PIXMA MX524, konfiguration av trådlös anslutning

Hitta instruktioner om hur du konfigurerar den trådlösa anslutningen på din PIXMA MX524 och om hur du återställer skrivaren till fabriksinställningarna.

Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup.

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA MX524 anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter.

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA MX524, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA MX524. Välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten. Mer information finns i enhetens användarhandbok. Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna på fliken Standardanslutningsmetod.
  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.

Steg 1

1. Tryck på knappen [Meny] (A) på skrivaren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_1

Steg 2

1. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (A) och välj ikonen [WLAN-konfiguration]. Tryck på knappen [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_2

Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Skrivaren söker nu automatiskt efter åtkomstpunkter som har stöd för WPS-funktionen.

Steg 3

Displayen på skrivaren ska vara så som visas nedan -

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_3

1. Håll ned knappen [WPS] på åtkomstpunkten i ungefär fem sekunder och släpp den sedan. Mer exakta instruktioner om hur du startar WPS på åtkomstpunkten finns i användarhandboken.

2. Tryck på knappen [OK] på skrivaren inom 2 minuter.

Wi-Fi-lampan (blå) på skrivaren blinkar vid sökning efter eller anslutning till åtkomstpunkten.

3. När den här skärmen visas trycker du på knappen [OK] för att slutföra konfigurationen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 1_4

Nu är WPS-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MX524.
Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt från sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod

Steg 1

1. Tryck på knappen [Meny] (A) på skrivaren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_1

 

Steg 2

1. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (A) och välj ikonen [WLAN-konfiguration]. Tryck på knappen [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_2

Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

 

Steg 3

Displayen på skrivaren ska vara så som visas nedan -

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_3

1. Tryck på knappen [Stoppa/återställ [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button ]. Följande skärm visas.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_4

2. Tryck på knappen [OK]. Nu väljs [Standardkonfiguration].

Skrivaren söker nu efter alla tillgängliga trådlösa nätverk i omedelbar närhet.

3. Välj namnet (SSID) på det trådlösa nätverket med pilknapparna. Tryck på [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_5

Om du är osäker på namnet på det trådlösa nätverket kan det finnas på en tryckt etikett på åtkomstpunkten. Du kan också titta efter vilket nätverk datorn är ansluten till.

Om du inte ser ditt nätverk i listan väljer du [Sök igen] med piltangenterna och trycker på knappen [OK].

4. En av skärmarna nedan visas, beroende på vilken säkerhetsmetod som används i nätverket.

WEP WPA/WPA2

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_6[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_7

5. Ange nätverkslösenordet (WEP-nyckel eller lösenordsfras) till det trådlösa nätverket. Teckeninmatningen är skiftlägeskänslig.
Om du är osäker på lösenordet till det trådlöst nätverket kan det hända att det står på en etikett på åtkomstpunkten.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_8

Du kan skriva in tecken på skrivaren när de alfanumeriska knapparna (A) på kontrollpanelen lyser. Följ anvisningarna nedan.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_9

Apparaten har tre inmatningslägen: stora bokstäver, små bokstäver och siffror. Tryck på knappen  [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_10 om du vill växla till stora bokstäver (:A), små bokstäver (:a) eller siffror (:1). (Det valda inmatningssättet visas uppe till höger på skärmen)

Om du vill ange en symbol trycker du på # flera gånger tills den önskade symbolen visas.
Om du i läget för stora bokstäver till exempel trycker på  [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11 en gång får du "A", om du trycker på [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_11 två gånger får du "B" osv.

Om du har 2 tecken på samma knapp trycker du på pilknappen om du vill gå vidare till nästa tecken.

Om du råkar göra fel kan du ta bort tecknet genom att trycka på funktionsknappen i mitten.

6. När du har angett alla tecken trycker du på knappen [OK].

7. Kontrollera att nätverkslösenordet som du har angett stämmer.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_12

8. Om det stämmer trycker du på [OK] .
Om du har skrivit fel och behöver korrigera trycker du på knappen [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab arrow].

9. När skärmen (1) visas trycker du på [OK] .

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 2_13

10. När skärmen (2) visas trycker du på knappen [KOPIERA] (A). Du återgår nu till skärmen KOPIERA.


Nu är installationen av standardanslutningen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MX524.
Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt på sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.

Back to top


Återställa nätverksinställningarna på PIXMA MX524 till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan:

Steg 1

1. Tryck på knappen [Meny] (A) på skrivaren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_1

 

Steg 2

1. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page right] (A) och välj [Konfigurera].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_2

2. Tryck på knappen [OK] (B).

Steg 3

1. Använd knappen [ [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page left ]  (A) och välj [Enhetsinställningar]. Tryck på [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_3

Steg 4

1. Använd knapparna [ [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down ] (A) och välj [LAN-inställningar]. Tryck på [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_4

Steg 5

1. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down ] (A) och välj [Återställ LAN-inställningar]. Tryck på knappen [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_5

Steg 6

1. Välj [Ja] med knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page down]. Bekräfta återställningen med [OK].

Steg 7

1. När meddelandet [Följande har slutförts] visas på skärmen trycker du på knappen [OK]. Återställningen av LAN-inställningarna slutförs.

Steg 8

1. När skärmen nedan visas trycker du på knappen [KOPIERA] (A). Du återgår till skärmen KOPIERA.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page tab 3_8

Inställningarna för det trådlösa nätverket har nu återställts till fabriksinställningarna.

Om den här processen fortfarande inte fungerar efter att du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.

Back to top

Hjälp oss att förbättra vår service genom att delta i en kort undersökning baserad på dina upplevelser av Canons supportwebbplats.

Delta i vår undersökning Nej tack