Spegelreflexkameror

Canon EOS 5D Mark IV

Specifikationer

Driftsmiljö
0–40 °C, 85 % luftfuktighet eller lägre
Storlek (B x H x D)
150,7 × 116,4 × 75,9 mm
Vikt (endast hus)
Cirka 800 g

Specifikationer

 • 30,4 MP CMOS

 • Dual Pixel RAW

 • Dual Pixel CMOS AF

 • 7 bilder per sekund

 • 150 000 pixels mätningssensor

 • GPS

 • Wi-Fi/NFC

 • EOS-Movie 4K + Full HD

Specifikationerna i detalj

Bildsensor

 • Typ
  36 x 24 mm CMOS
 • Effektivt antal pixlar
  Cirka 30,4 megapixels
 • Totalt antal pixlar
  Cirka 31,7 megapixels
 • Bildförhållande
  3:2
 • Lågpassfilter
  Inbyggt/fast
 • Rengöring av sensor
  Integrerat rengöringssystem
 • Färgfiltertyp
  Primärfärg

Bild

 • Typ
  DIGIC 6+

Objektiv

 • Objektivfattning
  EF (exklusive EF-S-/EF-M-objektiv)
 • Brännvidd
  Motsvarar 1,0x objektivets brännvidd

Fokusering

 • Typ
  TTL-registrering i sekundär bild, fasskillnadsdetektionssystem med dedikerad AF-sensor
 • AF-system/punkter
  61-punkters/max 41 AF-punkter av korstyp, inklusive 5 punkter av dubbel korstyp vid f/2,8 och 61-punkters/21 AF-punkter av korstyp vid f/81
  Antalet AF-punkter av korstyp varierar beroende på objektiv.
 • AF-arbetsområde
  EV -3 - 18 (vid 23 °C och ISO100)
 • AF-metod
  One Shot
  AI Focus
  AI Servo AF
 • AF-punktval
  Automatiskt val: Alla 61 punkters AF (baserat på inställning av EOS iTR AF)
  Manuellt val: enpunkts autofokus (61, 15, 9 valbara typer eller enbart punkter med korssensorer valbara)
  Manuellt val: Enpunktsspot-AF
  Manuellt val: AF-punktexpansion, 4 punkter (upp, ned, vänster, höger)
  Manuellt val: AF-punktexpansion omgivande 8 punkter
  Manuellt val: Zon-AF (alla AF-punkter uppdelade i 9 fokuszoner)
  Manuellt val: Stort zon-AF (alla AF-punkter uppdelade i 3 fokuszoner)
  AF-punkter kan väljas separat för vertikal och horisontell fotografering
 • Visning av vald AF-punkt
  transparent LCD i sökaren och visad på snabbkontrollskärm
 • Autofokuslås
  Låst när avtryckaren trycks ned halvvägs eller AF ON trycks ned i läget One Shot AF. Med hjälp av den anpassade knappen inställd på AF-steg i AI Servo
 • AF-hjälpbelysning
  Från en särskild Speedlite-blixt (tillval)
 • Manuell fokusering
  Inställning på objektivet
 • Mikrojustering för autofokus
  Manuell: Ange justering +/- 20 steg (vidvinkel- och teleinställningen för zoomobjektiv)
  Korrigera alla objektiv med samma värde
  Korrigera upp till 40 objektiv individuellt
  Justeringar lagras för objektiv efter serienummer

Exponeringsinställning

 • Mätmetoder
  Cirka 150 000-pixel RGB+IR mätsensor, 252-zonmätning. EOS Intelligent Subject Analysis-system
  (1) Evaluerande ljusmätning (länkad till alla autofokuspunkter)
  (2) Utsnittsmätning (cirka 6,1 % i mitten av sökaren)
  (3) Spotmätning: Central spotmätning (cirka 1,3 % i mitten av sökaren)
  Spotmätning länkad till en AF-punkt ingår ej
  (4) Centrumvägd genomsnittsmätning
 • Intervall för mätljusstyrka
  EV 0 - 20 (vid 23 °C, ISO100, med utvärderande mätning)
 • AE-lås
  Auto: Med metoden One-Shot AF och evaluerande mätning, låses AE-låset när skärpan ställts in
  Manuell: Med AE-låsknappen i lägena P, Av, Tv och M
 • Exponeringskompensation
  +/-5 EV i 1/3 eller 1/2 steg (kan kombineras med automatisk exponeringsvariation).
 • Automatisk exponeringsvariation
  +/- 3 EV i 1/3 eller 1/2 steg
 • Flimmerreducering
  Ja. Flimmer upptäcks vid en frekvens på 100 Hz eller 120 Hz. Högsta hastighet för bildserier kan minska
 • ISO-känslighet
  Auto 100-32000 (i 1/3 steg eller hela steg)
  ISO kan utvidgas till L: 50, H1: 51200 och H2: 102400,2

