Meddelande om Covid-19 för kunder och partners

För oss är våra medarbetare, kunders och partners hälsa vår högsta prioritet och med anledning av det så uppmanar vi varje medarbetare att följa de riktlinjer som kommer från regeringen, UD och Folkhälsomyndigheterna kring Covid-19. Det innebär även att vi vidtar extra åtgärder och anpassar våra arbetssätt för att minimera smittspridningen. Vi gör allt vi kan för att förutse, förbereda för och minimera eventuella störningar. Tack på förhand för din förståelse och ditt stöd.
 

Canon är med och grundar partnerskap för immateriella rättigheter med syfte att bekämpa spridningen av COVID-19.

 
Canon Inc. är en av grundarna i COVID-19 Countermeasure Declaration för att bekämpa spridningen av COVID-19. Canon tillåter användning av sina immateriella rättigheter för utveckling, tillverkning och andra aktiviteter vars syfte är att stoppa spridningen av COVID-19.