Byte av skrivhuvud

Utför bara den här proceduren när du byter ut skrivhuvudet. Utför inte följande steg av någon annan anledning eftersom det kan skada produkten.

・Byt inte ut skrivhuvudet när maskinen är avstängd.
・Stäng inte av maskinen under bytet.
・Det går inte att garantera utskriftskvaliteten efter att ett använt skrivhuvud har tagits bort och satts tillbaka.
・Om underhållskassetten inte har tillräcklig kapacitet kan skrivhuvudet inte bytas ut.
・Vissa problem kan inte lösas genom att byta ut skrivhuvudet.
・Var försiktig så att du inte får bläck på händerna.

1. Slå på maskinen.

2. Tryck på knappen [Home/Hem] en gång och håll sedan knappen [Stop/Stopp] intryckt i minst fem sekunder. Maskinen försätts i läget för byte av skrivhuvud.

3. Speciella anteckningar visas på nästa skärm. Bekräfta dem och välj ”Ja”.

▶ Vänta några minuter tills nästa instruktioner visas.

Följ anvisningarna nedan enligt skärmen.

4.

5.

6.

7. Ta försiktigt ut det nya skrivhuvudet ur förpackningen.

8. Placera skrivhuvudet i hållaren för skrivhuvud långsamt och säkert så att skrivhuvudet inte rör vid delarna runt det.

9.

10. Vänta några minuter när du har stängt scannerenheten/-locket. När hemskärmen visas är bytet av skrivhuvudet klart.

Du kanske också behöver ...