Hero image

Produktreparation

Här hittar du allt du behöver veta för att skicka in din produkt på reparation. Genom att klicka på rubrikerna nedan får du information om Canons serviceverkstäder och hur du går tillväga för att skicka in din produkt. Där finns också de vanligaste frågorna som kan vara till hjälp för dig


Service- och reparationsprocess

Min Canon-produkt behöver service. Vad ska jag göra?

Om du behöver en service till ett fast pris (t.ex. underhålls- eller uppgraderingsservice) kan du ordna med service av din produkt genom att använda Canons onlineportal för service och reparation, där du får vägledning genom processen att skicka din begäran.

Eftersom det kan vara små lokala skillnader i olika länder hänvisar vi till supportsidorna för ditt land via vår landsväljare.

Min Canon-produkt fungerar inte. Vad ska jag göra?

I första hand rekommenderar vi att du läser vår produktsupport som innehåller information som kan hjälpa dig att lösa problemet. När du har valt produkt har du tillgång till vanliga frågor och användarhandböcker och kan hämta drivrutiner, programvara och firmware

Du kan även ordna med reparation av din produkt genom att använda Canons onlineportal för service och reparation, där du får vägledning genom processen att skicka din begäran och där det finns råd kring felsökning (om tillämpligt).

Eftersom det kan vara små lokala skillnader i olika länder hänvisar vi till supportsidorna för ditt land via vår landsväljare.

Min Canon-produkt behöver service eller reparation. Vad är nästa steg?

1 – Begär service eller reparation

Påbörja din begäran genom att använda Canons onlineportal för service och reparation och gå till ordna med service eller ordna med reparation.

Du får vägledning genom de relevanta stegen för att tillhandahålla all relevant information (t.ex. typ av begäran, felinformation, inköpsbevis osv.) och du kan lägga till ytterligare produkter i din begäran (om tillämpligt).

Du får information om lämplig serviceplats – antingen en professionell Canon-serviceverkstad eller en auktoriserad Canon-servicepartner för din produkt. Observera att Canons auktoriserade servicepartners är oberoende företag och därför arbetar enligt sina egna villkor. Du kan därför kontakta dem om du vill ha mer information innan du skickar några produkter för service eller reparation till dem.

Beroende på din produkt kan vi vägleda dig till vårt supportteam, så att de tillhandahålla ytterligare hjälp.


2 – När du har skickat in din begäran om service eller reparation skriver du ut din beställningssammanfattning som ska returneras med produkten

När du har skickat in din begäran kan du skriva ut din beställningssammanfattning. En kopia av den skickas även via e-post till dig (om du behöver skriva ut den vid ett senare tillfälle). Din beställningssammanfattning innehåller all information om din begäran och ska skickas tillsammans med produkten till serviceplatsen (antingen en professionell Canon-serviceverkstad eller en auktoriserad Canon-servicepartner). På så sätt kan de som arbetar på serviceplatsen bekräfta mottagandet av produkten och de får all information som behövs för att behandla din begäran.


3 – Se till att produkten är säkert förpackad för transporten

När du skickar en produkt till en professionell Canon-serviceverkstad eller en auktoriserad Canon-servicepartner ingår du inte något avtal med Canon och Canon åtar sig därför inget ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår under transporten.

Vi rekommenderar att produkten är säkert förpackad. Se användarhandboken för leveransinstruktioner, eftersom underlåtenhet att göra detta kan orsaka ytterligare skador under transport. Beroende på produktens värde kan du också överväga att försäkra försändelsen. Du kan även välja att personligen lämna produkten till en professionell Canon-serviceverkstad eller en auktoriserad Canon-servicepartner.


4 – Vad händer efter att jag har skickat in min produkt för service eller reparation?

När en produkt har skickats till en professionell Canon-serviceverkstad:

När produkten har tagits emot registreras den i vårt system och du får ett meddelande där vi bekräftar att produkten har mottagits.

När din beställning har behandlats och produkten har utvärderats kommer vi antingen omedelbart att fortsätta med din begäran (enligt våra villkor för service och reparation) eller i tillämpliga fall kontakta dig för att begära ditt godkännande för att fortsätta (t.ex. vid offerter gällande tid och kostnad).

