Videoklipp för installation och felsökning av PIXMA GM2040

I de här videoklippen besvarar vi vanliga frågor och ger detaljerade, stegvisa anvisningar som är specifika för din produkt. Videoklippen är avsedda att vägleda dig genom de vanliga konfigurationer som krävs för att förbereda din PIXMA-produkt. Det finns också några användbara felsökningsfilmer som vägleder dig genom några av de vanligaste utskriftsproblemen som du kan stöta på när du använder produkten.


Videoklipp för installation av skrivare

Nedan hittar du länkar till ett antal videoklipp som hjälper dig med installationen av skrivaren, bland annat hur du packar upp den och installerar bläckpatroner och papper.

Ta bort skyddsmaterialet

Slå på strömmen

Hälla bläck

Fylla på papper: för installation

Fylla på papper: bakre facket

Fylla på papper: kassett

Installera skrivhuvudet

Byta ut skrivhuvudetVideoklipp – utskriftsproblem

Nedan hittar du länkar till ett antal videoklipp som hjälper dig om du stöter på utskriftsproblem, t.ex. svaga eller ojämna färger eller sneda utskrifter.

Färgerna är ojämna eller utskriften är svag

Utskriften är snedVideoklipp för att åtgärda pappersstopp

Nedan hittar du länkar till ett antal videoklipp som hjälper dig att åtgärda pappersstopp i skrivaren.

Ta bort papper som fastnat: utmatningsfacket

Ta bort papper som fastnat: bakre facket

Ta bort papper som fastnat: inuti skrivaren

Ta bort papper som fastnat: innanför den bakre luckanVideoklipp för inställning av Wi-Fi-anslutning

Ansluta skrivaren till en dator (Windows)

Aktivera utskrift från en smartphone (iOS)

Aktivera utskrift från en smartphone (Android)

Feedback