ARTIKEL

Transformera kunddata till lönsamma strategier för tillväxt

Är data verkligen ”den nya oljan”?

Ladda ner guiden

Transformera marknadsföringen idag

Får du ut mesta möjliga av din kunddata?

Ladda ner guiden

digital payment being made

Informationstillfället

Att data är den nya oljan är inget nytt begrepp. Det är ett begrepp från Clive Humby, den kända matematikern och arkitekten för Tesco Clubcard i Storbritannien, men vad betyder det egentligen idag? Det borde innebära att data används för att stödja modern, lönsam och effektiv verksamhet. Verkligheten är däremot att kunddata är mestadels en outnyttjad resurs som knappt tas hänsyn till.

Det finns enorm potential i information, men det krävs en ny färdighet och nya tankesätt för att samla in och analysera data på rätt sätt. Om du däremot får till det, kommer eventuella farhågor kring marknadsföringens förmåga att mäta påverkan snabbt försvinna.

Det beror på att kunddata inte bara kan hjälpa till att förbättra kundupplevelsen, utan även öka verksamhetstillväxten och samtidigt sänka kostnaderna.

Idag är det allmänt accepterat att kundupplevelsen har större kraft än andra faktorer, bland annat priset, att öka lojalitet. Gartners undersökning från 2017 om kundupplevelsen inom marknadsföring visade att 81 procent av företagen räknar med att konkurrera mestadels eller uteslutande utifrån kundupplevelsen inom två år.

Det viktiga är relevans – hantera kunddata för att få insikter och använda den kunskapen för att kommunicera på ett sätt som uppfyller verksamhetens mål, dvs. förbättra lojaliteten, öka autogireringar, öka möjligheterna för mer- eller korsförsäljning och främja mer digitalt engagemang. Att använda kunddata för att producera anpassad kommunikation som ger mätbara affärsmål är ett spännande område och det för marknadsföringen allt närmare hjärtat av affärsstrategin.

Förra året skedde plötsliga och aldrig förut skådade förändringar i affärs- och ekonomimiljön. Nya risker och sårbarheter har hotat säkerheten för kunddata. Under första halvan av förra året registrerades 918 dataintrång[1], bland annat på redovisningsledaren Deloitte, hälsovårdsföretaget Bupa och internetjätten Yahoo!. I genomsnitt beräknas över 10 miljoner kundregister att exponeras varje dag enligt Gemalto.[2] Striktare bestämmelser, som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), innebär att företag måste rapportera intrång inom en viss tid och kan drabbas av rejäla böter. I takt med att dataintrången ökar är det oerhört viktigt för företag att hantera risker för att se till att kunddata förblir skyddade och att ta tillvara på de anmärkningsvärda möjligheterna för strategisk verksamhetstillväxt.

Och möjligheten är stor. En effektiv dataanalys kan bland annat utveckla en bättre förståelse av konsumentbeteende, upptäcka problem och förbättra beslutsfattande. Det här förhållningssättet till information främjar dessutom nya affärsmodeller som kan bidra till nya metoder som ger förbättrad kommunikation och samverkan med kunder.

Den här trenden kommer bara att öka i takt med att digital transformation fortsätter att förändra företag och konsumentbeteende, till exempel ökad användning av nya enheter via bärbara enheter och Internet of Things (IoT), vilket kräver att ännu mer data samlas in.

Coloured postit notes

I jakt på kvalitet

Insamlingen av kunddata ökar och ställer företag inför vissa stora utmaningar inom säkerhet, efterlevnad, konsumenternas förtroende, IT-resursers tillgänglighet, olämpliga äldre system och dålig datakvalitet. Ett företag måste skydda sin data och uppfylla bestämmelser, så att konsumenterna bibehåller förtroendet. Dessutom behövs de nödvändiga IT-resurserna och lämpliga maskinvarorna för att kunna studera informationen korrekt och få rätt insikter om hur förbättringar och ökad tillväxt kan uppnås. Framtida tillväxt bygger på att hantera datarisker på ett holistiskt sätt. Det är viktigt med noggrann riskidentifiering, bedömning, kontrollsystem och teknik, precis som detaljerad övervakning och rapportering, för att säkerställa att problem som datastöld, bristande efterlevnad och försummelse hanteras.

Den här nya tekniken hjälper inte bara till att hantera utmaningar med kunddata utan även med att ge insikter, vilket gör det möjligt att tillhandahålla en bättre kundupplevelse.

Marknadsförarens verktyg

Kunder som känner sig uppskattade och tycker att det är enkelt att interagera med företag som de handlar från är mer benägna att stanna kvar hos de företagen. Lojala kunder behöver dessutom ofta mindre support. Det är kunddata som är nyckeln till en förbättrad kundupplevelse. Det gäller särskilt för anpassad kundkommunikation, oavsett om det är transaktionsrelaterad affärskommunikation, till exempel fakturor, redogörelser, aviseringar och korrespondens, eller mer kampanjrelaterad kommunikation, till exempel direktreklam och via olika kanaler, till exempel mobil, e-post eller via webben. Fokuserad digital kommunikation och dubbelriktad interaktion som smidigt tillhandahålls via olika kanaler uppfyller och överträffar kundens höga förväntningar. I slutänden innebär nöjda kunder nöjdare företag.

Precis som olja skulle världen som vi lever i idag inte fungera utan data. För att utnyttja dess potential bör inget företag dra sig för att investera i banbrytande teknik, experthjälp eller överväga outsourcing av kundkommunikationsprocesser för att lyckas.

Upptäck hur du får ut det mesta av din kunddata

Liknande lösningar

Upptäck mer

Förbättra din kundkommunikation

Prata med vårt team