Godkännande av beställningen och slutförande av avtalet för inköp av service och reparation sker när vi påbörjar begärd service eller reparation, såvida vi inte har meddelat dig att vi inte godkänner din beställning. Villkoren i ditt avtal lagras av oss och du får en kopia i din beställningsbekräftelse.

Via Canons onlineportal för service och reparation kan du kontrollera statusen för din begäran och vid behov interagera med Canons professionella serviceverkstad.

När en produkt har skickats till en auktoriserad Canon-servicepartner:

Observera att Canons auktoriserade servicepartners är oberoende företag och därför arbetar enligt sina egna villkor och processer. Du kan därför kontakta dem om du vill ha mer information innan du skickar några produkter för service eller reparation till dem.

Obs! Ovanstående information tillhandahålls endast för kundrådgivning och utgör inte något avtal av något slag mellan Canon och kunden. De specifika villkoren för den professionella Canon-serviceverkstaden eller den auktoriserade Canon-servicepartnern har företräde framför all information som anges på den här sidan.

Tillbaka till börjanVanliga frågor om service och reparation

F: Jag vill ordna med en service, vilka är mina alternativ?

S: Om du vill ordna med service för din Canon-produkt kan Canons professionella serviceverkstäder erbjuda dig en rad alternativ för service till fast pris, beroende på produkten:

Du kan ordna med service av din produkt genom att använda Canons onlineportal för service och reparation, där du får vägledning genom processen att skicka din begäran.

Canons auktoriserade servicepartners kan erbjuda liknande eller motsvarande tjänster.


F: Min produkt fungerar inte, vilka är mina alternativ?

S: Om din Canon-produkt inte fungerar som den ska tillhandahåller vi ett nätverk av serviceplatser (bestående av professionella Canon-serviceverkstäder och auktoriserade Canon-servicepartners) som gärna reparerar din produkt enligt ursprungliga tekniska data från Canon.

Du kan ordna med reparation av din produkt genom att använda Canons onlineportal för service och reparation, där du får vägledning genom processen att skicka din begäran.

Alla serviceplatser i vårt nätverk kan ta emot reparationer antingen via post-/budleverans eller personligen.

Om din produkt omfattas av ett erbjudande om kommersiell garanti från Canon är alla reparationer som utförs kostnadsfria för dig (enligt tillämpliga villkor, som finns i garantihubben). Om din produkt inte omfattas av ett erbjudande om kommersiell garanti från Canon debiteras eventuella reparationer.

Du kan som konsument även dra nytta av lagstadgade rättigheter som omfattar försäljning av varor och du kan kontakta säljaren som du köpte produkten av för att diskutera eventuella supportalternativ som de kan tillhandahålla.


F: Min produkt fungerar inte och omfattas inte av en kommersiell garanti från Canon. Hur mycket kostar reparationen?

S: Om perioden för den kommersiella garantin från Canon har gått ut eller om felet inte omfattas av den kan den professionella Canon-serviceverkstaden erbjuda dig en rad avgiftsbelagda reparationsalternativ, beroende på produkten:

 • Reparation till fast pris: Du får ett fast pris innan du skickar produkten till ett Canon Professional Service Center. Det fasta priset erbjuds för fel som orsakas av normalt slitage och omfattar kostnaden för alla nödvändiga reservdelar, arbete och returfrakt. Om felet har orsakats av andra omständigheter (t.ex. stöt- eller fuktskada) kontaktar vi dig för att erbjuda en offert för tid och kostnad.
 • Reparationsgräns: Du kan ange en reparationsgräns (dvs. maximal reparationsavgift) innan du skickar produkten till ett Canon Professional Service Center, men det finns ett minsta värde. Det fungerar som ditt godkännande för att vi ska kunna fortsätta med reparationen och ingen offert tillhandahålls. Om reparationen kan slutföras mot en avgift som är lägre än den angivna reparationsgränsen debiteras du endast det lägre beloppet. Tillhandahållandet av en reparationsgräns kan leda till snabbare reparationstid för dig och reparationen omfattas inte heller av en avvisningsavgift (gäller om du begär en offert för tid och kostnad)
 • Offert för tid och kostnad: Du kan begära en offert för tid och kostnad, där en teknisk diagnos utförs när produkten anländer till ett Canon Professional Service Center. Därefter ger vi dig en offert som beskriver de förväntade kostnaderna för att reparera produkten. Du kan välja att acceptera eller avvisa offerten innan något reparationsarbete påbörjas. Om du avvisar vår offert kan en avvisningsavgift tillämpas för att täcka kostnaden för inspektionen.

