Group of people pouring coulored powder on a woman.
alt text goes here

Exakt och tillförlitlig autofokus

Canons Dual Pixel CMOS AF-teknik tillhandahåller imponerande AF som täcker 80 % av bilden, både horisontellt och vertikalt med touchskärmsval och -kontroll.

Dual Pixel CMOS AF-teknik

EOS C200 har Canons särskilt framtagna autofokusteknik som använder två fotodioder per pixel för att skapa två oberoende bilder, vilket möjliggör AF med fasavkänning för smidig, snabb och exakt autofokus.

Canon Dual Pixel CMOS AF demonstration
Close up view of Canon video camera LCD monitor showing touch screen feature

Enkel touchskärm för att välja fokuspunkter

Canons 4-tums LCD-monitor med touchskärm gör användningen och övervakningen snabb och intuitiv och ger den ensamma fotografen kontrollen. Tryck på motivet i bilden och fokusera bilden.

Ansiktsigenkänning

Dual Pixel CMOS AF-systemet i EOS C200 har två lägen för ansiktsspårning som automatiskt kan upptäcka och spåra ett valt ansikte i bilden eller prioritera det före en förvald fokuspunkt.

Face Detection

Kontinuerlig spårning av objekt med autofokus

Dual Pixel CMOS AF-systemet i EOS C200 spårar automatiskt ett valt objekt och säkerställer bibehållen fokus när det rör sig.

Picture of a group of people on a boat

Dual Pixel Focus Guide

4k-bilder kan vara oförlåtande när det gäller manuell fokusering. Med Canons funktion Dual Pixel Focus Guide kan användare på ett säkert sätt hålla och kontrollera fokus manuellt genom att lägga till fokusindikatorer fram/bak på den valda fokuspunkten för att säkerställa att fokusriktningen och avvikelser är tydliga.

photo of man on bike with woman showing face detection feature of video
Canon VDU displaying menu and AF speed

Autofokusjustering

Canon har lagt till en ny menyfunktion för autofokusjustering så att användaren kan definiera hastigheten och känsligheten för AF, vilket ger ökad flexibilitet och kontroll.

Utforska andra fördelar