PIXMA MG6350, konfiguration av trådlös anslutning

Hitta instruktioner om hur du konfigurerar den trådlösa anslutningen på din PIXMA MG6350, och om hur du återställer skrivaren till fabriksinställningarna.

Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup.

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA MG6350 anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter.

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA MG6350, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA MG6350. Välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten (routern eller hubben). Mer information finns i enhetens användarhandbok. Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna på fliken Standardanslutningsmetod.
  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.

Steg 1

1. Om skärmen som visas nedan inte visas på enheten trycker du på den lysande knappen [HEM] (A) för att komma tillbaka till startsidan.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_1

Steg 2

1. Svep vänster på skärmen och tryck sedan på [WLAN-konfiguration] . [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_3

Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Skrivaren söker nu automatiskt efter åtkomstpunkter som har stöd för WPS-funktionen.

Steg 3

Displayen på skrivaren ska vara så som visas nedan -

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_4

1. Tryck på [Starta konfiguration] på skrivaren.

Wi-Fi-lampan (blå) på skrivaren blinkar vid sökning efter eller anslutning till åtkomstpunkten.

2. Tryck på och håll ned knappen [WPS] på åtkomstpunkten i ungefär 5 sekunder och släpp den sedan.
Mer exakta instruktioner om hur du startar WPS på åtkomstpunkten finns i användarhandboken.

3. Anslut till åtkomstpunkten genom att trycka på [OK] på skrivaren inom 2 minuter.

4. När vänster skärm nedan visas trycker du på [OK] för att slutföra konfigurationen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_5

Nu är WPS-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG6350.

Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod

Steg 1

1. Om skärmen som visas nedan inte visas på enheten trycker du på den lysande knappen [HEM] (A) för att komma tillbaka till startsidan.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

Steg 2

1. Svep vänster på skärmen och tryck sedan på [WLAN-konfiguration] . [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3

Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Steg 3

Displayen på skrivaren ska vara så som det visas nedan -

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

1. Tryck på [Till andra anslutningsmetoder].

2. Tryck på [Standardkonfiguration].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

Skrivaren söker nu efter alla tillgängliga trådlösa nätverk i omedelbar närhet.

3. Tryck på [namn (eller SSID)] som hör till ditt trådlösa nätverk i listan [Välj åtkomstpunkten] som visas på skrivarens LCD-skärm.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6

Namnet på ditt trådlösa nätverk visas här som "xxxx"

Om du är osäker på namnet på det trådlösa nätverket kan det finnas på en tryckt etikett på åtkomstpunkten. Du kan också titta efter vilket nätverk datorn är ansluten till.

Om du inte ser nätverket i listan trycker du på [Sök igen].

4. En av skärmarna nedan visas på skrivaren, beroende på vilken säkerhetsmetod åtkomstpunkten använder.

WEPWPA/WPA2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7-1[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7-2

5. Tryck på skärmen [Skriv in] så att du kan skriva in nätverkslösenordet.

6. Ange nätverkslösenordet (WEP-nyckel eller lösenordsfras) till det trådlösa nätverket.
Teckeninmatningen är skiftlägeskänslig.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

Följ anvisningarna nedan –

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

a. Du kan ange tecknen när tangentbordet visas på skrivaren.
(Lösenordsinmatningen är skiftlägeskänslig).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10 : Tryck här om du vill växla mellan "små bokstäver" och "siffror och symboler".

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11 : När bokstäver visas trycker du för att växla mellan små och stora bokstäver. När siffror och symboler visas trycker du för att växla mellan symboltyper.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12 : Tryck om du vill infoga ett mellanslag.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13 : Tryck om du vill ta bort tecknet vid markören. Flytta markören till måltecknet med [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_14 och [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_15 .

b. Tryck på det tecken du vill skriva in.

c. Upprepa stegen a. och b. och skriv in resterade tecken.

7. Tryck på [Verkställ] när du är klar.

8. Ditt nätverkslösenord visas. Bekräfta att de uppgifter du har skrivit in stämmer.
(Teckeninmatningen är skiftlägeskänslig.)

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_16

9. Tryck på [OK] när du vill ange nätverkslösenordet och ansluta till åtkomstpunkten. Om du har skrivit fel och behöver korrigera lösenordet trycker du på knappen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_18] och börjar om.

10. När vänster skärm visas trycker du på [OK] för att slutföra konfigurationen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_19Nu är WiFi-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG6350.

Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Återställa nätverksinställningarna på PIXMA MG6350 till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa dina nätverksinställningar till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan:

Steg 1

1. Om skärmen som visas nedan inte visas på enheten trycker du på den lysande knappen [HEM] (A) för att komma tillbaka till startsidan.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_1

Steg 2

1. Svep höger på skärmen och navigera till ikonen [Konfigurera]. [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_3

Steg 3

1. Tryck på ikonen [Konfigurera] och [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2. Skärmen [Konfigurera] öppnas.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_5

Steg 4

1. Tryck på [Enhetsinställningar]. Skärmen [Enhetsinställningar] öppnas.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_6

Steg 5

2. Tryck på [LAN-inställningar].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_7

Steg 6

1. Tryck på [Återställ LAN-inställningar].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_8

Steg 7

1. Ett meddelande visas: [Återställ inställning?]. Bekräfta med [Ja]. Meddelandet [Bearbetar...vänta en kort stund] visas.

Steg 8

1. Meddelandet [Följande har slutförts, återställ LAN-inställningar] visas. Slutför återställningen av LAN-inställningarna med [OK]. Du återgår till skärmen [LAN-inställningar]. Tryck på knappen [HEM] för att komma tillbaka till huvudskärmen.

Inställningarna för det trådlösa nätverket har återställts till fabriksinställningarna.

Om den här processen fortfarande inte fungerar efter att du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.