Slutare

 • Typ
  Elektroniskt styrd ridåslutare
 • Hastighet
  30–1/8 000 sek. (i 1/2 eller 1/3 steg), Bulb (Totalt slutartidsintervall. Tillgängligt intervall varierar med fotograferingsmetod)
 • Utlösare
  Mjuk elektromagnetisk avtryckare

Vitbalans

 • Typ
  Automatisk vitbalansering med bildsensorn
 • Inställningar
  AWB (omgivningsprioritet/vitprioritet), dagsljus, skugga, molnigt, elljus, vitt fluorescerande ljus, blixt, egen, färgtemperaturinställning
  Vitbalanskompensation:
  1. Blå/Gul +/-9;
  2. Magenta/Grön +/-9
 • Egen vitbalans
  Ja, 1 inställning kan registreras
 • Vitbalansvariation
  '+/-3 nivåer i enstaka steg
  3, 2, 5 eller 7 varierade bilder per avtryckning
  Inställbar blå/gul- eller magenta/grön-förstärkning

Sökare

 • Typ
  Penta-Prisma
 • Täckning (vertikal/horisontell)
  Cirka 100 %
 • Förstoring
  Cirka 0,71x 3
 • Ögonavstånd
  Cirka 21 mm (från okularlinsens centrum)
 • Dioptriinställning
  -3 till +1 m-1 (dioptri)
 • Fokuseringsskiva
  Fast, transparent LCD-överlägg med information
 • Spegel
  Snabbt återgående halvgenomskinlig spegel
 • Sökarinformation
  AF-information: enpunkts-/spot-AF-punkter, AF-ram, AF-läge, fokusindikator, AF-läge, val av AF-punkt, AF-punktsregistrering
  Exponeringsinformation: slutartid, bländarvärde, ISO-tal (visas alltid), automatiklås, exponeringsnivå/kompensation, blixtmätning, spotmätningscirkel, exponeringsvarning, automatisk exponeringsvariation, ljusmätmetod, fotograferingsmetod
  Blixtinformation: blixt klar, höghastighetssynkronisering, FE-lås, blixtexponeringskompensation, blixt för minskning av röda ögon
  Bildinformation: kortinformation, maximalt antal bilder, (visas med 2 siffror), högdagerprioritet (D+), JPEG/RAW-indikator, Dual Pixel RAW, digital objektivoptimering.
  Kompositionsinformation: rutnät, elektroniskt vattenpass
  Övrig information: batterikontroll, varningssymbol, flimmeravkänning, matningsmetod, vitbalans
 • Förhandsgranska skärpedjup
  Ja, med knappen för skärpedjupskontroll
 • Okularlock
  På remmen

LCD-monitor

 • Typ
  8,10cm (3,2") Clear View LCD II, cirka 1 620 000 punkter
 • Täckning
  Cirka 100 %
 • Visningsvinkel (horisontellt/vertikalt)
  Ca 170° vertikalt och horisontellt
 • Ytskikt
  Antireflex och smutsavstötande. Förstärkt glas ingår
 • Justering av ljusstyrka
  Manuell: Justerbar till en av sju nivåer
  Justering av färgton: 4 inställningar
 • Användning av touchskärm
  Kapacitiv metod med menyfunktioner, snabbkontrollsinställningar uppspelningsfunktioner och förstorad visning. Val av AF-punkt i Live View och filmer, skärmavtryckare är möjlig i Live View-stillbildsfotografering.
 • Visningsalternativ
  (1) Snabbkontrollskärm
  (2) Kamerainställningar
  (3) Elektroniskt vattenpass med dubbla axlar
  (4) Anpassningsbar snabbkontrollskärm

