CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME 2023

TÄVLING 2023

Villkor

1) 100 deltagare väljs ut och handleds på distans av branschproffs i förhållande till deras portfolio
2) upp till 30 av de 100 deltagarna (som bedöms av en oberoende jury) väljs ut för att delta i en fem dagar lång workshop innan de deltar i festivalen Visa pour l’image
3) 5 av de 30 deltagarna väljs ut för att: delta i Hamburg Portfolio Review, få ett bidrag på 2 000 euro och Canon-produkter. Läs de fullständiga villkoren här.

Ansökningsperiod: från 13 mars 2023 till 23:59 GMT den 16 april 2023

ARRANGÖR OCH ADMINISTRATÖR FÖR ANSÖKNINGSPLATTFORM

1.  Arrangören är Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB (”arrangören”) Alla företag, dotterbolag, partnerskap eller andra enheter som då och då kontrolleras av eller är under samma bestämmande inflytande som Canon kallas hädanefter ”arrangörens dotterbolag”, och arrangören och arrangörens dotterbolag tillsammans kallas ”arrangörsgrupp”.
2.  Personuppgiftsansvarig, som administratör för ansökningsplattformen, är Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258.
Genom att delta i tävlingen Canon Student Development Programme (”tävlingen”) godkänner alla deltagare att bindas av dessa villkor, om inget annat anges skriftligen av arrangören.

GILTIGHET

3.  Alla deltagare (”deltagare”) måste
 • vara minst 18 år den 16 april 2023
 • bo i något av de länder som anges nedan och

  1. ha påbörjat eller slutfört ett utbildningsprogram i något av de länder som anges nedan under det akademiska året 2022/2023, eller
  2. ha en praktikplats på en byrå eller tidskrift under samma period, eller
  3. ha nominerats/rekommenderats av yrkesverksamma inom fotobranschen

 • Lista med länder:
  • Albanien 
  • Algeriet 
  • Angola
  • Armenien 
  • ÖSTERRIKE
  • Azerbajdzjan
  • Bahrain
  • Vitryssland
  • Belgien
  • Benin
  • Bosnien och Hercegovina
  • Botswana
  • Bulgarien
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Kamerun
  • Kap Verde
  • Centralafrikanska republiken
  • Tchad
  • Komorerna
  • Kroatien
  • Cypern
  • Tjeckien
  • Demokratiska republiken Kongo
  • Danmark
  • Djibouti
  • Egypten
  • Ekvatorialguinea
  • Eritrea
  • Estland
  • Etiopien
  • Finland
  • Frankrike
  • Gabon
  • Georgien
  • Tyskland
  • Ghana
  • Grekland
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Ungern
  • Iran
  • Irak
  • Irland
  • Israel
  • Italien
  • Elfenbenskusten
  • Jordanien
  • Kazakstan
  • Kenya
  • Saudiarabien
  • Kosovo
  • Kuwait
  • Kirgizistan
  • Lettland
  • Libanon
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libyen
  • Litauen
  • Luxemburg
  • Madagaskar
  • Malawi
  • Mali
  • Malta
  • Mauretanien
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Moldavien
  • Montenegro
  • Marocko
  • Moçambique
  • Namibia
  • Nederländerna
  • Niger
  • Nigeria
  • Nordmakedonien
  • Norge
  • Oman
  • Polen
  • Portugal
  • Qatar
  • Republiken Kongo
  • Réunion
  • Rumänien
  • Rwanda
  • Sankt Helena
  • São Tomé och Príncipe
  • Saudiarabien
  • Senegal
  • Serbien
  • Seychellerna
  • Sierra Leone
  • SLOVAKIEN
  • Slovenien
  • Somalia
  • Sydafrika
  • Sydsudan
  • Spanien
  • Sudan
  • Swaziland
  • Sverige
  • Schweiz
  • Syrien
  • Tadzjikistan
  • Tanzania
  • Gambia
  • Togo
  • Tunisien
  • Turkmenistan
  • Uganda
  • Ukraina
  • Förenade Arabemiraten
  • Storbritannien
  • Uzbekistan
  • Västsahara
  • Yemen
  • Zambia
  • Zimbabwe
4.  Canon förbehåller sig rätten att verifiera deltagares giltighet och rätt att delta genom att begära en kopia av ditt ID och antingen bevis på din registrering till en kvalificerande kurs/praktikplats/byrå eller, för de som deltar med en nominering från proffs inom fotobranschen, ett rekommendationsbrev från personen som rekommenderar deltagaren.
5.  Deltagare som deltog i modul 2 eller 3 i Canon Student Development Programme 2022 får inte ansöka och/eller delta.
6.  Anställda hos arrangören eller dess dotterbolag samt deras familjer, ombud och andra parter som är direkt inblandade i programmet och dess sponsring får inte delta.

