Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

Installationsanvisning Wi-Fi för PIXMA MG6440

Vissa åtkomstpunkter (som ibland kallas routers eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt ”WPS” (som står för Wi-Fi Protected Setup). Med den kan enheter ansluta till nätverket utan ett lösenord. Denna metod är det enklaste sättet att ansluta din PIXMA-skrivare, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om åtkomstpunkten inte har stöd för WPS väljer du "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

1. Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten.
Mer information finns i enhetens användarhandbok.
Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna under avsnittet Standardanslutningsmetod.


2. Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.


Steg 1

1. Tryck på knappen [Hem] (A) på skrivaren.


Steg 2

1. Använd knapparna [] (A) för att välja [WLAN ]-ikonen.

2. Tryck på den vänstra funktionsknappen (B).


Steg 3

1. När skärmen nedan visas väljer du [Konfiguration av trådlöst LAN] och trycker på [OK].


Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Skrivaren söker nu automatiskt efter åtkomstpunkter som har stöd för WPS-funktionen.


Steg 4

Displayen på skrivaren ska vara så som det visas nedan:


1. Tryck på och håll ned knappen [WPS] på åtkomstpunkten i ungefär 5 sekunder och släpp den sedan.

Mer exakta instruktioner om hur du startar WPS på åtkomstpunkten finns i användarhandboken.

2. Tryck på knappen [OK] på skrivaren inom två minuter.

Wi-Fi-lampan (blå) på skrivaren blinkar vid sökning efter eller anslutning till åtkomstpunkten.

3. När den här skärmen [Ansluten till åtkomstpunkten] visas trycker du på [OK] och slutför konfigurationen.Nu är WPS-konfigurationen klar.


Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG6440.

Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran för att fortsätta.


Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod för USB

Steg 1

1. Tryck på knappen [Hem] (A) på skrivaren.Steg 2

1. Använd knapparna [] (A) för att välja [WLAN]-ikonen  .


2. Tryck på den vänstra funktionsknappen (B).


Steg 3

1. När skärmen nedan visas väljer du [Konfiguration av trådlöst LAN] och trycker på [OK].


Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.


Steg 4

Displayen på skrivaren ska vara så som det visas nedan -


1. Tryck på knappen [Stop/Reset/Stopp/återställ].

Följande skärm visas.


2. Välj [Standardkonfiguration] tryck sedan på [OK] och starta standardkonfigurationsprocessen.

Skrivaren söker nu efter alla tillgängliga trådlösa nätverk i omedelbar närhet.

3. Använd knapparna [] för att välja åtkomstpunkten, som är namnet (eller SSID) på ditt nätverk. Tryck sedan på knappen [OK].


Namnet på ditt trådlösa nätverk visas här som "xxxx"


Om du är osäker på namnet på det trådlösa nätverket kan det finnas på en tryckt etikett på åtkomstpunkten. Du kan också titta efter vilket nätverk datorn är ansluten till.

Om du inte ser nätverket i listan väljer du [Sök igen] med vänster funktionsknapp (A).


En av skärmarna nedan visas på skrivaren, beroende på vilken säkerhetsmetod åtkomstpunkten använder.


4. Tryck på [OK] och ange eller redigera lösenordet till nätverket.

5. Ange nätverkslösenordet (WEP-nyckel eller lösenordsfras) till det trådlösa nätverket.
Teckeninmatningen är skiftlägeskänslig.


Du kan ange tecken när tangentbordet visas på lysdiodskärmen på skrivaren. Följ anvisningarna nedan –

a. Lösenordsinmatningen är skiftlägeskänslig. Tryck på funktionsknappen i mitten (A) och växla mellan små bokstäver, stora bokstäver och numeriska tecken.

b. Använd knapparna  (B) för att välja ett tecken på tangentbordet. Tryck sedan på OK-knappen för att välja och gå vidare till nästa tecken.

c. Upprepa steg a och b för att ange fler tecken.


6. När du har skrivit in lösenordet för nätverket väljer du [Klar] med vänster funktionsknapp.

7. Ditt nätverkslösenord visas.
Bekräfta att de uppgifter du har skrivit in stämmer.
Om du skriver fel trycker du på [OK] och redigerar lösenordet.


WEP


WPA/WPA2

8. Tryck på den vänstra funktionsknappen när det är dags för [End Setup/Slutför konfiguration].

9. När den vänstra skärmen visas trycker du på knappen [OK].Nu är installationen av standardanslutningen klar.


Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MG6440.

Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran för att fortsätta.


Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa dina nätverksinställningar till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan.


Steg 1

1. Tryck på knappen [Hem] (A) på skrivaren.


Steg 2

1. Använd knappen [] (A) för att navigera till ikonen [Konfigurera].


2. Tryck på den högra funktionsknappen (B).


Steg 3

1. Använd knappen [] (A) för att välja [Enhetsinställningar] och tryck på knappen [OK].


Steg 4

1. Använd knappen [] (A) för att navigera till [Återställ inställningar] och tryck på knappen [OK].


2. Använd knappen [] (A) för att navigera till [Endast LAN-inställningar].

3. Tryck på knappen [OK].

4. När skärmen [Återställ inställning?] visas använder du knappen [] för att navigera till [Ja].


5. Tryck på knappen [OK]. [Bearbetar...Vänta en kort stund] visas.

6. När du är klar trycker du på knappen [OK].


Inställningarna för det trådlösa nätverket har återställts till fabriksinställningarna.


Tryck på knappen [Hem] för att återvända till startskärmen.

Inställningarna för nätverket har återställts till fabriksinställningarna.

Om den här processen fortfarande inte fungerar efter att du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.

Feedback