Vissa åtkomstpunkter (även kallade routrar eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt "WPS" som står för Wi-Fi Protected Setup.

På så sätt kan tillåtna enheter som PIXMA MX925 anslutas till ditt nätverk utan att du behöver ange ett lösenord och det möjliggör en snabb och enkel metod för att ansluta enheter.

Denna metod är utan tvekan det enklaste sättet att ansluta PIXMA MX925, så om åtkomstpunkten har en WPS-knapp väljer du fliken "WPS-anslutningsmetod" nedan för anvisningar om hur du ansluter med hjälp av den här metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta PIXMA MX925, välj då fliken "Standardanslutningsmetod" nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

Steg 1

1. Tryck på knappen [Meny] (A) på skrivaren.

Steg 2

1. Använd knapparna [ ] (A) för att gå till ikonen [Wireless LAN Setup] eller [WLAN Setup] och tryck på knappen [OK] (B).

Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Skrivaren söker nu automatiskt efter åtkomstpunkter som har stöd för WPS-funktionen.

Steg 3

Displayen på skrivaren ska vara så som det visas nedan -

1. Tryck på och håll ned [WPS]-knappen på åtkomstpunkten i ungefär fem sekunder och släpp den sedan.
Mer exakta instruktioner om hur du startar WPS på åtkomstpunkten finns i användarhandboken.

2. Tryck på knappen [OK] på skrivaren inom 2 minuter.

Wi-Fi-lampan (blå) på skrivaren blinkar vid sökning efter eller anslutning till åtkomstpunkten.

3. När skärmen nedan visas trycker du på knappen [OK] för att slutföra installationen.

Nu är WPS-konfigurationen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MX925.
Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att välja din produkt från sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod

Steg 1

1. Tryck på knappen [Meny] (A) på skrivaren.

Steg 2

1. Använd knapparna [ ] (A) för att gå till ikonen [Wireless LAN Setup] eller [WLAN Setup] och tryck på knappen [OK] (B).

Wi-Fi lampan (blå) (C) tänds när den trådlösa anslutningen är aktiverad.

Steg 3

Displayen på skrivaren ska vara så som det visas nedan -

1. Tryck på knappen [Stop/Reset ] .

Följande skärm visas.

2. Välj [Standard Setup].

Skrivaren söker nu efter alla tillgängliga trådlösa nätverk i omedelbar närhet.

3. Använd knapparna[ ] för att markera namnet (eller SSID) för ditt trådlösa nätverk, och tryck sedan på knappen [OK] set för att välja det.

Om du är osäker på vilket namnet på det trådlösa nätverket är, kan det finnas på en tryckt etikett på åtkomstpunkten eller så kan du kontrollera nätverket som datorn är ansluten till. Om du inte ser nätverket i listan trycker du på vänster funktionsknapp (A) [Search again].

4. En av skärmarna nedan visas på skrivaren, beroende på vilken säkerhetsmetod åtkomstpunkten använder.

5. Tryck på knappen [OK].

6. Ange nätverkets lösenord (WEP-nyckel eller lösenord). Om du är osäker på vilket lösenordet för det trådlösa nätverket är, kan det finnas på en tryckt etikett på åtkomstpunkten, teckeninmatning är skiftlägeskänslig.

Du kan ange tecknen när tangentbordet visas på skrivaren.

Följ anvisningarna nedan

a. När ett tangentbord på skärmen visas (ovan) trycker du på funktionsknappen i mitten (A) och växlar till ett tangentbord som stöder de tecken du vill använda.

Tre typer av tangentbord (alfabetiska versaler, alfabetiska gemener och numeriskt/symboliskt tangentbord) finns tillgängliga. Varje gång du trycker på funktionsknappen i mitten växlas tangentbordstyp.

b. Använd knapparna [ ] (B) för att välja tecken på tangentbordet och tryck sedan på knappen [OK] för att ange det.

Angivna tecken visas upptill (C) på tangentbordet på skärmen.

c. Om du behöver ta bort ett tecken trycker du på den högra funktionsknappen [Del character].

d. Upprepa a och b för att ange återstående tecken.

7. Tryck på vänster funktionsknapp för att välja [Done] när du har angett nätverkslösenordet.

8. Kontrollera att nätverkslösenordet är korrekt.

Om du har skrivit fel trycker du på [OK] för att redigera lösenordet som du har angett.

9. Tryck på den vänstra funktionsknappen [End Setup] för att ansluta till ditt nätverk.

10. När skärmen nedan visas trycker du på knappen [OK] för att återgå till menyskärmen.

Nu är installationen av standardanslutningen klar.

Du kan nu gå vidare genom att installera programvaran för att få ut mesta möjliga av din PIXMA MX925.
Om du inte har installations-CD-skivan som levererades med produkten, kan du hämta handböcker och programvara genom att
välja din produkt från sidan med PIXMA-produkter.

Om den trådlösa konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.