Återvinning

Canons återvinningsprogram för bläckpatroner

Vi gör det enkelt för dig att skicka dina bläckpatroner från Canon till oss för återvinning.

Canons återvinningsprogram för bläckpatroner

Om

Canon tar på sig ansvaret för återvinning och återanvändning av råvaror från bläckpatroner från Canon som kunderna lämnar in inom ramarna för det här programmet. Omtanken om miljön finns med i varje designaspekt, från val av material och dess gestaltning i produkter till återvinning av bläckpatroner.
Canon Camera

ÅTERVINNING AV BLÄCKPATRONER

Återvinn dina bläckpatroner

Hämta och skriv ut en postetikett för att returnera dina Canon-bläckpatroner för återvinning

Godkända bläckpatroner

BCI

CL

CLI

GI

MC

PFI

PG

PGI

Godkända bläckpatroner

BCI-15 BK

CL-38

CLI-8 BK

GI-490 BK

MC-20 OS

PFI-1000 MBK

PG-40

PGI-5 BK

Godkända bläckpatroner

BCI-15 CL

CL-41

CLI-8 G

GI-490 C

MC-G02

PFI-1000 PBK

PG-50

PGI-520 BK

Godkända bläckpatroner

BCI-16

CL-52

CLI-8 R

GI-490 M

MC-G01

PFI-1000 C

PG-37

PGI_525 PGBK

Godkända bläckpatroner

BCI-3E BK

CL-511

CLI-8 C

GI-490 Y

PFI-1000 M

PG-510

PGI-550 PGBK

Godkända bläckpatroner

BCI-3E C

CL-513

CLI-8 M

GI-590 BK

PFI-1000 Y

PG-512

PGI-550XL PGBK

Godkända bläckpatroner

BCI-3E M

CL-541

CLI-8 PC

GI-590 C

PFI-1000 PC

PG-540XL

PGI-555XL PGBK

Godkända bläckpatroner

BCI-3E Y

CL-541XL

CLI-8 PM

GI-590 M

PFI-1000 PM

PG-540

PGI-570 PGBK

Godkända bläckpatroner

BCI-6 BK

CL-546

CLI-8 Y

GI-590 Y

PFI-1000 GY

PG-545

PGI-570XL PGBK

Godkända bläckpatroner

BCI-6 C

CL-546XL

CLI-521 BK

GI-40 PGBK

PFI-1000 PGY

PG-545XL

PGI-570 PGBK

Godkända bläckpatroner

BCI-6 M

CL-561

CLI-521 GY

GI-40 C

PFI-1000 B

PG-560

PGI-570XL PGBK

Godkända bläckpatroner

BCI-6 PC

CL-561XL

CLI-521 C

GI-40 M

PFI-1000 R

PG-560XL

PGI-35

Godkända bläckpatroner

BCI-6 PM

CL-576

CLI-521 M

GI-40 Y

PFI-1000 CO

PG-575

PGI-29 C

Godkända bläckpatroner

BCI-6 Y

CL-576XL

CLI-526 BK

GI-50 PGBK

PFI-300 PBK

PG-575XL

PGI-29 CO

Godkända bläckpatroner

BCI-6 G

CL-576i

CLI-526 GY

GI-50 C

PFI-300 C

PG-575i

PGI-29 DGY

Godkända bläckpatroner

Ja. BNC

CL-441

CLI-526 Y

GI-50 M

PFI-300 M

PGI-29 GY

Godkända bläckpatroner

BCI-6 R

CL-441XL

CLI-526 C

GI-50 Y

PFI-300 Y

PGI-29 LGY

Godkända bläckpatroner

CLI-526 M

GI-41 PGBK

PFI-300 MBK

PGI-29 M

Godkända bläckpatroner

CLI-526 PGBK

GI-41 C

PFI-300 GY

PGI-29 R

Godkända bläckpatroner

CLI-551XL BK

GI-41 M

PFI-300 PM

PGI-29 MBK

Godkända bläckpatroner

CLI-551XL C

GI-41 Y

PFI-300 PC

PGI-29 PBK

Godkända bläckpatroner

CLI-551XL GY

GI-51 PGBK

PFI-300 R

PGI-29 PC

Godkända bläckpatroner

CLI-551XL M

GI-51 C

PFI-300 CO

PGI-29 PM

Godkända bläckpatroner

CLI-551XL Y

GI-51 M

PGI-29 Y

Godkända bläckpatroner

CLI-551 BK

GI-51 Y

PGI-72 C

Godkända bläckpatroner

CLI-551 C

GI-46 PGBK

PGI-72 CO

Godkända bläckpatroner

CLI-551 M

GI-46 C

PGI-72 GY

Godkända bläckpatroner

CLI-551 Y

GI-46 M

PGI-72 M

Godkända bläckpatroner

CLI-551 GY

GI-46 Y

PGI-72 MBK

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL BK

GI-56 PGBK

PGI-72 PBK

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL C

GI-56 C

PGI-72 PC