Blixt

 • Lägen
  E-TTL II automatisk blixt, manuell mätning
 • Blixtsynkronisering
  1/200 sek
 • Blixtexponeringskompensation
  +/- 3EV i 1/3 steg med Speedlite-blixtaggregat i EX-serien
 • Exponeringsvariation med blixt
  Ja, med kompatibelt separat blixtaggregat
 • Blixtexponeringslås
  Ja
 • Synkronisering med andra ridån
  Ja
 • Blixtsko/PC-kontakt
  Ja/Ja
 • Kompatibilitet med extern blixt
  E-TTL II med Speedlites serie EX och stöd för trådlöst multiblixtsystem
 • Kontroll av extern blixt
  via kamerans menyskärmbild

Fotografering

 • Lägen
  Smart motivläge, Programautomatik, Tidsförval AE, Bländarförval AE, Manual (stillbilder och film), Bulb och Egen (x3)
 • Bildstilar
  Auto, Standard, Porträtt, Landskap, Detaljrik, Neutral, Naturtrogen, Monokrom, Egen (x3)
 • Färgrymd
  sRGB och Adobe RGB
 • Bildbearbetning
  Högdagerprioritet
  Auto ljuskorrigering (4 inställningar)
  Brusreducering för lång exponeringstid
  Brusreducering för höga ISO (4 inställningar)
  Optisk korrigering av objektiv4:
  Korrigering av periferibelysning, kromatisk aberrationsjustering (under/efter stillbildsfotografering, endast vid videoinspelning)
  – Distorsionskorrigering, diffraktionskorrigering, digital objektivoptimering (under/efter stillbildsfotografering)
  Ändra storlek till M, S1, S2 eller S3 5
  Beskärning: JPEG-bilder kan beskäras (sidförhållanden 3:2, 4:3, 16:9, 1:1)
  – 45 beskärningsstorlekar kan väljas, från 11 % till 95 % (diagonalt)
  – Växla mellan vertikal och horisontell beskärningsorientering
  – Beskärningsramen kan flyttas med touchskärmen
  RAW-bildbearbetning 6
  Multiexponering
 • Matningsmetoder
  Enbild, Serietagning hög, Serietagning låg, Tyst enbildstagning, Tyst serietagning, Självutlösare (2s+fjärr, 10s+fjärr)
 • Serietagning
  Max. Cirka 7 b/s med full AF/AE-följning, hastigheten bibehålls i ett obegränsat antal JPEG-bilder eller upp till 21 RAW-bilder 789
  Max. 4,3 b/s i Live View-läget med AF-spårning
 • Intervalltimer
  Inbyggt, antal bilder inställbart från 1-99 eller obegränsat (valbar intervalltid - 1 sek till 99 tim 59 min 59 sek). Bulbtimer möjlig (valbar tid – 1 sek till 99 tim 59 min 59 sek)

Live View-läge

 • Typ
  Elektronisk sökare med bildsensor
 • Täckning
  Cirka 100 % (horisontellt och vertikalt)
 • Bildhastighet
  29,97 b/s (kan öka när AF utförs)
 • Fokusering
  Manuell fokusering (förstora bilden 5x eller 10x från valfri punkt på bildskärmen)
  Autofokus: Dubbel Pixel CMOS-AF (ansiktsigenkänning och följnings-AF, FlexiZone - Single, FlexiZone – Multi), tillgänglig med alla EF-objektiv och skärmavtryckare
 • Mätmetod
  Evaluerande mätning i realtid med bildsensorn (315 zoner)
  Utsnittsmätning (cirka 6,3 % av direktvisningsskärm)
  Spotmätning (cirka 2,7 % av direktvisningsskärm)
  Centrumvägd genomsnittsmätning
  Aktiv mättid kan ändras
 • Visningsalternativ
  4 nivåer tillgängliga via INFO. knapp: Ingen information, grundläggande fotograferingsinformation, avancerad fotograferingsinformation och avancerad fotograferingsinformation med histogram
  Multiexponeringsstatus även tillgängligt i multiexponeringsläge

