Canon EOS RP
Specifikationer

Driftsmiljö

0–40 °C, 85 % luftfuktighet eller lägre

Mått (B x H x D)

132,5 × 85,0 × 70,0 mm

Vikt (endast hus)

Cirka 440 g

(485 g med kort och batteri)

Tekniska data

26,2 megapixels

CMOS-fullformatssensor

DIGIC 8

processor

Kompatibel med

EF-/EF-S-objektiv via adapter

Dual Pixel

CMOS AF

4K

-film

Wi-Fi

och Bluetooth

Visa alla

Specifikationerna i detalj

Bildsensor

Typ

35,9 x 24 mm CMOS

Effektivt antal pixlar

Cirka 26,2 megapixels

Totalt antal pixlar

Cirka 27,1 megapixels

Bildförhållande

3:2

Lågpassfilter

Inbyggt/fast

Rengöring av sensor

Integrerat rengöringssystem

Färgfiltertyp

Primärfärg

Bildprocessor

Typ

DIGIC 8

Objektiv

Objektivfattning

RF (EF- och EF-S-objektiv kan fästas med hjälp av objektivadapter EF-EOS R, monteringsadaptern med kontrollring EF-EOS R eller monteringsadapter med drop-in-filter EF-EOS R. EF-M-objektiv är inte kompatibla)

Brännvidd

Motsvarar 1,0x objektivets brännvidd med RF- och EF-objektiv 1,6x med EF-S

Fokusering

Typ

System för fasskillnadsdetektion med bildsensor (Dual Pixel CMOS AF)

Täckning

88 % horisontell och 100 % vertikal täckning1

AF-arbetsområde

EV -5–18 (vid 23 °C och ISO100)

AF-metod

One Shot
Servo AF

AF-punktval

Automatiskt val: Ansikte+Spårning + Ögon-AF
Manuellt val: AF med 1 punkt (AF-ramstorleken kan ändras)
4779 AF-positioner finns
Spot-AF
Manuellt val: AF-punktexpansion, 4 punkter (upp, ned, vänster, höger)
Manuellt val: AF-punktexpansion omgivande
Manuellt val: Zon-AF (alla AF-punkter delas in i 9 fokuseringszoner)

Autofokuslås

Låst när avtryckaren trycks ned halvvägs eller AF ON trycks ned i läget One Shot AF. Med anpassad knapp inställd som AF stop i AI servo

AF-hjälpbelysning

Tänds med inbyggd lysdiod

Manuell fokusering

Inställning på objektivet
Fokuspeaking ingår

Exponeringsinställning

Mätmetoder

Realtid med bildsensor, 384-zonsmätning (24x16)
(1) Evaluerande ljusmätning (länkad till alla autofokuspunkter)
(2) Utsnittsmätning (cirka 5,5 % i mitten av sökaren)
(3) Spotmätning: central spotmätning (cirka 2,7 % i mitten av sökaren)
Spotmätning länkad till en AF-punkt ingår ej
(4) Centrumvägd genomsnittsmätning

Intervall för mätljusstyrka

EV 3–20 (vid 23 °C, ISO100, med evaluerande ljusmätning)

AE-lås

Auto: AE-låset aktiveras när skärpan ställts in
Manuell: Med AE-låsknappen i lägena P, Av, Fv, Tv och M

Exponeringskompensation

+/-3 EV i 1/3 eller 1/2 steg (kan kombineras med automatisk exponeringsvariation).

Automatisk exponeringsvariation

+/-3 EV i 1/3 eller 1/2 steg

Flimmerreducering

Ja. Flimmer upptäcks vid en frekvens på 100 Hz eller 120 Hz. Den maximala serietagningshastigheten kan minska

ISO-känslighet

Auto 100–40000 (i 1/3 steg eller hela steg)
ISO kan utvidgas till L: 50, H1: 51200 och H2: 102400,

Typ

Elektroniskt styrd ridåslutare

Hastighet

30–1/4 000 sek (i 1/2 eller 1/3 steg), Bulb (Totalt slutartidsintervall. Tillgängligt intervall varierar med fotograferingsmetod)

Utlösare

Mjuk elektromagnetisk avtryckare

Vitbalans

Typ

Automatisk vitbalansering med bildsensorn

Inställningar

AWB (omgivningsprioritet/vitprioritet), dagsljus, skugga, molnigt, elljus, vitt fluorescerande ljus, blixt, egen, färgtemperaturinställning
Vitbalanskompensation:
1. Blå/Gul +/-9;
2. Magenta/Grön +/-9

Egen vitbalans

Ja, 1 inställning kan registreras

Vitbalansvariation

+/-3 nivåer i enstaka steg
Inställbar blå/gul- eller magenta/grön-förstärkning

Sökare

Typ

0,39-tums OLED-sökare med färg

Punkträkning

2,36 miljoner punkter

Täckning (vertikal/horisontell)

Cirka 100 %

Förstoring

Cirka 0,70x 2

Ögonavstånd

Cirka 22 mm (från okularlinsens centrum)
-4 till +1 m-1 (dioptri)