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL GY

GI-56 M

PGI-72 PM

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL M

GI-56 Y

PGI-72 R

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL Y

GI-43 BK

PGI-72 Y

Godkända bläckpatroner

CLI-571 BK

GI-43 C

PGI-7 BK

Godkända bläckpatroner

CLI-571 C

GI-43 GY

PGI-9 C

Godkända bläckpatroner

CLI-571 GY

GI-43 M

PGI-9 Clear

Godkända bläckpatroner

CLI-571 M

GI-43 R

PGI-9 G

Godkända bläckpatroner

CLI-571 Y

GI-43 Y

PGI-9 GY

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL BK

GI-53 BK

PGI-9 M

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL C

GI-53 C

PGI-9 MBK

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL GY

GI-53 M

PGI-9 PC

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL M

GI-53 R

PGI-9 PBK

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL Y

GI-53 Y

PGI-9 PM

Godkända bläckpatroner

CLI-36

GI-53 GY

PGI-9 R

Godkända bläckpatroner

CLI-42 BK

PGI-9 Y

Godkända bläckpatroner

CLI-42 C

PGI-1500XL BK

Godkända bläckpatroner

CLI-42 GY

PGI-1500XL C

Godkända bläckpatroner

CLI-42 LGY

PGI-1500XL M

Godkända bläckpatroner

CLI-42 M

PGI-1500XL Y

Godkända bläckpatroner

CLI-42 PC

PGI-1500 BK

Godkända bläckpatroner

CLI-42 PM

PGI-1500 C

Godkända bläckpatroner

CLI-42 Y

PGI-1500 M

Godkända bläckpatroner

CLI-581XXL BK

PGI-1500 Y

Godkända bläckpatroner

CLI-581XXL C

PGI-2500XL BK

Godkända bläckpatroner

CLI-581XXL M

PGI-2500XL C

Godkända bläckpatroner

CLI-581XXL Y

PGI-2500XL M

Godkända bläckpatroner

CLI-581XXL PB

PGI-2500XL Y

Godkända bläckpatroner

CLI-581XL BK

PGI-2500 BK

Godkända bläckpatroner

CLI-581XL C

PGI-2500 C

Godkända bläckpatroner

CLI-581XL M

PGI-2500 M

Godkända bläckpatroner

CLI-581XL Y

PGI-2500 Y

Godkända bläckpatroner

CLI-581XL PB

PGI-580XXL PGBK

Godkända bläckpatroner

CLI-581 BK

PGI-580XL PGBK

Godkända bläckpatroner

CLI-581 C

PGI-580 PGBK

Godkända bläckpatroner

CLI-581 M

Godkända bläckpatroner

CLI-581 Y

Godkända bläckpatroner

CLI-581 PB

Godkända bläckpatroner

CLI-65 BK

Godkända bläckpatroner

CLI-65 C

Godkända bläckpatroner

CLI-65 Y

Godkända bläckpatroner

CLI-65 M

Godkända bläckpatroner

CLI-65 GY

Godkända bläckpatroner

CLI-65 PC

Godkända bläckpatroner

CLI-65 PM

Godkända bläckpatroner

CLI-65 LGY

Vanliga frågor

Du kanske har frågor om vårt återvinningsprogram för bläckpatroner. Nedan hittar du de vanligaste frågorna, och vi hoppas att du hittar svaren på just dina frågor där.

Kan jag returnera mer än en bläckpatron i taget?

De postetiketter vi tillhandahåller för returnering av Canon-bläckpatroner är utformade för att fästas på en låda eller ett kuvert som innehåller flera bläckpatroner. Vi är tacksamma om du kan skicka minst fem bläckpatroner per paket.

Kan jag returnera bläckpatroner som inte är från Canon?

Endast äkta Canon-tillverkade bläckpatroner kan returneras till Canon för återvinning. Om du har bläckpatroner från andra tillverkare än Canon får du kontakta tillverkaren eller återförsäljaren för information om hur du återvinner dem.

Har Canon något återvinningsprogram för andra patroner (t.ex. tonerkassetter eller tonerbehållare)?