Filtyp – Stillbilder

 • Stillbildsformat
  JPEG: 3 kompressionsalternativ
  RAW: RAW, M-RAW, S-RAW och Dual Pixel RAW (14 bitar, Canon original RAW 2:a utgåvan)
  Överensstämmer med Exif 2.30 och Design rule for Camera File system 2.0
  Överensstämmer med Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1
 • Samtidig registrering med RAW+JPEG
  Ja, alla kombinationer av RAW + JPEG är möjliga, olika format på olika kort är möjligt, inklusive Dual Pixel RAW +JPEG
 • Bildformat
  JPEG:
  3:2-förhållande (L) 6720x4480, (M1) 4464x2976, (S1) 3360x2240, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480
  4:3-förhållande (L) 5952x4480, (M1) 3968x2976, (S1) 2976x2240, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480
  16:9-förhållande (L) 6720x3776, (M1) 4464x2512, (S1) 3360x1888, (S2) 1920x1080, (S3) 720x408
  1:1-förhållande (L) 4480x4480, (M1) 2976x2976, (S1) 2240x2240, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480
  RAW:
  (RAW) 6720x4480, (M-RAW) 5040x3360, (S-RAW) 3360x2240
 • Mappar
  Nya mappar kan skapas och väljas manuellt
 • Filnumrering
  (1) Löpande numrering
  (2) Automatisk återställning
  (3) Manuell återställning

EOS-film

 • Filmtyp
  MOV Video: 4K (17:9) 4096 x 2160 – Motion JPEG (endast interninspelning)10, Full HD, HD – MPEG4 AVC / H.264 varierbar (genomsnittlig) bithastighet, Ljud: Linjär PCM
  MP4 Video: Full HD (16:9) 1920 x 1080 – MPEG4 AVC/H.264, Ljud: AAC
 • Filmformat
  4K (17:9) 4096 x 2160 (29,97, 25, 24, 23,98 fps) Motion JPEG
  Full HD (16:9) 1920 x 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 b/s) intra- eller interframe
  Full HD (16:9) 1920 x 1080 HDR (29,97, 25 b/s) interframe
  Full HD (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25) inter frame lite
  HD (16:9) 1280 x 720 (119,9, 100 b/s) intraframe
 • Färgsampling (intern inspelning)
  4K – YCbCr4:2:2 (8 bitar)
  Full HD/ HD - YCbCr4:2:0 (8 bitar)
 • Scenlängd
  4K och Full HD – Max varaktighet 29 min 59 sek. (exklusive High Frame rate-filmer). Ingen 4 GB-filgräns med exFAT CF-kort
 • Film med hög bildfrekvens
  MOV Video: HD – 1280 x 720 med 100 bilder per sekund eller 119,9 bilder per sekund
  Spelas in som Slow motion-film i 1/4 hastighet
  Max inspelning av en scen upp till 7 min 29 sek.
 • 4k-bildinhämtning
  Hämtning av 8,8 megapixels JPEG-stillbilder från 4k-film möjlig
 • Bithastighet/Mbps
  MOV:
  4k (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p): cirka 500 Mbit/s
  Full HD (59,94p/50,00p)/ALL-I: cirka 180 Mbit/s
  Full HD (59,94p/50,00p)/IPB cirka 60 Mbit/s
  Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/ALL-I: cirka 90 Mbit/s
  Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/IPB (Standard): cirka 30 Mbit/s
  HD (119,9p/100,0p)/ALL-I: cirka 160 Mbit/s
  MP4:
  Full HD (59,94p/50,00p)/IPB (Standard): cirka 60 Mbit/s
  Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/IPB (Standard): cirka 30 Mbit/s
  Full HD (29,97p/25,00p)/IPB (ljus): cirka 12 Mbit/s
 • Mikrofon
  Inbyggd monomikrofon (48 kHz, 16 bit x 2 kanaler)
 • HDMI-display
  Endast extern bildskärm, Endast extern bildskärm utan informationsdisplay eller Samtidigt på kameran och extern bildskärm
 • HDMI-utgång
  Endast Full HD-inspelning, Endast okomprimerad YCbCr 4:2:2, 8-bitar, ljudutgång via HDMI är också möjligt
 • Fokusering
  Dual Pixel CMOS AF med ansiktsigenkänning och spårnings-AF, Movie Servo AF
  Manuell fokusering
 • ISO
  4K - Auto: 100-12800, H: 25600, H: 32000, H1: 51200, H2: 102400,
  Full HD / HD - Auto: 100-25600, H: 32000, H1: 51200, H2:102400

