PIXMA MX534, konfiguration av trådlös anslutning

Hitta instruktioner om hur du konfigurerar den trådlösa anslutningen på din PIXMA MX534 och om hur du återställer skrivaren till fabriksinställningarna.

Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup.

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA MX534 anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter.

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA MX534, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA MX534. Välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten. Mer information finns i enhetens användarhandbok. Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna på fliken Standardanslutningsmetod.
  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.

Steg 1

1. Tryck på knappen [Konfigurera] (A) på skrivaren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-1

Steg 2

1. Välj [Konfiguration av trådlöst nätverk] och tryck på [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-2

Den blå Wi-Fi lampan (A) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Skrivaren söker nu automatiskt efter åtkomstpunkter som har stöd för WPS-funktionen

Steg 3

Displayen på skrivaren ska vara så som visas nedan:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-3

(Följande meddelande visas: "Tryck på WPS-knappen i ungefär 5 sekunder. och tryck på [OK] på enheten")

1. Håll knappen [WPS] nedtryckt på kopplingspunkten.

Mer exakta instruktioner om hur du startar WPS på åtkomstpunkten finns i användarhandboken.

2. Tryck på knappen [OK] på skrivaren inom 2 minuter.

Den blå Wi-Fi-lampan på skrivaren blinkar vid sökning efter eller anslutning till åtkomstpunkten.
Följande skärm visas när du är ansluten. Tryck på knappen [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-4

Om en annan skärm visas läser du i "Felsökning" i användarhandboken.

Nu är WPS-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MX534.

Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran.

Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod

Steg 1

1. Tryck på knappen [Konfigurera] (A) på skrivaren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-1

Steg 2

1. Välj [Konfiguration av trådlöst nätverk] och tryck på [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-2

Steg 3

1. Tryck på knappen [Stop/Reset[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-3]. Följande skärm visas.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-4

2. När skärmen ovan visas trycker du på knappen [OK].

Skrivaren söker nu efter alla tillgängliga trådlösa nätverk i omedelbar närhet.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-5

(####### anger tillgängliga nätverksnamn)

3. Använd pilknapparna och välj nätverksnamnet (kallas även SSID). Tryck på knappen [OK] två gånger.

Om du är osäker på namnet på det trådlösa nätverket (SSID), kan det finnas på en tryckt etikett på åtkomstpunkten. Du kan också kontrollera vilket nätverk som datorn är ansluten till.

Om du inte ser ditt nätverk i listan väljer du [Sök igen] med piltangenterna och trycker på knappen [OK].

4. När nästa skärm visas anger du lösenordsfrasen för det trådlösa nätverket med sifferknapparna på värdmaskinen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-6

Apparaten har tre inmatningslägen: stora bokstäver, små bokstäver och siffror. Tryck på knappen [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-7 om du vill växla till stora bokstäver (:A), små bokstäver (:a) eller siffror (:1). (Visas uppe till höger på skärmen.)

Om du i läget för stora bokstäver till exempel trycker på [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8 en gång får du "A", om du trycker på [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-8 två gånger får du "B" osv. Om du har två tecken på samma knapp trycker du på pilknappen om du vill gå vidare till nästa tecken. Om du råkar göra fel kan du ta bort tecknet genom att trycka på knappen [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-9. När du har skrivit in lösenordsfrasen trycker du på OK.
Följande skärm visas:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2-10

Tryck på knappen [OK].

Nu är WiFi-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MX534.

Om du inte har installations-CD-skivan som medföljde din produkt kan du ladda ner handböckerna och programvaran.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss och få ytterligare hjälp.


Återställa nätverksinställningarna på PIXMA MX534 till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan:

Steg 1

1. Tryck på knappen [Konfigurera] (A) på skrivaren.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-1

Steg 2

1. Använd pilknapparna (A) och välj [Enhetsinställningar]. Tryck på knappen [OK] (B).

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-2

Steg 3

1. Använd pilknapparna och välj [Återställ inställning]. Tryck på [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-3

Steg 4

1. Använd pilknapparna och välj [LAN-inställning]. Tryck på [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-4

Steg 5

1. Använd pilknapparna och välj [Ja]. Tryck på [OK] .

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-5

Följande skärmar visas:

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 3-6

Inställningarna för det trådlösa nätverket har återställts till fabriksinställningarna.

Om den här processen fortfarande inte fungerar efter att du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.