CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME 2024

TÄVLING 2024

Villkor

Delta i tävlingen genom att skicka in din portfolio inom ansökningsperioden och i enlighet med dessa villkor så har du chans att ta del av Canon Student Development Programme 2024, där:


1)  upp till 100 deltagare väljs ut och handleds på distans av branschproffs i förhållande till deras portfolio och nya projektförslag
2)  upp till 25 av de 100 deltagarna (som bedöms av en oberoende jury) väljs ut för att delta i en fyra dagar lång workshop innan de deltar i festivalen Visa pour l’Image
3)  3 av de 25 deltagarna får ett bidrag på 2 000 euro och en Canon-produkt. Läs de fullständiga villkoren här.

Ansökningsperiod: från 12 februari 2024 till 23:59 GMT den 7 mars 2024

ARRANGÖR OCH ADMINISTRATÖR FÖR ANSÖKNINGSPLATTFORM


1.  Arrangören är Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederländerna (”arrangör”). Alla företag, dotterbolag, partnerskap eller andra enheter som då och då kontrolleras av eller är under samma bestämmande inflytande som Canon kallas hädanefter ”arrangörens dotterbolag”, och arrangören och arrangörens dotterbolag tillsammans kallas ”arrangörsgrupp”.
2.  Personuppgiftsansvarig, som administratör för ansökningsplattformen, är Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258.


Genom att delta i tävlingen Canon Student Development Programme (”tävlingen”) godkänner alla deltagare att bindas av dessa villkor, om inget annat anges skriftligen av arrangören.

GILTIGHET


3.  Alla deltagare (”deltagare”) måste
 • vara minst 18 år den 7 mars 2024
 • bo i något av de länder som anges nedan och

  1. a) ha påbörjat eller slutfört ett utbildningsprogram i något av de länder som anges nedan under läsåret 2023/2024, eller
  2. b) ha en praktikplats på en byrå eller tidskrift under samma period, eller
   c) ha nominerats/rekommenderats av yrkesverksamma inom fotobranschen

 • Lista med länder:
  • Albanien 
  • Algeriet 
  • Angola
  • Armenien 
  • Österrike
  • Azerbajdzjan
  • Bahrain
  • Belgien
  • Benin
  • Bosnien och Hercegovina
  • Botswana
  • Bulgarien
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Kamerun
  • Kap Verde
  • Centralafrikanska republiken
  • Tchad
  • Komorerna
  • Kroatien
  • Cypern
  • Tjeckien
  • Demokratiska republiken Kongo
  • Danmark
  • Djibouti
  • Egypten
  • Ekvatorialguinea
  • Eritrea
  • Estland
  • Etiopien
  • Finland
  • Frankrike
  • Gabon
  • Georgien
  • Tyskland
  • Ghana
  • Grekland
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Ungern
  • Island
  • Iran
  • Irak
  • Irland
  • Israel
  • Italien
  • Elfenbenskusten
  • Jordanien
  • Kazakstan
  • Kenya
  • Saudiarabien
  • Kosovo
  • Kuwait
  • Kirgizistan
  • Lettland
  • Libanon
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libyen
  • Litauen
  • Luxemburg
  • Madagaskar
  • Malawi
  • Mali
  • Malta
  • Mauretanien
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Moldavien
  • Montenegro
  • Marocko
  • Moçambique
  • Namibia
  • Nederländerna
  • Niger
  • Nigeria
  • Nordmakedonien
  • Norge
  • Oman
  • Polen
  • Portugal
  • Qatar
  • Republiken Kongo
  • Réunion
  • Rumänien
  • Rwanda
  • Sankt Helena
  • São Tomé och Príncipe
  • Saudiarabien
  • Senegal
  • Serbien
  • Seychellerna
  • Sierra Leone
  • Slovakien
  • Slovenien
  • Somalia
  • Sydafrika
  • Sydsudan
  • Spanien
  • Sudan
  • Swaziland
  • Sverige
  • Schweiz
  • Syrien
  • Tadzjikistan
  • Tanzania
  • Gambia
  • Togo
  • Tunisien
  • Turkmenistan
  • Uganda
  • Ukraina
  • Förenade Arabemiraten
  • Storbritannien
  • Uzbekistan
  • Västsahara
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabwe
4.  Canon förbehåller sig rätten att verifiera deltagares giltighet och rätt att delta genom att begära en kopia av ditt ID och antingen bevis på din registrering till en kvalificerande kurs/praktikplats/byrå eller, för de som deltar med en nominering från proffs inom fotobranschen, ett rekommendationsbrev från personen som rekommenderar deltagaren.
5.  Deltagare som deltog i modul 2 eller 3 i Canon Student Development Programme 2022 eller 2023 får inte ansöka eller delta.
6.  Anställda hos arrangören eller dess dotterbolag samt deras familjer, ombud och andra parter som är direkt inblandade i programmet och dess sponsring får inte delta. 