Alla våra avgiftsbelagda reparationsalternativ omfattas av våra villkor för service och reparation.

Om din aktuella serviceplats är en auktoriserad Canon-servicepartner kan de även erbjuda dig en avgiftsbelagd reparation. De exakta alternativen som är tillgängliga för dig kan dock skilja sig åt och omfattas av villkoren för den auktoriserade Canon-servicepartnern.


F: Min produkt är defekt, kan den bytas ut istället för att repareras?

S: Den tillämpliga reparationsmetoden för din produkt bestäms efter eget gottfinnande av Canons professionella serviceverkstäder och auktoriserade servicepartners.

Du kan även kontakta säljaren som du köpte produkten av för att diskutera eventuella supportalternativ som de kan tillhandahålla.


F: Måste jag inkludera några tillbehör när jag skickar min produkt för reparation?

S: När du använder Canons onlineportal för service och reparation och beroende på felets natur meddelar vi dig om vi anser att det aktuella Canon-tillbehöret ska inkluderas när du skickar in produkten för reparation.

Om du till exempel upplever ett strömproblem med produkten kan orsaken vara ett fel på batteriet eller laddaren och då kan vi meddela att dessa bör skickas med produkten.

Men om du inte tror att det finns en koppling mellan felet och det aktuella Canon-tillbehöret är det oftast bäst att behålla dem och bara skicka in den felaktiga produkten.


F: Hur förpackar jag min produkt om jag skickar in den för service eller reparation?

S: Se till att produkten är säkert förpackad och att du läser specifika leveransinstruktioner i användarhandboken eftersom underlåtenhet att göra detta kan orsaka ytterligare skador under transporten.

Vi rekommenderar att du utför följande steg för skrivare:

 • Stäng av skrivaren genom att trycka på på/av-knappen och säkerställ att skrivhuvudet är i rätt position
 • Dra ur alla kablar och lägg dem i en separat plastpåse.
 • Ta bort allt papper från skrivaren och stäng pappersfacken.
 • Fäst facken med några tejpbitar.
 • Bläckpatroner (även om de är tomma) måste lämnas kvar inuti skrivaren (eftersom det i annat fall finns risk för skador på skrivhuvudet och då upphör Canons kommersiella garanti att gälla)
 • Förpacka skrivaren i originalförpackningen, om du fortfarande har den, och se till att du fyller på med bubbelplast eller papper så att den inte kan röra sig i kartongen. Stäng kartongen med tejp.
 • Om du inte längre har kvar originalförpackningen placerar du skrivaren i en (tjock) låda med dubbla väggar och fyller på med bubbelplast eller papper tills den är omsluten och inte kan röra sig i kartongen.
 • Lägg din beställningssammanfattning tillsammans med produkten i kartongen.
 • Stäng kartongen med stark tejp. Tejpa kartongens över- och undersida två gånger för extra stöd.

Vi rekommenderar att du utför följande steg för foto- och videoprodukter:

 • Innan du förpackar produkten sparar du eventuella inställningar (om tillämpligt), eftersom produkten kan behöva återställas till fabriksinställningarna under reparationen.
 • Ta bort tillbehör som batterier, minneskort, batteriladdare och kablar (såvida de inte är relaterade till produktfelet).
 • Se till att du sätter på kamerahus-/objektivlocket på produkten och packa alltid kameror och objektiv separat (dvs. inte monterade) för att skydda dem under transport. Observera att vi inte tillhandahåller ett nytt kostnadsfritt kamerahus/objektiv efter reparationen/servicen.
 • Förpacka produkten i originalförpackningen, om du fortfarande har den, och se till att du fyller på med bubbelplast eller papper så att den inte kan röra sig i kartongen. Stäng kartongen med tejp.
 • Om du inte längre har kvar originalförpackningen placerar du produkten i en (tjock) låda med dubbla väggar och fyller på med bubbelplast eller papper tills den är omsluten och inte kan röra sig i kartongen.
 • Lägg din beställningssammanfattning tillsammans med produkten i kartongen.
 • Stäng kartongen med stark tejp. Tejpa kartongens över- och undersida två gånger för extra stöd.

