PIXMA MX925, konfiguration av trådlös anslutning

Hitta instruktioner om hur du konfigurerar den trådlösa anslutningen på din PIXMA MX925, och om hur du återställer skrivaren till fabriksinställningarna.

Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup.

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA MX925 anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter.

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA MX925, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA MX925, välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten. Mer information finns i enhetens användarhandbok. Om det inte finns någon WPS-knapp kan du använda instruktionerna på fliken Standardanslutningsmetod.
  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkter använder detta protokoll.

Steg 1

1. Tryck på knappen [Meny] (A) på skrivaren.

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap1-1 MX924/MX925

Steg 2

1. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right] (A) för att gå till ikonen [Wireless LAN Setup] eller [WLAN Setup] och tryck på knappen [OK] (B).

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap1-2-MX924/MX925

Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Skrivaren söker nu automatiskt efter åtkomstpunkter som har stöd för WPS-funktionen.

Steg 3

Displayen på skrivaren ska vara så som det visas nedan -

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap1-3 MX924/MX925

1. Tryck på och håll ned [WPS]-knappen på åtkomstpunkten i ungefär fem sekunder och släpp den sedan.
Mer exakta instruktioner om hur du startar WPS på åtkomstpunkten finns i användarhandboken.

2. Tryck på knappen [OK] på skrivaren inom 2 minuter.

Wi-Fi-lampan (blå) på skrivaren blinkar vid sökning efter eller anslutning till åtkomstpunkten.

3. När skärmen nedan visas trycker du på knappen [OK] för att slutföra installationen.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page Tap1-4

Nu är WPS-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MX925.
Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt från sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod

Steg 1

1. Tryck på knappen [Meny] (A) på skrivaren.

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap1-1 MX924/MX925

Steg 2

1. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right] (A) för att gå till ikonen [Wireless LAN Setup] eller [WLAN Setup] och tryck på knappen [OK] (B).

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap2-2-MX924/MX925

Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Steg 3

Displayen på skrivaren ska vara så som det visas nedan -

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap2-3 MX924/MX925

1. Tryck på knappen [Stop/Reset [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button] .

Följande skärm visas.

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap2-4 MX924/MX925

2. Välj [Standard Setup].

Skrivaren söker nu efter alla tillgängliga trådlösa nätverk i omedelbar närhet.

3. Använd knapparna[[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down] för att markera namnet (eller SSID) för ditt trådlösa nätverk, och tryck sedan på knappen [OK] set för att välja det.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-5

Om du är osäker på vilket namnet på det trådlösa nätverket är, kan det finnas på en tryckt etikett på åtkomstpunkten eller så kan du kontrollera nätverket som datorn är ansluten till. Om du inte ser nätverket i listan trycker du på vänster funktionsknapp (A) [Search again].

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-6

4. En av skärmarna nedan visas på skrivaren, beroende på vilken säkerhetsmetod åtkomstpunkten använder.

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap2-7[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-8

5. Tryck på knappen [OK].

6. Ange nätverkets lösenord (WEP-nyckel eller lösenord). Om du är osäker på vilket lösenordet för det trådlösa nätverket är, kan det finnas på en tryckt etikett på åtkomstpunkten, teckeninmatning är skiftlägeskänslig.

Du kan ange tecknen när tangentbordet visas på skrivaren.

Följ anvisningarna nedan

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-9

a. När ett tangentbord på skärmen visas (ovan) trycker du på funktionsknappen i mitten (A) och växlar till ett tangentbord som stöder de tecken du vill använda.

Tre typer av tangentbord (alfabetiska versaler, alfabetiska gemener och numeriskt/symboliskt tangentbord) finns tillgängliga. Varje gång du trycker på funktionsknappen i mitten växlas tangentbordstyp.

b. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right] (B) för att välja tecken på tangentbordet och tryck sedan på knappen [OK] för att ange det.

Angivna tecken visas upptill (C) på tangentbordet på skärmen.

c. Om du behöver ta bort ett tecken trycker du på den högra funktionsknappen [Del character].

d. Upprepa a och b för att ange återstående tecken.

7. Tryck på vänster funktionsknapp för att välja [Done] när du har angett nätverkslösenordet.

8. Kontrollera att nätverkslösenordet är korrekt.

Om du har skrivit fel trycker du på [OK] för att redigera lösenordet som du har angett.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap2-10

9. Tryck på den vänstra funktionsknappen [End Setup] för att ansluta till ditt nätverk.

10. När skärmen nedan visas trycker du på knappen [OK] för att återgå till menyskärmen.

[MASTER] Picture_MX714/MX715Wireless Connection Setup Page Tap2-11

Nu är installationen av standardanslutningen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MX925.
Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt från sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.


Återställa nätverksinställningarna på PIXMA MX925 till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa nätverksinställningarna till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan:

Steg 1

1. Tryck på knappen [Meny] (A) på skrivaren.

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap1-1 MX924/MX925

Steg 2

1. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right] (A) för att gå till ikonen [Setup][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page pliers 1.

[MASTER] Picture_Wireless Connection Setup Page Tap3-2-MX924/MX925

2. Tryck på knappen [OK] (B).

Steg 3

1. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-left[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-right] (A) för att gå till ikonen [Device settings].

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap3-3

2. Tryck på knappen [OK] (B).

Steg 4

1. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down] (A) för att gå till ikonen [LAN settings]
.

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap3-4

2. Tryck på knappen [OK] (B).

Steg 5

1. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down] (A) för att gå till ikonen [Reset LAN settings].

[MASTER] Picture_MX714/MX715 Wireless Connection Setup Page Tap3-5

Tryck på knappen [OK] (B).

3. Använd knapparna [[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-up[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page step2-down] (A) för att välja [Yes], tryck sedan på knappen [OK] (B) för att bekräfta återställningen. En skärm med meddelandet "Bearbetar...vänta en kort stund" visas.

4. När fönstret "Följande har slutförts" visas trycker du på knappen [OK] (B) för att slutföra återställningen av LAN-inställningar.

Inställningarna för det trådlösa nätverket har återställts till fabriksinställningarna.

Om den här processen fortfarande inte fungerar efter att du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.