Den digitala transformationens roll för att främja kundupplevelsen

Behåll konkurrenskraften med en kundinriktad strategi för digital transformation

LADDA NER GUIDE

Den digitala transformationens resa: en guide till framgång

Planera nästa steg i din digitala transformationsresa – 20 år efter den första kampanjen för digital transformation

Ladda ner guide

Winding mountain road lit up brightly

Främja kundupplevelsen med digital transformation

Under de senaste trettio åren har marknadsföring genomgått en dramatisk förändring. Den har utvecklats från fysisk till digital marknadsföring och idag går den mot att bli automatisk. I en värld där kundupplevelsen styr, utnyttjar företagen ny teknik för att hjälpa marknadsförare att uppfylla och överträffa kundernas förväntningar.

Digital transformation inom marknadsföring

I decennier har marknadsförares huvudsakliga strategi för att nå ut till kunder handlat om manuell direktmarknadsföring, till exempel kataloger. Men på 1990-talet började marknadsförare ta de första stegen mot digital transformation, med den första marknadsföringskampanjen online som lanserades år 1997.

Digital transformation inom marknadsföring har ett huvudsyfte – att tillhandahålla en relevant, engagerande kundupplevelse i en snabbt föränderlig värld. När internet blev tillgängligt för alla växlade maktbalansen mellan varumärke och konsument, så att konsumenten intog förarplatsen.

Kundupplevelse

Nu när kunder kan jämföra priser och med bara ett knapptryck få tillgång till recensioner, håller de sig bättre informerade och är mindre lojala mot varumärken. Företagen har i och med det gått över till att fokusera mer på kunden för att behålla lojaliteten genom att erbjuda kunderna den service som de förväntar sig – på deras villkor.

I samband med uppsvinget för datorer och smartphones blev den analoga kommunikationen mindre viktig. Marknadsföringen var tvungen att anpassas för att hålla jämna steg med nya kundpreferenser. Samtidigt som marknadsföring via post aldrig har försvunnit, har digital marknadsföring erbjudit enorma fördelar tillsammans med posten. Istället för en envägskommunikation har digital marknadsföring uppmuntrat till interaktion. Digitala kontaktpunkter hjälpte även marknadsförare att anta ett datadrivet tillvägagångssätt för att förstå kunderna bättre och erbjuda en mer skräddarsydd service. Detta har inte bara förbättrat kundupplevelsen utan även gjort marknadsföringen smartare och mer precis, vilket ökar avkastningen och minskar antalet bortkastade försök.

Two women in a shop smiling whilst looking at something

Automatisk marknadsföring

Digital transformation är en ständig process, den är aldrig ”slutförd”. Men vilka är de viktigaste stegen för att guida en resa mot digital transformation inom marknadsföring? För företag som redan har börjat digitalisera affärsprocesser är automatisering en viktig faktor i den ständiga utvecklingen. När strategin för en automatisk marknadsföringsprocess används på rätt sätt kan den hjälpa marknadsförare att tillhandahålla personligt anpassat innehåll till rätt personer och minska mängden mödosamma, tidskrävande arbetsuppgifter. 

Manuella arbeten som uppföljning och schemaläggning för sociala medier kan bli automatiska. Idag kan till och med smart programvara ha stöd för uppslagsgenerering genom att ge rekommendationer om hur en kampanj kan förbättras när det gäller sådant som nyckelord. Automatisering kan även användas för att förbättra inkommande marknadsföring genom att ge mer skräddarsydda förslag på kommunikation med uppslag baserade på insamlade data från flera kanaler, för att skapa en mer komplex och exakt profil.

Automatisering medför dock några egna utmaningar. Det är viktigt att företag kommer ihåg att det automatiska inte kan ta över rollen från en marknadsförare. Automatiseringen kan inte generera kreativa idéer, uppslag eller efterlikna äkta mänsklig kommunikation. Mänsklig interaktion är fortfarande nödvändig för en positiv kundupplevelse och kan inte härmas av ett program. Därför bör automatiseringen optimeras för att förbättra snarare än ersätta aktuella arbetsflöden.

Digital transformation är inte ett mål utan en resa. För marknadsförare har den här resan fullständigt förändrat kundkommunikationen och gjort kampanjer smartare, mer personliga och mer kundinriktade. När automatisk marknadsföring används effektivt har den stor potential att ytterligare finjustera processen, vilket ger kontextuellt innehåll till rätt personer via rätt kanaler, så att intäkterna ökar och kundlojaliteten blir bättre.

Läs Canons guide för att ta reda på hur du lyckas med din digitala transformation

Relaterade lösningar

Undersök mer

Ta reda på mer om hur du kan dra nytta av teknik som ger kundupplevelsen ett lyft med Canon

KONTAKTA OSS