Inbyggd GPS

 • Geotagginformation
  Longitud, latitud, höjd, koordinerad universell tid
 • Positioneringslägen
  Läge 1: Kameran fortsätter att ta emot GPS-signaler med jämna mellanrum när strömmen är avstängd
  Läge 2: GPS är avstängd när strömmen är avstängd
 • Positionsnoggrannhet
  Inom ca 30 m/98,4 fot (baserat på bra förhållanden för GPS-satellitmottagning en klar dag utan omgivande hinder)
 • Kompatibla system för satellitnavigering
  • GPS-satelliter (USA) 
  • GLONASS-satelliter (Ryssland) 
  • Quasi-Zenith Satellite Michibiki (Japan)
 • Loggfilsformat
  NMEA-format. Baserat på en loggfil per dag
 • Loggfilsanvändning
  Överföra loggdata till minneskort och kopiera dem till en dator
  Använda Map Utility för att bifoga loggfilen till bilderna
 • Digital kompass
  Medföljer inte

Övriga funktioner

 • Egen programmering
  17 funktioner för egen programmering med 46 inställningar
 • Metadatakod
  Användarens copyright-information (kan ställas in i kameran)
  Bildgradering (0-5 stjärnor)
  IPTC-data (registrerade med EOS Utility)
  Bildöverföring med bildtext (bildtext registrerad med EOS Utility)
 • LCD-display/belysning
  Ja/Ja
 • Fukt-/dammskyddad
  Ja
 • Röstmemo
  Ja, via en avgiftsbelagd uppdatering – Upp till 30 s per bild – 48 kHz/16 bitar eller 8 kHz/8 bitar
 • Intelligent orienteringssensor
  Ja
 • Förstoring vid visning
  1,5x–10x i 15 steg
 • Visningslägen
  (1) Enstaka bild
  (2) Enstaka bild med information (2 nivåer)
  Grundläggande - fotograferingsinformation (slutartid, bländare, ISO och bildkvalitet)
  Detaljerad – fotograferingsinformation (slutartid, bländare, ISO, bildmätning, kvalitet och filstorlek), objektivinformation, ljusstyrka och RGB-histogram, vitbalans, bildstil, färgrymd och brusreducering, optisk korrigering av objektiv, GPS-information
  (3) Index med 4 bilder
  (4) Index med 9 bilder
  (5) index med 36 bilder
  (6) index med 100 bilder
  (7) Visningshopp (1, 10 eller 100 bilder, datum, mapp, filmer, stillbilder, skyddade bilder, betygsättning)
  (8) Filmredigering
  (9) RAW-bearbetning
  (10) Betygsättning
 • Bildspel
  Bildval: Alla bilder, efter datum, efter mapp, filmer, stillbilder, skyddade bilder eller betygsättning
  Uppspelningstid: 1/2/3/5/10 eller 20 sekunder
  Upprepa: På/Av
 • Histogram
  Ljusstyrka: Ja
  RGB: Ja
 • Högdagervarning
  Ja
 • Bildradering
  Enstaka bild, markerade bilder, mapp, kort
 • Bildradering/bildskydd
  Raderingsskydd för enstaka bild, mapp eller kort
 • Självutlösare
  2 eller 10 sek
 • Menyspråk
  25 språk
  Engelska, tyska, franska, nederländska, danska, portugisiska, finska, italienska, norska, svenska, spanska, grekiska, ryska, polska, tjeckiska, ungerska, rumänska, ukrainska, turkiska, arabiska, thailändska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska och japanska
 • Uppdatering av firmware
  Kan uppdateras av användaren (kamera, objektiv, WFT, extern Speedlite)

