Byte av skrivhuvud i MAXIFY GX-serien

<Viktigt!>

Utför bara den här proceduren när du byter ut skrivhuvudet. Utför inte följande steg av någon annan anledning eftersom det kan skada produkten.

・Byt inte ut skrivhuvudet när maskinen är avstängd.
・Stäng inte av maskinen under bytet.
・Det går inte att garantera utskriftskvaliteten efter att ett använt skrivhuvud har tagits bort och satts tillbaka.
・Om underhållskassetten inte har tillräcklig kapacitet kan skrivhuvudet inte bytas ut.
・Vissa problem kan inte lösas genom att byta ut skrivhuvudet.
・Var försiktig så att du inte får bläck på händerna.

1. Slå på maskinen.

GX5000-serienGX6000-serien och GX7000-serien

2. Ställ in enheten på läget för byte av skrivhuvud.

<GX5000-serien>

  1. Tryck på Bakåt-knappen en gång och håll sedan Stopp-knappen intryckt i minst fem sekunder.


  2. Meddelandet "bearbetar..." visas. Vänta i några minuter tills nästa instruktion visas.

▶ Följ anvisningarna nedan enligt skärmen.

<GX6000-serien och GX7000-serien>


  1. Tryck på Hem-knappen en gång och håll sedan knappen Stopp intryckt i minst fem sekunder.

  2. Speciella anteckningar visas på nästa skärm. Bekräfta dem och välj ”Ja”.

  3. Vänta i några minuter tills nästa instruktion visas.

▶ Följ anvisningarna nedan enligt skärmen.


3. Öppna locket/scannerenheten

GX5000-serienGX6000-serien och GX7000-serien

4. Ta försiktigt bort skrivhuvudet5. Ta ut ett nytt skrivhuvud ur förpackningen.

6. Placera skrivhuvudet i hållaren för skrivhuvud långsamt och försiktigt, så att skrivhuvudet inte rör vid delarna runt det.


7. Vänta några minuter när du har stängt locket/scannerenheten. När hemskärmen visas är bytet av skrivhuvudet klart.

GX5000-serien


GX6000-serien och GX7000-serien

*Lyft på locket/skannerenheten en aning för att frigöra spärren och sänk det sedan.

Du kanske också behöver ...