MER INFORMATION OM CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME

URVAL

7.  Efter ansökningsperioden väljer en oberoende jury bestående av Canon-anställda och externa branschproffs ut 100 ansökningar som får delta i Canon Student Development Programme (”Programmet”). Ansökningarna bedöms utifrån den berättande karaktären, äktheten, berättelsen, biografin och portfolions övergripande kvalitet.
8.  Kvalificerade deltagare med godkända ansökningar väljs ut och meddelas om resultatet av granskningen den 5 maj 2023.
9.  De valda blir ”Deltagare” och får delta i programmet. Programmet består av tre separata moduler, där en del av Deltagarna väljs ut för efterföljande steg av en oberoende jury enligt beskrivningen i avsnitt 9, ”Pris”.

PRIS

10. Programmet består av tre separata moduler
 • Modul 1: Virtuella mentorskap för förberedelse av portfolio
  100 deltagare får samarbeta med en professionell mentor mellan 29 maj och 30 juni för att få hjälp med och förfina sin portfolio. Varje Deltagare får upp till tre sessioner som var och en varar en timme. Alla sessioner genomförs virtuellt. 
 • Modul 2: Workshop
  Efter modul 1 väljs upp till 30 deltagare ut under juli för att delta i en fem dagar lång workshop som äger rum mellan den 2 och 6 september 2023 i Girona (Spanien) och Perpignan (Frankrike). Under workshopen deltar deltagarna i särskilda föreläsningar, portfoliogranskningar i grupp och praktiska sessioner. De får även besöka festivalen Visa pour l’image (”festivalen”) och kan dra nytta av möjligheter till nätverkande med representanter från bildredigerings- och mediabranschen.
 • Modul 3: Hamburg Portfolio Review
  Fem deltagare väljs ut i september och får en tre dagar lång resa till Hamburg (Tyskland) samt en plats på Hamburg Portfolio Review som äger rum 15–17 september 2023. Under evenemanget deltar deltagarna i portföljgranskningar och i ytterligare möten med branschproffs. Efter evenemanget får de fem deltagarna ett bidrag på 2 000 euro och Canon-produkter till ett värde av upp till 9 000 euro.
  Alla deltagare presenteras för relevant Canon-organisation i det lokala landet.
11.  Arrangören tillhandahåller modul 2 och 3 till de utvalda deltagarna. Arrangören tillhandahåller returbiljetter för flyg och buss eller tåg (om tillämpligt) i ekonomiklass, logi med helpension, måltider (frukost, lunch och middag) och reseförsäkring (exklusive stöld eller förlust av värdesaker) under hela vistelsen enligt punkt 9.
12.  Arrangören ansvarar inte för att ordna visum för någon del av priset. Det är deltagarens eget ansvar.
13.  Login är endast avsedd för deltagaren. Arrangören står inte för några andra kostnader än de som anges ovan.
14.  Deltagarna måste se till att de är tillgängliga under de ovannämnda datumen, 29 maj till 17 september 2023, om de väljs ut för någon av modulerna ovan. Canon kan inte ändra dessa datum.
15.  Canon kan efter eget gottfinnande inkludera vissa deltagare från föregående år i årets modul 2, 30 antagna. Det gäller endast när de inte kunde delta i modul 2 förra året på grund av förmildrande omständigheter.

SÅ DELTAR DU

16.  Deltagandet är kostnadsfritt. För att kunna delta i programmet måste deltagare skicka in sin portfolio (via webbadressen (canon-europe.com/get-involved/student-development-programme/submit/) under ansökningsperioden. Mer information finns under punkt 18, ”Ansökningskrav”.
17.  Ofullständiga, ogiltiga eller olämpliga bidrag, eller bidrag som mottagits efter ansökningsperioden är inte berättigade att delta i programmet.
18.  Utvalda deltagare måste tillhandahålla följande mellan 5 maj och 14 maj 2023:
 • bekräftelse på deltagande i programmet
 • bild på passet eller ID-kortet i syfte att verifiera deltagarens ålder
 • Student-ID eller bekräftelse från skolan/universitetet (eller aktuell byrå/tidskrift för praktiken) som styrker registreringen under läsåret 2022/2023.
Om deltagarna inte bekräftar deltagandet eller inte tillhandahåller den dokumentation som krävs före den 14 maj 2023 förfaller rätten till deltagande i programmet och de mister sin plats.
19.  Det officiella och enda språket för programmet är engelska, inga översättningstjänster tillhandahålls. Deltagarna behöver ha tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna dra nytta av programmet, nödvändiga verktyg och lämpliga färdigheter för att kunna delta i de digitala onlinesessionerna.