Gränssnitt

 • Dator
  SuperSpeed USB 3.0
 • Wi-Fi
  Trådlöst LAN (IEEE802,11b/g/n), (endast 2,4 GHz), med Dynamiskt NFC-stöd 11 Funktioner som stöds – FTP/FTPS, EOS Utility, SmartPhone, överföring till Internet, trådlös utskrift
 • Annat
  HDMI-mini ut (typ C, HDMI-CEC-kompatibel), extern mikrofon In/Line in (stereominiuttag), Hörlursuttag (stereominiuttag), N3-terminal (fjärrutlösarkontakt)

Direktutskrift

 • PictBridge
  Ja (endast via trådlöst LAN)

Lagring

 • Typ
  1 x CompactFlash typ I (UDMA 7-kompatibel) (ej kompatibel med typ II och Microdrive)
  1x SD/SDHC/SDXC och UHS-I

Operativsystem som stöds

 • PC och Macintosh
  Windows 7 (exkl. Starter Edition) Windows 8 och Windows 10
  OS X v10.7-10.11

Programvara

 • Bildbearbetning
  Digital Photo Professional 4.5 eller senare (för RAW-bildhantering)
 • Annat
  EOS Utility 3.5 eller senare (inkl. Fjärrstyrd fotografering), Picture Style Editor, Map Utility, EOS registreringsverktyg för objektiv, EOS registreringsverktyg för webbtjänst, Canon Camera Connect-appen (iOS/Android)

Strömkälla

 • Batterier
  Uppladdningsbart litiumjonbatteri LP-E6N (medföljer) / LP-E6
 • Batteriets kapacitet
  Cirka 900 bilder (vid 23 °C)12
  Cirka 850 (vid 0 °C)
 • Batteriindikator
  6 nivåer + procent
 • Strömsparfunktion
  Strömmen stängs av efter 1, 2, 4, 8, 15 eller 30 minuter
 • Strömkällor och batteriladdare
  Batteriladdare LC-E6E (medföljer), batteriladdare LC-E6, nätadapter AC-E6N och nätaggregatet DR-E6, nätadaptersats ACK-E6N/ACK-E6, bilbatteriladdare CBC-E6

Tillbehör

 • Sökare
  Ögonmussla Eg, Eg-seriens korrektionslins med gummiram Eg, ögonmussla med imskydd Eg, vinkelsökare C
 • Trådlös filsändare
  Trådlös filsändare WFT-E7B
 • Objektiv
  Alla EF-objektiv (exklusive EF-S-/EF-M-objektiv)
 • Blixt
  Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite-sändare ST-E2, Speedlite-sändare ST-E3-RT)
 • Fjärrkontroll/fjärrutlösare
  Fjärrkontroll med N3-kontakt, trådlös fjärrkontroll LC-5 och Speedlite 600EX-II-RT
 • Annat
  BG-E20-batterigrepp, handrem E2, Connect Station CS100

Alla data baseras på Canons standardtestmetoder, förutom där så anges.

De kan komma att ändras utan föregående meddelande.

 1. Antalet AF-punkter, AF-punkter av korstyp och dubbla AF-punkter av korstyp varierar beroende på vilket objektiv som används
 2. Rekommenderat exponeringsindex
 3. med 50 mm objektiv vid oändligt, -1 m-1 dpt
 4. Ej möjlig med M-RAW och S-RAW
 5. Storleken på bilder som hämtats från 4K-filmer och bilder tagna i S3-kvalitet kan inte ändras
 6. RAW-bildbearbetning endast vid bildvisning, endast med RAW och Dual Pixel RAW
 7. Grov/Fin upplösning
 8. Baserat på Canons testmetoder, JPEG, ISO 100, standardbildstil. Maximalt antal bilder per sekund och buffertkapacitet kan minska beroende på kamerainställningar, ljusnivå, motiv, minneskortets märke och kapacitet, bildregistreringskvalitet, ISO-tal, matningsmetod, bildstil, funktioner för egen programmering osv.
 9. De tal som anges gäller vid användning med UDMA 7 Compact flash-minneskort
 10. Minsta skrivhastighet för kort som krävs för 4K 30p-inspelning: CF UDMA 7 – 100 MB/sek., SD UHS-1 – 90 MB/sek. eller högre
 11. Wi-Fi-användning kan vara begränsad i vissa länder och regioner
 12. Fotografering via sökaren. Baserat på CIPA Standard och med det batteri som följer med kameran, förutom där så anges