ARTIKEL

Framgång efter COVID-19: Enkla samtalsämnen

Hur återupptar du samtal med kunderna?

LADDA NER RAPPORTEN

Det är dags att förbättra din samtalsförmåga

Här är några samtalsämnen som kan underlätta för dig i de inledande diskussioner

Ladda ner rapporten

Success post-COVID-19: Simple conversation starters

SÅ ÅTERUPPTAR DU SAMTAL MED KUNDERNA EFTER COVID-19

I takt med att vi anpassar oss till det ”nya normala” arbetssättet finns det en mängd olika samtal som du kan ha med dina kunder för att ta reda på hur du kan hjälpa dem med att effektivt anpassa verksamheten efter COVID-19.

Framgång efter Covid-19 behöver inte nödvändigtvis betyda att du gör det du alltid har gjort. Vi har redan tagit del av flera positiva berättelser från företag som har nyttjat möjligheten att reflektera över sina värdeerbjudanden, se över sina produkter och tjänster och anpassa sig till de nya förutsättningarna.

Som tryckeri förstår vi att du inte bara kan vänta på att telefonen ska ringa eller att beställningarna ska börja välla in. Du måste komma kunderna närmare än någonsin och förstå och förutse deras behov. Förbered dig på att vara proaktiv och vägledande i samtalen med dem och att ägna dig åt mer rådgivande diskussioner om hur dina kunder återupptar sina aktiviteter.

Det är endast genom att verkligen förstå varje kunds unika omständigheter och hur de anpassar sig till återuppbyggandet av sin verksamhet som du kan identifiera vilka de rätta möjligheterna att förespråka är och sälja in tryckt material i deras kommunikation, vilket ger mervärde genom mer specialiserade tjänster, till exempel personliga budskap eller kampanjintegrering.

Hämta vår artikel för att få inspiration till samtalsämnen som kan hjälpa dig att återuppta kontakten med dina kunder och få insikter för att forma det du erbjuder efter deras behov.

Upptäck mer

Så återupptar du samtal med kunderna efter COVID-19

PRATA MED VÅRT TEAM