Därför är Canon den främsta leverantören av MPDS (Managed Print and Document Services)

Utskrifter i hjärtat av informationshanteringen

Canon MPS meeting

Den nya ledaren inom MPS

För kunderna innebär MPDS (Managed Print and Document Services) en verklig möjlighet att förverkliga en holistisk informationsstrategi för den fysiska och digitala informationshanteringen, och framtidssäkra funktionen samtidigt som den ger betydande förbättringar av både produktivitet och säkerhet. Oavsett om ett företag är ute efter att införa en fullständig kontroll över alla dokumentarbetsflöden eller införa hanterade tjänster i sina verksamheter över hela världen kan MPDS frigöra effektivitet, ge kostnadsbesparingar och stärka produktiviteten.

Efter flera år av stark, kontinuerlig tillväxt har Canon nu gått om branschens viktigaste aktörer och har bekräftats av branschanalysföretaget IDC som Västeuropas marknadsledare inom MPDS.

Open plan office

IDC:s perspektiv

I sin rapport ”Western Europe MPDS and BPS Market Shares, 2017: Accelerated Technology Development Driving Greater Contractualized Business Revenues” tar IDC upp ”Canons långa tradition inom dokumentavbildning och utskriftshantering samt företagets produktportfölj, marknadsinnovation och framstående verksamhet i att bygga upp sitt företag inom utskriftstjänster” och bekräftar dess möjligheter med orden: ”Canon betonar den digitala omvandlingen med fokus på att skapa bättre arbetsflödesmöjligheter för kunderna och hjälpa dem att lösa några av de största utmaningarna i samband med hantering av information, både på papper och i elektronisk form. Canon har utvidgat sina erbjudanden inom arbetsflödeslösningar genom större fokus på att optimera verksamhetsprocesserna, erbjuda kontinuerliga förbättringar och tillhandahålla lösningar och tjänster i Europa och över hela världen.”

Som en tydlig avspegling av Canons strävan att erbjuda sina kunder de bästa lösningarna, specifikt för deras egna affärsbehov, hyllade IDC även ”Canons värdeförslag [som] härleds från företagets förmåga att tillhandahålla avbildning, inläsning och utmatningsutrustning som täcker hela spektrumet av användare, och kombinera det med skalbar programvara och teknik för lösningar som kan hjälpa alla organisationer, allt från små företag till multinationella koncerner. Med sin portfölj av programvarutekniker samt dess traditioner och styrka inom hanterade utskrifts- och dokumenttjänster hjälper Canon kunderna på resan som börjar med utrustningsoptimering och övergår i en djupare processförbättring och automatiserade arbetsflöden.”

Open plan business meeting

Modern MPDS

Det är en fascinerande tid för Managed Print and Document Services. I dagens datastyrda värld är papperskopior och elektroniska dokument (och informationen i dem) avgörande för en effektiv verksamhet. Men med snabbt ökande datavolymer är kostnaderna för effektiv hantering och underhåll av moderna informationsuppsättningar en riktig utmaning. Dessutom finns det idag en förväntning om att data hos företagen ska ge smartare och effektivare arbetssätt samt ge större kundinsikter och hjälpa till att driva framtida innovationer.

I dagens föränderliga värld inom dokument- och informationshantering fortsätter Canon att utveckla sina omfattande MPDS-tjänster för att tillgodose den växande efterfrågan på kontoren och företagens centrala reproavdelningar, inklusive företag som spänner över flera platser och regioner och globala miljöer över hela världen.

Workers reviewing digital content


Arbeta med experter

Med den digitala transformationen som gör sig påmind på företagens agenda har effektiv informationshantering aldrig varit viktigare. Digitaliseringen av utskriftshantering, tillsammans med användningen av dokumentscanning och inläsning, utgör en verklig möjlighet att minska kostnader, öka säkerheten och frigöra personal, som kan fokusera på mer lönsamma och värdefulla uppgifter genom snabb tillgång till relevant information.

Behovet av att hantera en komplex utskriftstjänst på flera kontor och skrivarrum, länder och varumärken kan sluka stora interna resurser, vilket kostar tid och pengar i onödan. Att arbeta med en professionell partner inom det här området är mycket viktigt. Med en kundcentrerad verksamhet och en utökad arbetsflödeslösning har Canon stora möjligheter att hjälpa företagen att optimera processer, ge kontinuerliga förbättringar och tillhandahålla lösningar och tjänster till företag över hela Europa och runt om i världen med hjälp av MPDS.

Eftersom företagen strävar efter att uppnå högre värden för de anställda och aktieägarna inser fler och fler organisationer att införande av MPDS ger dem möjlighet att fokusera på vad de gör bäst. Trots att informationshanteringen traditionellt har utförts av intern personal utgör utskrifter och i synnerhet utskriftshantering fortfarande ett av de sista stora områdena med okontrollerade kostnader. MPDS är en stor möjlighet för företag i alla former och storlekar att införa automatisering på ett sätt som omedelbart främjar produktivitet, kostnadseffektivitet och säkerhet.

Om du är ute efter att introducera MPDS i din verksamhet hittar du mer information om hur Canon kan hjälpa dig under Managed Print Services.

Liknande lösningar

Upptäck mer

Upptäck hur våra MPS-lösningar kan effektivisera verksamheten

Prata med vårt team