MER INFORMATION OM CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME

URVAL


7.  Efter ansökningsperioden väljer en oberoende jury bestående av Canon-anställda och externa branschproffs ut upp till 100 ansökningar som får delta i Canon Student Development Programme (”programmet”). Ansökningarna bedöms utifrån den berättande karaktären, äktheten, berättelsen, biografin och portfolions övergripande kvalitet.
8.  Kvalificerade deltagare med godkända ansökningar väljs ut och meddelas om resultatet av granskningen den 29 mars 2024.
9.  De valda blir ”deltagare” och får delta i programmet. Programmet består av tre separata moduler, där en del av deltagarna väljs ut för efterföljande steg av en oberoende jury enligt beskrivningen i avsnitt 10, ”Pris”.

PRIS


10. Programmet består av tre separata moduler
 • Modul 1: Virtuella mentorskap för förberedelse av portfolio
  Upp till 100 deltagare får samarbeta med en professionell mentor mellan 22 april och 31 maj för att få hjälp med och förfina sin portfolio och sitt nya projektförslag. Varje Deltagare får upp till tre sessioner som var och en varar en timme. Alla sessioner genomförs virtuellt. 
 • Modul 2: Workshop
  Efter modul 1 väljs upp till 25 deltagare ut under juni för att delta i en fyra dagar lång workshop som äger rum mellan den 31 augusti och 4 september 2024 i Girona (Spanien) och Perpignan (Frankrike). Under workshopen deltar deltagarna i särskilda föreläsningar, portfoliogranskningar i grupp och praktiska sessioner. De får även besöka festivalen Visa pour l’Image (”festivalen”) och kan dra nytta av möjligheter till nätverkande med representanter från bildredigerings- och mediabranschen.
 • Modul 3: Utrustning och bidrag
  Tre deltagare väljs ut i september för att få ett bidrag på 2 000 euro (två tusen euro) för att skapa ett nytt fotografiskt projekt och Canon-produkt(er) i form av ett kamerahus och ett objektiv som arrangören bestämmer. När de tre utvalda deltagarna får bidraget ska de sträva efter att:
 • slutföra projektet baserat på det projektförslag som skickades in i slutet av den första modulen, senast den 1 juli 2025
 • tillhandahålla 10 högupplösta bilder enligt överenskommelse mellan deltagaren och arrangören.

 • Alla deltagare presenteras för relevant Canon-organisation i det lokala landet.
11.  Arrangören tillhandahåller modul 2 till de utvalda deltagarna. Arrangören tillhandahåller returbiljetter för flyg och buss eller tåg (om tillämpligt) i ekonomiklass, logi med helpension, måltider (frukost, lunch och middag) och reseförsäkring (exklusive stöld eller förlust av värdesaker) under hela vistelsen enligt punkt 10.
12.  Arrangören ansvarar inte för att ordna visum för någon del av priset. Det är deltagarens eget ansvar.
13.  Login är endast avsedd för deltagaren. Arrangören står inte för några andra kostnader än de som anges ovan.
14.  Deltagarna måste se till att de är tillgängliga under de ovannämnda datumen, 22 april till 4 september 2024, om de väljs ut för någon av modulerna ovan. Canon kan inte ändra dessa datum.
15.  Deltagare som väljs för modul 2 och 3 förväntas underteckna ytterligare dokumentation som tillåter användningen av deras namn och innehåll samt ge vissa rättigheter avseende annonsering, marknadsföring och reklam för Student Development Programme och andra utbildningsinitiativ från Canon utan extra ersättning. Detta sammanfattas enligt följande:
 • Modul 2: Deltagarna blir ombedda att ge rättigheter till att använda bilder från deras portfolios som skickats in under programmet, personuppgifter (namn, bild och liknande) och innehåll (uttalanden (muntliga eller skriftliga) som gjorts och bilder som skapats under programmet) för att marknadsföra programmet och sig själva som deltagare på Canon; webbplatser, konton och kanaler på sociala medier, direktreklam, företagspresentationer, videor och rapporter, pressmeddelanden, utställningar (online/offline), flygblad, banderoller
 • Modul 3: Finalisterna blir ombedda att ge rättigheter till att använda bilder från deras projekt som skapats med hjälp av bidraget för att marknadsföra programmet och sig själva som deltagare på Canon; webbplatser, konton och kanaler på sociala medier, direktreklam, företagspresentationer, videor och rapporter, pressmeddelanden, utställningar (online/offline), flygblad, banderoller

