PIXMA MG6440, installation av trådlös anslutning

Hitta instruktioner om hur du konfigurerar den trådlösa anslutningen på din PIXMA MG6440 och om hur du återställer skrivaren till fabriksinställningarna.

Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup.

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA MG6440 anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter.

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA MG6440, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA MG6440. Välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

1. Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten.
Mer information finns i enhetens användarhandbok.
Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna på fliken Standardanslutningsmetod.

2. Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.

Steg 1

1. Tryck på knappen [Hem] (A) på skrivaren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-1

Steg 2

1. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) för att välja [WLAN [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2]-ikonen.

2. Tryck på den vänstra funktionsknappen (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2

Steg 3

1. När skärmen nedan visas väljer du [Konfiguration av trådlöst LAN] och trycker på [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-3

Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Skrivaren söker nu automatiskt efter åtkomstpunkter som har stöd för WPS-funktionen.

Steg 4

Displayen på skrivaren ska vara så som det visas nedan -

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-4

1. Tryck på och håll ned knappen [WPS] på åtkomstpunkten i ungefär 5 sekunder och släpp den sedan.

Mer exakta instruktioner om hur du startar WPS på åtkomstpunkten finns i användarhandboken.

2. Tryck på knappen [OK] på skrivaren inom 2 minuter.

Wi-Fi-lampan (blå) på skrivaren blinkar vid sökning efter eller anslutning till åtkomstpunkten.

3. När den här skärmen [Ansluten till åtkomstpunkten] visas trycker du på [OK] och slutför konfigurationen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-5

Nu är WPS-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG6440.

Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.

Back to top


Standardanslutningsmetod för USB

Steg 1

1. Tryck på knappen [Hem] (A) på skrivaren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-1

Steg 2

1. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) för att välja [WLAN]-ikonen [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2 .

2. Tryck på den vänstra funktionsknappen (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-3

Steg 3

1. När skärmen nedan visas väljer du [Konfiguration av trådlöst LAN] och trycker på [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-4

Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Steg 4

Displayen på skrivaren ska vara så som det visas nedan -

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-5

1. Tryck på knappen [Stopp/Återställ[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button].

Följande skärm visas.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-6

2. Välj [Standardkonfiguration] tryck sedan på [OK] och starta standardkonfigurationsprocessen.

Skrivaren söker nu efter alla tillgängliga trådlösa nätverk i omedelbar närhet.

3. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] för att välja åtkomstpunkten, som är namnet (eller SSID) på ditt nätverk. Tryck sedan på knappen [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-7

Namnet på ditt trådlösa nätverk visas här som "xxxx"

Om du är osäker på namnet på det trådlösa nätverket kan det finnas på en tryckt etikett på åtkomstpunkten. Du kan också titta efter vilket nätverk datorn är ansluten till.

Om du inte ser nätverket i listan väljer du [Sök igen] med vänster funktionsknapp (A).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8

En av skärmarna nedan visas på skrivaren, beroende på vilken säkerhetsmetod åtkomstpunkten använder.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-9

4. Tryck på [OK] och ange eller redigera lösenordet till nätverket.

5. Ange nätverkslösenordet (WEP-nyckel eller lösenordsfras) till det trådlösa nätverket.
Teckeninmatningen är skiftlägeskänslig.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-10

Du kan ange tecken när tangentbordet visas på lysdiodskärmen på skrivaren. Följ anvisningarna nedan –

a. Lösenordsinmatningen är skiftlägeskänslig. Tryck på funktionsknappen i mitten (A) och växla mellan små bokstäver, stora bokstäver och numeriska tecken.

b. Använd knapparna [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right (B) för att välja ett tecken på tangentbordet. Tryck sedan på OK-knappen för att välja och gå vidare till nästa tecken.

c. Upprepa steg a och b för att ange fler tecken.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-11

6. När du har skrivit in lösenordet för nätverket väljer du [Klar] med vänster funktionsknapp.

7. Ditt nätverkslösenord visas.
Bekräfta att de uppgifter du har skrivit in stämmer.
Om du skriver fel trycker du på [OK] och redigerar lösenordet.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-12[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-13

8. Tryck på den vänstra funktionsknappen när det är dags för [Slutför konfiguration].

9. När den vänstra skärmen visas trycker du på knappen [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-14

Nu är installationen av standardanslutningen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG6440.

Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Återställa nätverksinställningarna på PIXMA MG6440 till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa dina nätverksinställningar till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan.

Steg 1

1. Tryck på knappen [Hem] (A) på skrivaren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-1

Steg 2

1. Använd knappen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up] (A) för att navigera till ikonen [Konfigurera]. [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-2

2. Tryck på den högra funktionsknappen (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-3

Steg 3

1. Använd knappen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (A) för att välja [Enhetsinställningar] och tryck på knappen [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-4

Steg 4

1. Använd knappen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) för att navigera till [Återställ inställningar] och tryck på knappen [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-5

2. Använd knappen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down] (A) för att navigera till [Endast LAN-inställningar].

3. Tryck på knappen [OK].

4. När skärmen [Återställ inställning?] visas använder du knappen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up] för att navigera till [Ja].

5. Tryck på knappen [OK]. [Bearbetar...Vänta en kort stund] visas.

6. När du är klar trycker du på knappen [OK].

Inställningarna för det trådlösa nätverket har återställts till fabriksinställningarna.

Tryck på knappen [Hem] för att återvända till startskärmen.

Inställningarna för nätverket har återställts till fabriksinställningarna.

Om den här processen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.

Hjälp oss att förbättra vår service genom att delta i en kort undersökning baserad på dina upplevelser av Canons supportwebbplats.

Delta i vår undersökning Nej tack