Johanna Eriksson äntrar Canon Svenska AB som ny hållbarhetsansvarig

Canon Svenska AB strävar efter att skapa en mer hållbar värld – såväl nu som i framtiden. Detta genom att kontinuerligt se över sin miljöpåverkan och skapa unika möjligheter för berättande. För att fortsatt driva det arbetet framåt har Canon nu rekryterat en ny hållbarhetsansvarig - Johanna Eriksson.

johanna

Johanna kommer senast från en tjänst inom den privata specialistvården där hon i flera år arbetat med hållbarhetsfrågor enligt regionala avtal. Hon har särskilt arbetat med miljöfrågor enligt standarden ISO14001, men även övriga hållbarhetsområden, regelefterlevnad, offentlig upphandling och intern och extern kommunikation. Dessförinnan har hon erfarenhet som naturbrukare och som sekreterare på affärsjuridiska advokatbyråer.

Det finns många bitar från det tidigare arbetslivet som Johanna tar med sig in i sin nya roll, menar hon.

– Det jag särskilt tar med mig är att vara lyhörd för intressenters behov och förväntningar. På så sätt tror jag att hållbarhetsarbetet kan bedrivas och utvecklas på bästa sätt.

Flera initiativ för ökad hållbarhet

Canons hållbarhetsarbete är omfattande och sträcker sig över flera områden. Företaget bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling genom att aktivt arbeta med ett flertal identifierade områden. Genom olika initiativ som bland annat handlar om innovativ produktdesign, utökad användning av förnybar energi, förbättrad energieffektivitet och mer miljövänliga transporter, vill man minska klimatpåverkan. Dessutom utvecklas även teknik och processer för renovering och återtillverkning av maskiner och användningen av engångsplast i förpackningsmaterial minskas.

Som en del av Canons arbete med CSR finns även en väl implementerad Code of Conduct och man genomför kontinuerligt olika utbildningsinsatser i etik och efterlevnad. Canon Svenska AB har också samarbeten med flera välgörenhetsorganisationer som My Dream Now, Mentor Sverige och Ronald McDonald.

– Det gör mig stolt att Canon tar ett så stort socialt ansvar utöver det miljömässiga som är mer förväntat och kravställt, säger Johanna.

Canons miljöarbete bland det bästa i världen

Ett verkligt bevis på Canons hårda miljöarbete är att de sju år i rad fått guldutmärkelsen i det oberoende analysföretaget EcoVadis årliga internationella rankning. EcoVadis bedömning utgår ifrån de fyra områdena miljö, affärsetik, rättvisa arbetsförhållanden och hållbar leverantörskedja, och bygger på internationella CSR-standarder, inklusive Global Reporting Initiative, FN: s Global Compact och ISO 26000.

Den senaste utmärkelsen tilldelades Canon i juli 2022, där över 90 000 företag från 200 inköpskategorier i 160 länder betygsattes. Här placerades Canon bland de 5 procent bästa företagen globalt vad gäller hållbarhet, och fick speciellt höga betyg på områdena miljö och hållbar leverantörskedja.

– Hållbarhet är centralt i allt som Canon gör, och guldutmärkelsen är ett fantastiskt betyg på att vårt miljöarbete går i rätt riktning. Det är numera en nödvändighet för företag att ta sitt hållbarhetsansvar, och EcoVadis utmärkelse hjälper oss att visa kunder och partners att vi menar allvar, säger Johanna.

Initiativ för framtidens berättare

Johanna kommer ha ansvar för hela Canons hållbarhetsarbete i Sverige som är en viktig del av företagets nordiska hållbarhetsorganisation. Hon kommer bland annat driva ett antal olika interna och externa initiativ, rapportera Canon Svenska AB:s verksamheters miljöpåverkan som mäts enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), bistå i hållbarhetsfrågor, bevaka relevant lagstiftning och utveckla företagets hållbarhetsrapport. Utöver det kommer hon att arbeta med initiativet Canon Young People Programme, som genomfördes för första gången i Sverige under förra året. Programmet syftar till att stärka kunskapen hos ungdomar från olika bakgrunder i visuellt berättande och hållbarhetsfrågor, berättar Johanna.

– Det här är ett otroligt spännande program och något som lockade mig mycket med Canon. Syftet med programmet är att ge ungdomar kunskap, färdigheter och självförtroende att ta itu med frågor som är viktiga för dem med hjälp av kreativitet och kritiskt tänkande. Förra året utbildades sju ungdomar av den prisbelönta fotografen Felicia Margineanu och utbildningen avslutades med en fotoutställning på Kulturhuset Stadsteatern. Vi sitter just nu med planeringen för årets Young People Programme och jag ser så fram emot att vara en del av årets initiativ!

Hållbarhetsaspekten är en viktig del av kulturen

Mycket tack vare företagsfilosofin Kyosei där tanken är att leva och arbeta tillsammans för allas bästa, menar Johanna att Canon genomsyras av hållbarhetstänket. Det finns naturligt med i alla sammanhang – från dagliga samtal medarbetare emellan till kundmöten, mässor och kickoffer. Här är varje medarbetare en engagerad ambassadör och alla strävar mot ett gemensamt mål.

Johanna är stolt över att nu tillhöra en så framåtsträvande organisation där hållbarhet är en självklarhet snarare än ett måste.

– Det är så mycket jag ser fram emot! Att få vara del av en större organisation med alla möjligheter det innebär och att få stötta både det globala och lokala arbetet mot cirkulär ekonomi och nettonollutsläpp.