Återvinning

Canons återvinningsprogram för bläckpatroner

Vi gör det enkelt för dig att skicka dina bläckpatroner från Canon till oss för återvinning.

Om

Canon tar på sig ansvaret för återvinning och återanvändning av råvaror från bläckpatroner från Canon som kunderna lämnar in inom ramarna för det här programmet. Omtanken om miljön finns med i varje designaspekt, från val av material och dess gestaltning i produkter till återvinning av bläckpatroner.
Canon Camera

ÅTERVINNING AV BLÄCKPATRONER

Återvinn dina bläckpatroner

Hämta och skriv ut en postetikett för att returnera dina Canon-bläckpatroner för återvinning

Godkända bläckpatroner

Godkända bläckpatroner

BCI-15 BK
CL-38
CLI-36
GI-490 BK
MC-20 OS
PFI-1000 B
PG-37
PGI-1500 BK

Godkända bläckpatroner

BCI-15 CL
CL-41
CLI-42 BK
GI-490 C
MC-G01
PFI-1000 C
PG-40
PGI-1500 C

Godkända bläckpatroner

BCI-16
CL-441
CLI-42 C
GI-490 M
MC-G02
PFI-1000 CO
PG-50
PGI-1500 Y

Godkända bläckpatroner

BCI-3E BK
CL-441XL
CLI-42 GY
GI-490 Y
MC-G03
PFI-1000 GY
PG-510
PGI-1500XL BK

Godkända bläckpatroner

BCI-3E C
CL-511
CLI-42 LGY
GI-590 BK
MC-G04
PFI-1000 M
PG-512
PGI-1500XL C

Godkända bläckpatroner

BCI-3E M
CL-513
CLI-42 M
GI-590 C
MC-G05
PFI-1000 MBK
PG-540
PGI-1500XL M

Godkända bläckpatroner

BCI-3E Y
CL-52
CLI-42 PC
GI-590 M
MC-G06
PFI-1000 PBK
PG-540XL
PGI-1500XL Y

Godkända bläckpatroner

BCI-6 BK
CL-541
CLI-42 PM
GI-590 Y
PFI-1000 PC
PG-545
PGI-2500 BK

Godkända bläckpatroner

BCI-6 C
CL-541XL
CLI-42 PM
GI-40 PGBK
PFI-1000 PGY
PG-545XL
PGI-2500 C

Godkända bläckpatroner

BCI-6 G
CL-546
CLI-521 BK
GI-40 C
PFI-1000 PM
PG-560
PGI-2500 M

Godkända bläckpatroner

BCI-6 M
CL-546XL
CLI-521 C
GI-40 M
PFI-1000 R
PG-560XL
PGI-2500 Y

Godkända bläckpatroner

BCI-6 PC
CL-561
CLI-521 GY
GI-40 Y
PFI-1000 Y
PG-575
PGI-2500XL BK

Godkända bläckpatroner

BCI-6 PM
CL-561XL
CLI-521 M
GI-50 PGBK
PFI-300 C
PG-575
PPGI-2500XL C

Godkända bläckpatroner

BCI-6 R
CL-576
CLI-526 BK
GI-50 C
PFI-300 CO
PG-575i
PGI-2500XL M

Godkända bläckpatroner

BCI-6 Y
CL-576
CLI-526 C
GI-50 M
PFI-300 GY
PG-575XL
PGI-2500XL Y

Godkända bläckpatroner

CL-576i
CLI-526 GY
GI-50 Y
PFI-300 M
PG-585
PGI-29 C

Godkända bläckpatroner

CL-576XL
CLI-526 M
GI-41 PGBK
PFI-300 MBK
PG-585XL
PGI-29 CO

Godkända bläckpatroner

CL-586
CLI-526 PGBK
GI-41 C
PFI-300 PBK
PGI-29 DGY

Godkända bläckpatroner

CL-586XL
CLI-526 Y
GI-41 M
PFI-300 PC
PGI-29 GY

Godkända bläckpatroner

CLI-551 BK
GI-41 Y
PFI-300 PM
PGI-29 LGY

Godkända bläckpatroner

CLI-551 C
GI-51 PGBK
PFI-300 R
PGI-29 M

Godkända bläckpatroner

CLI-551 GY
GI-51 C
PFI-300 Y
PGI-29 MBK

Godkända bläckpatroner

CLI-551 M
GI-51 M
PGI-29 PBK

Godkända bläckpatroner

CLI-551 Y
GI-51 Y
PGI-29 PC

Godkända bläckpatroner

CLI-551XL BK
GI-46 PGBK
PGI-29 PM

Godkända bläckpatroner

CLI-551XL C
GI-46 C
PGI-29 R

Godkända bläckpatroner

CLI-551XL GY
GI-46 M
PGI-29 Y

Godkända bläckpatroner

CLI-551XL M
GI-46 Y
PGI-35

Godkända bläckpatroner

CLI-551XL Y
GI-56 PGBK
PGI-5 BK

Godkända bläckpatroner

CLI-571 BK
GI-56 C
PGI-520 BK

Godkända bläckpatroner

CLI-571 C
GI-56 M
PGI-525 PGBK

Godkända bläckpatroner