ANSÖKNINGSKRAV

09.  Deltagarna måste skicka in en portfölj som består av upp till två berättelser/projekt, med högst tjugo (20) fotografier per projekt, tillsammans med en beskrivning av projektet med högst 200 ord, en personlig biografi och bildbeskrivningar. Allt skrivet material ska tillhandahållas på engelska. Bildfiler ska vara JPEG, max. 1 500 DPI, 2 000 pixlar.

Deltagare kan även skicka in ytterligare stöddokumentation, till exempel:
 • motivering till deltagande i programmet
 • ett rekommendationsbrev från lärare/skola/byrå/tidsskrift/branschproffs
21.  Alla bilder måste vara originalbilder och tagna av deltagaren.
22.  De bilder som deltagaren skickar in får inte innehålla något som ändå kan anses vara olagligt eller som kan kränka tredje parts rättigheter, t.ex. immateriella rättigheter, moraliska rättigheter eller sekretessrättigheter
23.  Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera ofullständiga eller oläsliga bidrag eller bidrag som på andra sätt inte uppfyller ovanstående krav.

GARANTI

24.  Genom att skicka in sitt bidrag garanterar deltagaren att
 • deltagaren är ensam upphovsman till bilderna
 • deltagaren äger rättigheterna till bilderna.
25.  Arrangören garanterar följande:
 1. Arrangören ska agera inom ramen för de rättigheter som beviljas i enlighet med dessa villkor.
 2. Arrangören kan vilja använda ditt namn och utvalda bilder för annonsering, marknadsföring och reklam för Canon, Student Development Programme och andra utbildningsinitiativ från Canon utan extra kompensation. I sådana fall kommer arrangören att kontakta deltagaren för att begära deltagarens samtycke i enlighet med punkt 31. Sådant samtycke får inte nekas på orimlig grund.

FRISKRIVNINGAR

26.  Arrangören förbehåller sig rätten att vägra belöna ett bidrag eller att återkalla det fulla värdet av ett pris om arrangören anser att det förekommit missbruk eller brott mot villkoren för denna tävling.
27.  Arrangören kan inte hållas ansvarig för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren drabbas av under denna tävling. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar arrangörens ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av arrangörens anställda eller leverantörer.
28.  I händelse av en tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av reglerna för tävlingen, är arrangörens chefers beslut slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att inledas.
29.  Alla skatter eller avgifter som påförs av lokala myndigheter för en enskild deltagare till följd av att deltagaren deltar i programmet ska kompenseras av arrangören (eller dess lokala dotterbolag, i förekommande fall).
30.  Arrangören förbehåller sig rätten att publicera deltagarnas namn och land eller att publicera prisöverlämningar efter programmets slut. Om deltagaren inte vill att sådan information ska publiceras måste han/hon meddela arrangören vid tidpunkten för ansökningen.
31.  Deltagarna samtycker även till att bli kontaktade av arrangören och dess anställda vid administration av tävlingen eller i händelse av att arrangören önskar diskutera eventuell annan användning av bilden som skickats in till tävlingen.
32.  Priset kan inte överföras eller lösas in mot kontanter eller tillgodohavanden. Om priset (eller en del av det) som erbjuds inte är tillgängligt på grund av force majeure förbehåller sig arrangören rätten att ändra programmet.
33.  Arrangören får inte bryta mot dessa villkor eller hållas ansvarig för förseningar i utförandet av eller underlåtenhet att utföra några av sina skyldigheter enligt dessa villkor om sådana förseningar eller fel uppstår till följd av händelser, omständigheter eller orsaker som ligger utanför deras rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, brand, översvämning, pandemier (inklusive, men inte begränsat till, till följd av eller i direkt eller indirekt samband med covid-19), embargo, krig, krigshandlingar (oavsett om krig förklarats eller inte), terrorattacker, uppror, upplopp, civila oroligheter, strejk, lockout eller annan arbetsstörning, force majeure-händelser, utelämnanden eller förseningar vid agerande av någon statlig myndighet (”Force Majeure”).
34.  Alla ansökningar som avslås eller inte bekräftas kan erbjudas till andra deltagare efter arrangörens eget gottfinnande.

PERSONUPPGIFTER

35.  Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas av deltagarna. De personuppgifter som lämnas förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför EEA.
36.  Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258 är personuppgiftsbiträde och administrerar ansökningsplattformen.
37.  Personuppgifter som samlas in från deltagare behandlas enligt Canons sekretesspolicy för konsumenter https://myid.canon/canonid/#/policy.

JURISDIKTION

38.  Dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna och lyda under den icke-exklusiva jurisdiktion som tillhör domstolarna i Amsterdam.

Version I, uppdaterad den 25 januari 2023

Du kanske även är intresserad av

Läs mer om olika typer av utrustning och verktyg som kan hjälpa dig att gå från student till proffs.