SÅ DELTAR DU16.  Deltagandet är kostnadsfritt. För att kunna delta i programmet måste deltagare skicka in sin portfolio och sitt nya projektförslag (via webbadressen canon-europe.com/get-involved/student-development-programme/submit/) under ansökningsperioden. Mer information finns under punkt 20, ”Ansökningskrav”.
17.  Ofullständiga, ogiltiga eller olämpliga bidrag, eller bidrag som mottagits efter ansökningsperioden är inte berättigade att delta i programmet.
18.  Utvalda deltagare måste tillhandahålla följande mellan 29 mars och 7 april 2024:
 • bekräftelse på deltagande i programmet
 • bild på passet eller ID-kortet i syfte att verifiera deltagarens ålder
 • student-ID eller bekräftelse från skolan/universitetet (eller aktuell byrå/tidskrift för praktiken) som styrker registreringen under läsåret 2023/2024.
Om deltagarna inte bekräftar deltagandet eller inte tillhandahåller den dokumentation som krävs före den 7 april 2024 förfaller rätten till deltagande i programmet och de mister sin plats.
19.  Det officiella och enda språket för programmet är engelska, inga översättningstjänster tillhandahålls. Deltagarna behöver ha tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna dra nytta av programmet, nödvändiga verktyg och lämpliga färdigheter för att kunna delta i de digitala onlinesessionerna.

ANSÖKNINGSKRAV


20.  Deltagarna måste skicka in en portfolio som består av upp till två berättelser/projekt, var och en med högst tjugo (20) bilder, tillsammans med en beskrivning av deras projekt med högst 200 ord, ett nytt projektförslag (högst en skriven sida och mer information finns på https://www.canon-europe.com/get-involved/student-development-programme/faq/), personlig biografi och bildbeskrivningar. Allt skrivet material ska tillhandahållas på engelska. Bildfiler ska vara JPEG, max. 1 500 DPI, 2 000 pixlar.

Deltagare kan även skicka in ytterligare stöddokumentation, till exempel:
 • motivering till deltagande i programmet
 • ett rekommendationsbrev från lärare/skola/byrå/tidsskrift/branschproffs
21.  Alla bilder måste vara originalbilder och tagna av deltagaren.
22.  De bilder som deltagaren skickar in får inte innehålla något som ändå kan anses vara olagligt eller som kan kränka tredje parts rättigheter, t.ex. immateriella rättigheter, moraliska rättigheter eller sekretessrättigheter
23.  Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera ofullständiga eller oläsliga bidrag eller bidrag som på andra sätt inte uppfyller ovanstående krav.

