imaging-for-empowerment

Bilder som förändrar

Vi uppmuntrar människor att använda visuell storytelling för att skapa positiv förändring.

Storytelling

Som en global verksamhet inom bildhantering tillhandahåller vi möjligheter för en ny generation att påverka och skapa förändring genom visuell storytelling.


Det gör vi genom att förse dem med kunskap, verktyg och plattformar som de behöver för att dela sina stories med världen och skapa nya möjligheter både för sig själva och andra.

Senaste stories

Skapa möjligheter för ungdomar

Bilder kan vara otroligt kraftfulla. Det gör att du kan knyta an till andra människor och miljöer. Titta på följande filmklipp för att lära dig mer om Young People Programme och Mirasha. I Young People Programme stärker vi ungas röster att förmedla sin åsikter om FN´s globala mål för hållbar utveckling. I projektet Miraisha hjälper vi unga människor att utveckla företagande inom fotografering och tryckeri i Afrika.

young-people-programme

Bilder som förändrar – galleri

Bilder från Canons internationella workshops

Visa bilder

KalenderCanons event ger människor runt om i världen en möjlighet att skapa och dela stories som kan hjälpa dem att förändra sina liv och sitt samhälle.

Canon har ett stort engagemang för att hylla fotojournalisternas enastående visuella storytelling, när de skildrar några av världens viktigaste berättelser.

canon-pro-visa

Visa pour l’image

Canon har ett långt samarbete med Visa pour l'image, en av världens ledande fotojournalistiska festivaler. Vi erbjuder studenter från hela Europa ett fullspäckat professionellt utvecklingsprogram. Workshops sker under ledning av Canon Ambassadors och branschproffs.

Läs mer

opening-world-press-photo

World Press Photo

Canon har stöttat World Press Photo i 26 år. I 25 av dem har vi sponsrat Joop Swart Masterclass för att identifiera begåvade visuella storytellers. Vi tillhandahåller även möjligheter för ettåriga ambassadörskap för dem som berättar de starkaste stories för att genomföra förändringar.

Läs mer

Läs mer om våra nordiska samarbeten