TJÄNSTER

Systemintegrerings- och implementeringstjänster

system Integration and implementation services

Specialisthjälp för att installera din Canon-lösning

Att utforma en lösning är en sak, att leverera och installera den är en annan. Canon-teamet arbetar i nära samarbete med dina team, för att säkerställa att lösningarna integreras smidigt i verksamheten och underhålls med support på lång sikt. 

Canons implementeringsspecialister kan installera och integrera lösningar i alla företagsmiljöer, med minimala störningar i det dagliga arbetet. Medan Canons projektledare kontrollerar och styr dina informationshanteringsprojekt fram till ett lyckat överlämnande.

Det här erbjuder vi

Implementeringstjänster

Få heltäckande support för att installera och konfigurera lösningskomponenter – på plats eller som en hanterad tjänst – enligt lösningsdesignen.

Integreringstjänster

Installera och bädda in en lösning i en specifik företagsmiljö med minimala störningar, vilket säkerställer maximal funktionalitet i alla system.

Migreringstjänster

Lita på vår service och support för att migrera och ersätta befintliga lösningar med toppmodern prestanda från de senaste Canon-lösningarna utan stress.

Anpassningstjänster

Det finns ingen universallösning – Canons lösningar kan skräddarsys för att passa specifika verksamhetskrav och fungera med olika stadier av digitalisering.

Projekthantering

Få fullständig insyn i varje steg av projektet, från den första installationen via övervakning och resurser till att leverera implementering.

Leveransmetoder

Lösningsspecialister

Lita på att våra implementeringsspecialister och projektledare hanterar alla aspekter av implementeringen.

Senaste metoder

Våra specialister strukturerar arbetet med de senaste metoderna och kan anpassa sig efter ditt sätt att arbeta.

Miljökunskap

Våra kunniga Canon-specialister har erfarenhet av alla typer av företagsmiljöer.

system integration and implementation services
Enkel implementering och integrering från Canons specialister.

Relaterade tjänster

Document Capture and Data Processing

Datainläsning och hantering av data

Öka effektiviteten med automatiserad hantering av fysisk och digital inmatning av data.

Document Lifecycle Management

Document Lifecycle Services

Få ut mesta möjliga av dina affärsdokument med specialiserade processer och personer.

Inbound Information Processing Services

Tjänster för inkommande information

Automatisera och effektivisera inläsning och bearbetning av inkommande dokument.

Office Health Check

Office Health Check

Comprehensive assessment of security vulnerabilities across external and internal systems

Integrera smidigt Canon Business Services i din verksamhet idag.

PRATA MED VÅRT TEAM