CLI-571 GY
GI-56 Y
PGI-530 PGBK

Godkända bläckpatroner

CLI-571 M
GI-43 BK
PGI-550 PGBK

Godkända bläckpatroner

CLI-571 Y
GI-43 C
PGI-550XL PGBK

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL BK
GI-43 GY
PGI-555XL PGBK

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL BK
GI-43 M
PGI-570 PGBK

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL C
GI-43 R
PGI-570 PGBK

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL C
GI-43 Y
PGI-570XL PGBK

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL GY
GI-53 BK
PGI-570XL PGBK

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL GY
GI-53 C
PGI-580 PGBK

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL M
GI-53 M
PGI-580XL PGBK

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL M
GI-53 R
PGI-580XXL PGBK

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL Y
GI-53 Y
PGI-7 BK

Godkända bläckpatroner

CLI-571XL Y
GI-53 GY
PGI-72 C

Godkända bläckpatroner

CLI-581 BK
PGI-72 CO

Godkända bläckpatroner

CLI-581 C
PGI-72 GY

Godkända bläckpatroner

CLI-581 M
PGI-72 M

Godkända bläckpatroner

CLI-581 PB
PGI-72 MBK

Godkända bläckpatroner

CLI-581 Y
PGI-72 PBK

Godkända bläckpatroner

CLI-581XL BK
PGI-72 PC

Godkända bläckpatroner

CLI-581XL C
PGI-72 PM

Godkända bläckpatroner

CLI-581XL M
PGI-72 R

Godkända bläckpatroner

CLI-581XL PB
PGI-72 Y

Godkända bläckpatroner

CLI-581XL Y
PGI-9 C

Godkända bläckpatroner

CLI-581XXL BK
PGI-9 Clear

Godkända bläckpatroner

CLI-581XXL C
PGI-9 G

Godkända bläckpatroner

CLI-581XXL M
PGI-9 G

Godkända bläckpatroner

CLI-581XXL PB
PGI-9 M

Godkända bläckpatroner

CLI-581XXL Y
PGI-9 MBK

Godkända bläckpatroner

CLI-65 BK
PGI-9 PBK

Godkända bläckpatroner

CLI-65 C
PGI-9 PC

Godkända bläckpatroner

CLI-65 GY
PGI-9 PM

Godkända bläckpatroner

CLI-65 LGY
PGI-9 R

Godkända bläckpatroner

CLI-65 M
PGI-9 Y

Godkända bläckpatroner

CLI-65 PC

Godkända bläckpatroner

CLI-65 PM

Godkända bläckpatroner

CLI-65 Y

Godkända bläckpatroner

CLI-8 BK

Godkända bläckpatroner

CLI-8 C

Godkända bläckpatroner

CLI-8 G

Godkända bläckpatroner

CLI-8 M

Godkända bläckpatroner

CLI-8 PC

Godkända bläckpatroner

CLI-8 PM

Godkända bläckpatroner

CLI-8 R

Godkända bläckpatroner

CLI-8 Y

Vanliga frågor

Du kanske har frågor om vårt återvinningsprogram för bläckpatroner. Nedan hittar du de vanligaste frågorna, och vi hoppas att du hittar svaren på just dina frågor där.

Kan jag returnera mer än en bläckpatron i taget?

De postetiketter vi tillhandahåller för returnering av Canon-bläckpatroner är utformade för att fästas på en låda eller ett kuvert som innehåller flera bläckpatroner. Vi är tacksamma om du kan skicka minst fem bläckpatroner per paket.

Kan jag returnera bläckpatroner som inte är från Canon?

Endast äkta Canon-tillverkade bläckpatroner kan returneras till Canon för återvinning. Om du har bläckpatroner från andra tillverkare än Canon får du kontakta tillverkaren eller återförsäljaren för information om hur du återvinner dem.

Har Canon något återvinningsprogram för andra patroner (t.ex. tonerkassetter eller tonerbehållare)?