GARANTI


24.  Genom att skicka in sitt bidrag garanterar deltagaren att
 • deltagaren är ensam upphovsman till bilderna och projektförslaget
 • deltagaren äger alla immateriella rättigheter och andra äganderätter till fotografierna och projektförslaget
 • de bilder, det projektförslag och annat material som deltagaren skickar in inte innehåller något som kan anses vara olagligt eller som kan kränka tredje parts rättigheter, t.ex. immateriella rättigheter, moraliska rättigheter eller sekretessrättigheter
 • deltagaren inte har skickat in bilder som har skapats, genererats, redigerats, komponerats eller manipulerats med hjälp av programvara, verktyg eller teknik som innehåller någon form av artificiell intelligens. Detta omfattar (men är inte begränsat till) all användning av generativ artificiell intelligens, däribland generativa fyllningsfunktioner. Användning av funktioner som ingår i kamerornas produktionsspecifikationer (t.ex. autofokus och bildbearbetning) resulterar dock inte i automatisk diskvalificering, så länge kameran inte misstänks ha modifierats på något sätt.
 • Alla deltagare måste tillhandahålla RAW-filerna av deras inskickade bilder som en del av deras slutliga portfolio i slutet av modul 1. Dessa analyseras i syfte att identifiera eventuell användning av artificiell intelligens och kan även användas för bedömning av andra tävlingskriterier (t.ex. komposition, omfattande redigering och manipulation) efter domarnas gottfinnande. Om deltagaren inte skickar in RAW-filen före det angivna slutdatumet diskvalificeras deltagaren.
 • deltagarens projektförslag inte innehåller konfidentiell eller begränsad information om deltagaren eller tredje part, och att deltagaren förstår att Canon inte ska omfattas av någon tystnadsplikt när det gäller projektförslaget.
25.  Arrangören garanterar följande:
 1. Arrangören ska agera inom ramen för de rättigheter som beviljas i enlighet med dessa villkor.
 2. Arrangören kan vilja använda ditt namn och utvalda bilder för annonsering, marknadsföring och reklam för Canon, Student Development Programme och andra utbildningsinitiativ från Canon utan extra kompensation. I sådana fall kommer arrangören att kontakta deltagaren för att begära deltagarens samtycke i enlighet med punkt 31. Sådant samtycke får inte nekas på orimlig grund.

FRISKRIVNINGAR


26.  Arrangören förbehåller sig rätten att vägra belöna ett bidrag eller att återkalla det fulla värdet av ett pris om arrangören anser att det förekommit missbruk eller brott mot villkoren för denna tävling.
27.  Arrangören kan inte hållas ansvarig för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren drabbas av under denna tävling. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar arrangörens ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av arrangörens anställda eller leverantörer.
28.  I händelse av en tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av reglerna för tävlingen, är arrangörens chefers beslut slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att inledas.
29.  Alla skatter eller avgifter som påförs av lokala myndigheter för en enskild deltagare till följd av att deltagaren deltar i programmet ska kompenseras av arrangören (eller dess lokala dotterbolag, i förekommande fall).
30.  Arrangören förbehåller sig rätten att publicera deltagarnas namn och land eller att publicera prisöverlämningar efter programmets slut. Om deltagaren inte vill att sådan information ska publiceras måste han/hon meddela arrangören vid tidpunkten för ansökningen.
31.  Deltagarna samtycker även till att bli kontaktade av arrangören och dess anställda vid administration av tävlingen eller i händelse av att arrangören önskar diskutera eventuell annan användning av bilden som skickats in till tävlingen.
32.  Priset kan inte överföras eller lösas in mot kontanter eller tillgodohavanden. Om priset (eller en del av det) som erbjuds inte är tillgängligt på grund av force majeure förbehåller sig arrangören rätten att ändra programmet.
33.  Arrangören får inte bryta mot dessa villkor eller hållas ansvarig för förseningar i utförandet av eller underlåtenhet att utföra några av sina skyldigheter enligt dessa villkor om sådana förseningar eller fel uppstår till följd av händelser, omständigheter eller orsaker som ligger utanför deras rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, brand, översvämning, pandemier (inklusive, men inte begränsat till, till följd av eller i direkt eller indirekt samband med covid-19), embargo, krig, krigshandlingar (oavsett om krig förklarats eller inte), terrorattacker, uppror, upplopp, civila oroligheter, strejk, lockout eller annan arbetsstörning, force majeure-händelser, utelämnanden eller förseningar vid agerande av någon statlig myndighet (”Force Majeure”).
34.  Alla ansökningar som avslås eller inte bekräftas kan erbjudas till andra deltagare efter arrangörens eget gottfinnande.

PERSONUPPGIFTER


35.  Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas av deltagarna. De personuppgifter som lämnas förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför EEA.
36.  Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258 är personuppgiftsbiträde och administrerar ansökningsplattformen.
37.  Personuppgifter som samlas in från deltagare behandlas enligt Canons sekretesspolicy för konsumenter https://myid.canon/canonid/#/policy.

JURISDIKTION 


38.  Dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna och lyda under den icke-exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i Amsterdam.

Version I, uppdaterad den 15 januari 2024

Du kanske även är intresserad av

Läs mer om olika typer av utrustning och verktyg som kan hjälpa dig att gå från student till proffs.