F: Vem kontaktar jag för att kontrollera status för min reparation eller service?

S: Om du har skickat produkten till en professionell Canon-serviceverkstad kan du kontrollera status för reparationen eller servicen via Canons onlineportal för service och reparation.
Om du har skickat produkten till en auktoriserad Canon-servicepartner kontaktar du dem direkt för att få en statusuppdatering.


F: Vad kan jag göra om min produkt fortfarande är defekt när den kommer tillbaka från reparationen?

S: Om ett problem mot all förmodan fortfarande kvarstår efter att reparationen har slutförts kontaktar du den professionella Canon-serviceverkstaden eftersom våra reparationer garanteras vara fria från defekter (enligt våra villkor för service och reparation).

Om du har skickat produkten till en auktoriserad Canon-servicepartner kontaktar du dem direkt.


F: Kan jag köpa reservdelar till min Canon-produkt?

S: Vi rekommenderar att reparationer endast utförs av Canons professionella servicecenter eller auktoriserade servicepartners eftersom specialverktyg och -programvara kan krävas för att produkten ska kunna repareras på ett säkert sätt.
Om det behövs kan du köpa originalreservdelar från Canon via våra professionella Canon-serviceverkstäder eller via utvalda auktoriserade Canon-servicepartners eller reservdelsdistributörer enligt följande:

Canon Professional Service Center

Krokslätts Fabriker 16
43137 Mölndal

Tel: 031-7203480
Webbplats: http://www.canon.se/support/psc


F: Hur länge kan en produkt repareras efter produktlanseringen?

S: Vi strävar efter att säkerställa att hållbar support är tillgänglig för våra produkter så länge som möjligt. När en produkt upphör att säljas av Canon strävar vi efter att säkerställa att reservdelar är tillgängliga under följande perioder:

SORTIMENT MODELL ÅR
Spegelreflexkamera EOS 1D-serien, EOS 5D-serien 7
Övriga EOS-serier 5
KOMPAKTA EOS R-serien 7
EOS M-serien 5
OBJEKTIV EF – L-serien, RF – L-serien, DO-serien, TS-E-serien och CN-E-serien 7
Alla andra objektivserier 5
BLIXT Alla Speedlite-modeller 5
KOMPAKTKAMERA PowerShot G-serien 5
PowerShot D30, PowerShot S120, PowerShot SX60HS, PowerShot SX70HS, PowerShot SX520HS, PowerShot SX530HS, PowerShot SX740 HS 5
FILM LEGRIA-serien, X-serien (XF, XA, XL, XH, XC), ME-serien, ML-serien och Cinema EOS-serien 7
Tillbehör: RC-V100, EVF-V70, SG-1, OU-700, SU-15, MO-4E, MO-4P, MA-400,CT-V1, SP-V1, WM-V1, WP-V1, WP-V2, WP-V3, DM-100, SM-V1 7
PROJEKTORER XEED-serien, LV-serien och LX-serien 7
BINOKUKLÄR Alla kikare 5
SKRIVARE PIXMA- och MAXIFY-serien (exklusive modellerna nedan) 5
i-SENSYS-serien 7
SCANNER CanoScan-serien 5
ANDRA PRODUKTER Alla fototillbehör, objektiv (endast EF50 F1.8 STM; EF-M 22MM f/2.0, EF-M 15-45MM F/3.5-6.3 IS STM), PowerShot-serien (förutom de modeller som anges ovan), IXUS-serien, videotillbehör och -objektiv (förutom modellerna som anges ovan), projektortillbehör och -objektiv, räknare, PIXMA-skrivare; (MG2xxx, MG3xxx, MX4xx, MX5xx, TR45xx, TS3xxx och TS5xxx), Selphy CP-serien, Zoemini-serien, IVY REC och scannrar (CanonScan Lide-serien och P 2XX-serien) Inga reservdelar

Om det inte är möjligt för oss att erhålla en nödvändig reservdel under den här perioden säkerställer vi att en alternativ lösning tillhandahålls till våra kunder.

Tillbaka till början

Du kanske också behöver ...

Feedback