källkod

jquery-1.4.2.min.js

jQuery JavaScript Library v1.4.2
http://jquery.com/
Copyright 2010, John Resig
Dubbel licens under MIT- eller GPL Version 2-licenserna.
http://jquery.org/license

Inkluderar även Sizzle.js
http://sizzlejs.com/
Copyright 2010, The Dojo Foundation
Utgivet under MIT-, BSD- och GPL-licenserna.

------------------------------------------------
jquery-ui-1.8.2.custom.min.js

jQuery UI 1.8.2
Copyright (c) 2010 AUTHORS.txt (http://jqueryui.com/about)
Dubbel licens under licenserna MIT (MIT-LICENSE.txt)
och GPL (GPL-LICENSE.txt).

http://docs.jquery.com/UI


------------------------------------------------
MIT-licensen (MIT)
Tillåtelse ges härmed kostnadsfritt till alla personer som fått tag på ett exemplar av den här programvaran och dess tillhörande dokumentationsfiler ("programvaran"), för användning av programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheten att använda, kopiera, sammanfoga, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programvaran, och att tillåta att personer som programvaran utvecklats åt, lyder under följande villkor:

Ovanstående copyright-meddelande och det här godkännandemeddelandet ska medfölja alla kopior eller viktiga delar av programvaran.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Feedback