Tjänster för informationssäkerhet

Det är en ständig uppgift att hålla informationen säker. Behöver du hjälp?

Våra säkerhetstjänster avlastar ditt interna team genom att skydda dina enheter och data i varje steg – från att utvärdera säkerhetsbrister till säker kassering av uttjänta enheter och data.
HÄMTA BROSCHYR
Quick and Remote Control

ÖVERSIKT

Canons tjänster för informationssäkerhet

Det finns många olika komponenter att tänka på när det gäller informationssäkerhet. Det kan vara överväldigande – särskilt när du försöker vara flexibel.

Låt oss därför hjälpa till. Våra säkerhetsexperter kan hjälpa dig att definiera vilken nivå av försvar du behöver och förse dig med anpassat skydd för din infrastruktur för in-/utdatahantering under enhetens hela livscykel.

Viktiga tjänster

Våra mervärdestjänster för informationssäkerhet är utformade för att hjälpa dig att uppfylla regelverken och skydda känsliga data.

Vi finns här för att hjälpa dig innan dina enheter installeras, under användning och även vid kassering av uttjänta enheter.

 • Förinstallation: Säkerhetskontroll på kontoret

  Scanna av kontorsnätverket för att identifiera potentiella sårbarheter i datasäkerheten

 • Installation: Enhetssäkerhet

  Konfigurera enheterna i enlighet med rekommenderad skyddsstandard

 • Drift: Säker profilhantering

  Övervaka säkerhetskonfigurationen proaktivt för Canon-enheter

 • Slut av livslängd: Databorttagning

  Ta bort fysiska och digitala data från uttjänta enheter

VARFÖR CANON?

Tjänster för informationssäkerhet med Canon

Förhindra säkerhetsintrång

Försvara din arbetsplats från cyberattacker

Skydda din verksamhet

Undvik böter och skada på varumärket orsakad av informationsläckor

Öka efterlevnaden

Efterlev era datasäkerhetsrutiner och riktlinjer

Woman behind laptop working outdoors on a table
Award-winning digital transformation in action in the office

Informationssäkerhet med Canon: Faktablad om tjänster

Kolla in vårt faktablad om informationssäkerhet för mer information om hur vi kan hjälpa dig att stärka din datasäkerhet.

Relaterade produkter och tjänster

 • Systemintegration- och implementationsstjänster

  Att utforma en lösning är en sak, att leverera och installera den är en annan. Vi arbetar i nära samarbete med dina team för att säkerställa att lösningarna integreras smidigt i verksamheten och underhålls med support på lång sikt.

 • Databorttagning

  I slutet av dina enheters livscykel kan vi samla in dem, inspektera och radera hårddiskarna och till och med förstöra dem säkert på en särskild anläggning i de fall det behövs.

 • Enhetssäkerhet

  Vi förstärker din enhet genom att ta itu med vanliga hot och allmänna säkerhetskrav genom en säker baskonfiguration eller erbjuder dig en skräddarsydd säkerhetskonfigureringstjänst för dina specifika behov.

 • Säkerhetskontroll på kontoret

  Vi erbjuder en omfattande granskning för att fastställa svaga punkter och ge råd om hur du kan rusta upp ditt försvar.

Läs mer

LÄS MER OCH KONTAKTA VÅRA EXPERTER