Ägaren till Canon Business Center Uppsala köper verksamheterna i Mälardalen

Ägaren till Canon Business Center i Uppsala, Joakim Biverman, köper Canon Business Center Mälardalen med kontor i Eskilstuna och Västerås av Robert Wigren som drivit verksamheten i 10 år. Förvärvet innebär att regionens kunder får tillgång till ett större team med bredare kompetens samtidigt som Canon Business Center fortsätter att stärka sin ställning i området.

Mälardalen är med närhet till Stockholm, goda kommunikationer och fantastiska boendemiljöer en oerhört attraktiv plats för företag att etablera sig och utvecklas i. Regionen växer samtidigt som marknaden snabbt har förändrats vilket skapar nya affärsmöjligheter. Bland annat har behovet av expertis för att digitalisera verksamheter skjutit i höjden vilket också accelererats i och med Corona-pandemin. Sammantaget gör detta att Canon Business Center kan fortsätta att stärka sin ställning och utveckla både marknaden och kunderna i området.


– Förvärvet innebär ett tightare samarbete mellan kontoren och medför även stordriftsfördelar vilket kommer att öka vår konkurrenskraft och styrka och göra kunderna än tryggare med oss som partner. Jag är övertygad om att vi kan utveckla och dra nytta av varandras styrkor med målsättningen att skapa ett starkt lag som har roligt på jobbet, samtidigt som vi bygger det vassaste bolaget på marknaden, säger Joakim Biverman, ägare till CBC Uppsala & Mälardalen.


De lokala Canon Business Center-kontoren kommer att fortsätta utvecklas som självständiga enheter, framförallt med fokus på digitalisering av dokument- och utskriftstjänster, samtidigt som regionens kunder får tillgång till ett större team med bredare kompetens och specialkompetens inom mer nischade områden


­– Vår lokala närvaro kommer fortsätta att vara av högsta prioritet eftersom det innebär att vi kan möta kunderna och hjälpa dem på plats.  Det stärker vårt erbjudande eftersom vi kan stödja kunden genom hela processen från idé, implementation, uppföljning och utveckling säger Joakim Biverman.


Arbetet mot storkunder och grafisk bransch kommer däremot att drivas regionalt framöver för att kunna ge kunderna spetskompetens. I det här segmentet arbetar Canon Business Center även med att utveckla kundernas verksamhet med hjälp av den senaste tekniken vilket kräver gedigen branschkunskap.


– Jag känner Joakim sen snart 20 år tillbaka och har sett honom utvecklas snabbt i alla roller han haft. Han är väl rustad, är en inspirerande ledare, och vet hur man driver ett Canon Business Center på ett framgångsrikt sätt. Det känns väldigt bra, säger Robert Wigren, ägare till CBC Mälardalen, som lämnar över VD och ägarrollen vid årsskiftet.