Installation av trådlös anslutning till PIXMA-skrivare

Kontrollera att du uppfyller följande två villkor innan du ansluter PIXMA-skrivaren till det trådlösa nätverket:

  1. Kontrollera att du har en åtkomstpunkt (även kallad router eller hubb) via vilken du kan få en internetanslutning. Åtkomstpunkten måste vara fullt fungerande innan du går vidare till nästa steg.

  2. Kontrollera att du har en datorenhet, t.ex. en PC, Mac, surfplatta eller smarttelefon, benämns hädanefter dator, som är ansluten till Internet.

    För att bekräfta om datorn som ska användas med skrivaren är ansluten till nätverket kan du försöka gå till en webbplats från datorn, till exempel www.canon-europe.com. Om webbsidan inte visas är du inte ansluten till Internet och det måste åtgärdas innan du fortsätter.

SE UPP

Om du har problem eller om du är osäker på hur du ställer in åtkomstpunkten eller Internetanslutningen, kan du läsa i användarhandboken för åtkomstpunkten du använder eller kontakta din Internetleverantör (ISP).

När ovanstående villkor har bekräftats väljer du din produkt nedan för att få åtkomst till anvisningarna för trådlös installation.

Välj din PIXMA-produkt

Om din produkt inte finns med nedan ber vi dig att titta på vår globala webbplats.Du kanske också behöver ...

Feedback