ARTIKEL

Intelligenta lösningar som driver den digitala transformationen för ekonomiavdelningen

Affärsnytta för e-inköp

Ladda ner guiden

Transformera ekonomiavdelningen till en vinstmaskin

Ekonomiavdelningen har allt för länge varit ett centralt kostnadsställe. Ändra det för alltid med vår guide om digital ekonomi

Ladda ner guiden

Finance meeting

På tal om en finansiell revolution

E-inköp erbjuder den typ av innovation som driver branschen framåt och in i nästa generations handel 2020 enligt Deloitte.[1]

Trots den utbredda användningen av digital teknik är det fortfarande svårt att få yrkesekonomer att investera, vilket gör att en framtid för innovativ finans kan verka avlägsen. Att inte lyckas investera och anamma den teknik som krävs för att transformera ekonomiavdelningen, som så ofta har beklagats för sin roll som ett kostnadsställe, till en vinstmaskin kan hålla företag tillbaka.

Det är ingen hemlighet att ekonomiavdelningen är en primär måltavla för digital transformation för att utnyttja kraften hos automatiseringsteknik som eliminerar många manuella processer som fortfarande används. Leverantörsreskontra och kundreskontra omfattar många av de mest kritiska processer på alla företag och felaktig eller latent AP/AR-hantering kan leda till dåliga kassaflöden, oförutsägbara försäljningssiffror eller undantagsförlikning. Allt det kan skapa en dunkel och oförutsägbar serie finansiella processer.

För att moderna inköpsfunktioner ska blomstra måste utvecklingen vara snabb och effektiv. En strategisk, automatiserad strategi för e-fakturering är en av de mest produktiva initiativ som en organisation kan åta sig på resan mot digital transformation. Ja, dagens grundläggande funktioner kommer fortfarande att vara viktiga i morgon, men den moderna inköpsfunktionen kräver att de gör mer och på ett smartare sätt.

Calculator

Ekonomiavdelningens framtid

Trots mognaden hos dagens e-inköp, automatiserade ekonomilösningar och den verkliga inverkan som lösningarna kan ha på ett företags slutresultat har en digitaliserad, automatisk inköpsprocess och dess möjligheter ändå inte presenterats för företagsledare på ett övertygande sätt.

För att säkerställa framtida ekonomiska framgångar kan mer avancerad utveckling inom inköp sannolikt omfatta en mängd tekniker som bidrar till att hantera strategiska områden som kostnadsoptimering, hantering av efterfrågan, lager, varuhantering, inbyggd planering av efterfrågan/leverans, riskhantering, hantering av kvalitet/tjänstenivåer och introduktion av nya produkter.

Delge möjligheten med automatisering

Förbättrat kassaflöde, personaleffektivitet och färre administrativa uppgifter låter bra, men måste kvantifieras om CFO:n (en allt mer teknikinriktad befattning) ska sitta och anteckna, för att inte tala om investera. För att göra det måste företag börja fokusera på hur leverantörsskuldsavdelningen kan effektiviseras för att öka kostnadseffektiviteten ytterligare och för att få bättre överblick över ekonomiska resultat. Ett första logiskt steg för att uppnå de här fördelarna är helt klart att eliminera bergen av pappersfakturor och ersätta dem med elektroniska fakturor.

I takt med att företag automatiserar flera processer i cykeln beställning-till-likvida medel drar företaget nytta av lägre kostnader, förbättrad datakvalitet och snabbare konjunkturcykler. För ekonomiavdelningen innebär det ett steg längre från ryktet om att vara ett kostnadsställe och en möjlighet att börja bidra med verkligt mervärde i takt med att elektroniska data utnyttjas för att få en insyn i realtid i leverans-, inköps- och betalningskedjorna.

Mer än två femtedelar (41 %) av ekonomiavdelningens administrativa processer kan automatiseras under de kommande fem åren[1], men endast om yrkesekonomer kan bygga en robust och tilltalande verksamhet som banar väg för inköpstransformation. Det är endast möjligt om en tydlig demonstration av hur betydande effektivitetsvinster, förbättrad kostnadskontroll och utgiftshantering tillsammans med en riskminskning kan åstadkommas genom att ena de här processerna på en enda intelligent plattform.

Förvandla din ekonomiavdelning med nästa generations automatiserade lösningar

Liknande lösningar

Upptäck mer

Lär dig att spara tid och pengar med P2P

Prata med vårt team