Canon har ett återvinningsprogram för sina patroner. För att returnera dina Canon-patroner klickar du på den här länken. För tonerbehållare varierar policyer och rutiner från land till land, så kontakta Canons huvudkontor i ditt land för närmare detaljer.

Hur återvinns bläckpatronerna?

Bläckpatronerna skickas till en återvinningsanläggning där patronerna packas upp och sedan finfördelas maskinellt. De finfördelade plast- och metallbitarna separeras och återvinns.

Hur använder och lagrar ni mina personuppgifter?

Vi samlar inte in några personuppgifter och lagrar därför inga uppgifter.

Jag får inte ut bläckpatronen ur skrivaren

Läs i användarhandboken till skrivaren eller kontakta Canons helpdesk för teknisk support.

Jag vill inte vänta tills jag har fem bläckpatroner. Kan jag skicka bara en i taget?

Canons återvinningsprogram för bläckpatroner har som mål att minska avfallet och återanvända resurserna. Vi är tacksamma för ditt stöd till återvinningsprogrammet och det hjälper oss att minska programmets miljöpåverkan om du returnerar minst fem bläckpatroner per kuvert.

Min bläckpatron läcker – kan jag skicka den till er ändå?

Återvinningsprogrammet för bläckpatroner är utformat enbart för tomma Canon-bläckpatroner. Visserligen kan det finnas bläckrester i patronen, men det är godtagbart. Försök förhindra läckage. Men om bläckpatronen inte är tom eller läcker stora mängder bläck är den tyvärr inte lämpad för återvinningsprogrammet.

I detta fall ber vi dig deponera bläckpatronen på ett säkert sätt i den vanliga avfallshanteringen.

Webbplatsen för återvinning av bläckpatroner visas inte ordentligt på min skärm.

Webbplatsen för återvinning av bläckpatroner har utvecklats för att fungera med webbläsarversioner som Internet Explorer 6 eller senare, Firefox 3.5 eller senare, Google Chrome och Safari 5 eller senare. JavaScript-stöd måste vara aktiverat. Om du har tekniska problem med postetiketten kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Vilka bläckpatroner tar Canon emot?

Alla äkta Canon-bläckpatroner från våra PIXMA-enheter kan skickas tillbaka till Canon. Tyvärr kan vi inte ta emot storformatsbläckpatroner. Om du har sådana bläckpatroner ber vi dig kontakta ditt lokala Canon-kontor för att få reda på vilka återvinningsalternativ som finns i ditt land. Se vår lista över bläckpatroner och tonerkassetter som vi tar emot.

Varför kan jag inte returnera bläckpatroner från andra tillverkare än Canon till er när ni nu har ett återvinningsprogram?

Vårt återvinningsprogram för bläckpatroner är endast för äkta Canon-bläckpatroner. Vi kan inte ta emot bläckpatroner från andra tillverkare eftersom vi inte kan bekräfta vilka ämnen som ingår i materialet och bläcket i dem för att följa gällande lagar och regler. Kontakta tillverkaren av dina bläckpatroner för information om deras återvinningstjänster.

Varför finns inte mitt land med på listan?

Tyvärr kan Canon inte erbjuda någon returlösning för bläckpatroner i ditt land än. Vänd dig till dina lokala återvinningsanläggningar för att kassera dina bläckpatroner.

ÅTERVINNING AV BLÄCKPATRONER

Villkor

Din medverkan i Canons program för återvinning av bläckpatroner och Canons tillhandahållande av tjänster relaterade till det regleras av Canons villkor. Den allmänna friskrivningen införlivas i de här villkoren genom hänvisning och utgör en väsentlig del av dem. Den allmänna friskrivningen kan skrivas ut och nås genom att klicka på länken ovan samt på länken längst ned på Canons webbplats.

I enlighet med ovan nämnda villkor för användning använder inte Canon personliga data, som lämnats av dig i samband med Canons återvinningsprogram för bläckpatroner, i marknadsföringssyfte eller för att informera dig om andra produkter och tjänster.

Observera att du endast får använda Canons återvinningsprogram för bläckpatroner för retur av tomma bläckpatroner från Canon. Utan att det påverkar Canons övriga rättigheter om något av dessa villkor överträds, har Canon rätt att avvisa ytterligare deltagande i och användning av Canons återvinningsprogram för bläckpatroner och Canon har rätt att sluta tillhandahålla de relevanta tjänsterna omedelbart. Dessutom förbehåller sig Canon rätten att begära kompensation om något av dessa villkor överträds.