Canon har ett återvinningsprogram för sina patroner. För att returnera dina Canon-patroner klickar du på den här länken. För tonerbehållare varierar policyer och rutiner från land till land, så kontakta Canons huvudkontor i ditt land för närmare detaljer.

Hur återvinns bläckpatronerna?

Bläckpatronerna skickas till en återvinningsanläggning där patronerna packas upp och sedan finfördelas maskinellt. De finfördelade plast- och metallbitarna separeras och återvinns.

Hur använder och lagrar ni mina personuppgifter?

Vi samlar inte in några personuppgifter och lagrar därför inga uppgifter.

Jag får inte ut bläckpatronen ur skrivaren

Läs i användarhandboken till skrivaren eller kontakta Canons helpdesk för teknisk support.

Jag vill inte vänta tills jag har fem bläckpatroner. Kan jag skicka bara en i taget?

Canons återvinningsprogram för bläckpatroner har som mål att minska avfallet och återanvända resurserna. Vi är tacksamma för ditt stöd till återvinningsprogrammet och det hjälper oss att minska programmets miljöpåverkan om du returnerar minst fem bläckpatroner per kuvert.

Min bläckpatron läcker – kan jag skicka den till er ändå?

Återvinningsprogrammet för bläckpatroner är utformat enbart för tomma Canon-bläckpatroner. Visserligen kan det finnas bläckrester i patronen, men det är godtagbart. Försök förhindra läckage. Men om bläckpatronen inte är tom eller läcker stora mängder bläck är den tyvärr inte lämpad för återvinningsprogrammet.

I detta fall ber vi dig deponera bläckpatronen på ett säkert sätt i den vanliga avfallshanteringen.

Webbplatsen för återvinning av bläckpatroner visas inte ordentligt på min skärm.

Webbplatsen för återvinning av bläckpatroner har utvecklats för att fungera med webbläsarversioner som Internet Explorer 6 eller senare, Firefox 3.5 eller senare, Google Chrome och Safari 5 eller senare. JavaScript-stöd måste vara aktiverat. Om du har tekniska problem med postetiketten kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Vilka bläckpatroner tar Canon emot?

Alla äkta Canon-bläckpatroner från våra PIXMA-enheter kan skickas tillbaka till Canon. Tyvärr kan vi inte ta emot storformatsbläckpatroner. Om du har sådana bläckpatroner ber vi dig kontakta ditt lokala Canon-kontor för att få reda på vilka återvinningsalternativ som finns i ditt land. Se vår lista över bläckpatroner och tonerkassetter som vi tar emot.

Varför kan jag inte returnera bläckpatroner från andra tillverkare än Canon till er när ni nu har ett återvinningsprogram?

Vårt återvinningsprogram för bläckpatroner är endast för äkta Canon-bläckpatroner. Vi kan inte ta emot bläckpatroner från andra tillverkare eftersom vi inte kan bekräfta vilka ämnen som ingår i materialet och bläcket i dem för att följa gällande lagar och regler. Kontakta tillverkaren av dina bläckpatroner för information om deras återvinningstjänster.

Varför finns inte mitt land med på listan?

Tyvärr kan Canon inte erbjuda någon returlösning för bläckpatroner i ditt land än. Vänd dig till dina lokala återvinningsanläggningar för att kassera dina bläckpatroner.

ÅTERVINNING AV BLÄCKPATRONER

Villkor

Din medverkan i Canons program för återvinning av bläckpatroner och Canons tillhandahållande av tjänster relaterade till det regleras av Canons villkor. Den allmänna friskrivningen införlivas i de här villkoren genom hänvisning och utgör en väsentlig del av dem. Den allmänna friskrivningen kan skrivas ut och nås genom att klicka på länken ovan samt på länken längst ned på Canons webbplats.

I enlighet med ovan nämnda villkor för användning använder inte Canon personliga data, som lämnats av dig i samband med Canons återvinningsprogram för bläckpatroner, i marknadsföringssyfte eller för att informera dig om andra produkter och tjänster.

Observera att du endast får använda Canons återvinningsprogram för bläckpatroner för retur av tomma bläckpatroner från Canon. Utan att det påverkar Canons övriga rättigheter om något av dessa villkor överträds, har Canon rätt att avvisa ytterligare deltagande i och användning av Canons återvinningsprogram för bläckpatroner och Canon har rätt att sluta tillhandahålla de relevanta tjänsterna omedelbart. Dessutom förbehåller sig Canon rätten att begära kompensation om något av dessa villkor överträds.

Du kanske även är intresserad av …