Sökarinformation

AF-punktsinformation, indikator för exponeringsnivå, antal återstående multiexponeringar, exponeringskompensation, HDR-fotografering, högdagerprioritet, multiexponeringsfotografering, ISO-tal, möjliga bilder, brusred. vid multitagning, antal fotograferingar med självutlösare, digital objektivoptimering, maximalt antal bilder i en bildserie, AF-metod, batterinivå, AF-funktion, exponeringssimulering, matningsmetod, AEB, ljusmätmetod, FEB, flimmerreducering, stillbildsbeskärning, fotograferingsmetod, sidförhållande, motivsymboler, Auto Lighting Optimizer (Auto ljuskorrigering), AE-lås, bildstil, uppladdad blixt, vitbalans, blixt av, vitbalanskorrigering, FE-lås, bildkvalitet, höghastighetssynkronisering, Bluetooth-funktion, slutartid, Wi-Fi-funktion, varning för flerfunktionslås, histogram, bländare, elektronisk nivå, objektivinfo

Förhandsgranska skärpedjup

Ja, via anpassad knapp

Okularlock

Ej tillämpligt

LCD-monitor

Typ

7,5 cm (3,0”) Clear View LCD II, cirka 1,04 miljoner punkter

Täckning

Cirka 100 %

Visningsvinkel (horisontellt/vertikalt)

Cirka 170° vertikalt och horisontellt

Ljusstyrka/färgjustering

Manuell: Justerbar till en av sju nivåer

Användning av touchskärm

Kapacitiv metod med menyfunktioner, snabbkontrollinställningar, uppspelningsfunktioner och förstorad skärm. Val av AF-punkt för stillbilder och filmer, skärmavtryckare är möjlig för stillbildsfotografering.

Visningsalternativ

(1) Grundläggande kamerainställningar
(2) Avancerade kamerainställningar
(3) Kamerainställningar plus histogram och dubbel nivåvisning
(4) Ingen info
(5) Snabbkontrollskärm

Blixt

Lägen

E-TTL II automatisk blixt, manuell mätning

Blixtsynkronisering

1/180 sek

Blixtexponeringskompensation

+/- 3 EV i 1/3 eller 1/2 steg med Speedlite-blixtar i EX-serien

Exponeringsvariation med blixt

Ja, med kompatibelt separat blixtaggregat

Blixtexponeringslås

Ja

Synkronisering med andra ridån

Ja, via Speedlite

Blixtsko/PC-kontakt

Ja/nej

Kompatibilitet med extern blixt

E-TTL II med Speedlite-blixtaggregat i serien EX, stöd för trådlöst multiblixtsystem

Kontroll av extern blixt

via kamerans menyskärmbild

Fotografering

Lägen

Stillbilder: Smart motivläge, Specialmotivlägen (Porträtt, Gruppfoto, Landskap, Sport, Barn, Panorering, Närbild, Mat, Kvällsporträtt, Kvällsbild utan stativ, HDR-motljuskontroll), Programautomatik, Tidsförval AE, Bländarförval AE, Manuell, Bulb, Egen (C1/C2/C3)
Film: Automatisk exponering, Manuell, HDR

Bildstilar

Auto, Standard, Porträtt, Landskap, Detaljrik, Neutral, Naturtrogen, Monokrom, Egen (x3)

Färgrymd

sRGB och Adobe RGB

Bildbearbetning

Högdagerprioritet
Auto ljuskorrigering (4 inställningar)
Brusreducering för lång exponeringstid
Brusreducering för höga ISO (4 inställningar) (stillbilder och video)
Korrigering av optiskt objektiv (3):
Korrigering av periferibelysning
Korrigering av kromatisk aberration
Distorsionskorrigering

Diffraktionskorrigering
Digital optimering av objektiv (under/efter stillbildsfotografering)
Ändra storlek till M, S1, S2 3 
Beskärning: JPEG-bilder kan beskäras (sidförhållande 3:2, 4:3, 16:9, 1:1)
– 43 beskärningsstorlekar kan väljas, från 11 % till 95 % (diagonalt)
– Växla mellan vertikal och horisontell beskärningsriktning
– Räta t bilder, lutningskorrigering
– Beskärningsramen kan flyttas med hjälp av pekskärmen
RAW-bildbearbetning 4
Flera exponeringar
HDR

Matningsmetoder

Enbild, Serietagning hög, Serietagning låg, Självutlösare (2 s+fjärr, 10 s+fjärr, serietagning)

Serietagning

Max. cirka 5 b/s hastighet bibehålls tills minneskortet är fullt (JPEG) eller 50 RAW-bilder 567
Max. 4 b/s med AF-spårning

Intervalltimer

Ja

Live View-läge

Typ

Elektronisk sökare med bildsensor

Täckning

Cirka 100 % (horisontellt och vertikalt)

Bildhastighet

59,97 b/s (jämn)/29,97 b/s (energisparläge)

Fokusering

Manuell fokusering (förstora bilden 5x eller 10x från valfri punkt på bildskärmen)
Autofokus: Dual Pixel CMOS AF (ansiktsigenkänning och följnings-AF, AF med 1 punkt, Expandera AF/zon-AF och skärmavtryckare

Mätmetod

Evaluerande mätning i realtid med bildsensorn (384-zon)
Utsnittsmätning (cirka 5,5 % i mitten av skärmen)
Spotmätning (cirka 2,7 % i mitten av skärmen)
Centrumvägd genomsnittsmätning

Visningsalternativ

Tre nivåer tillgängliga: grundläggande fotograferingsinformation, avancerad fotograferingsinformation och avancerad fotograferingsinformation med histogram

Filtyp – Stillbilder

Stillbildsformat

JPEG
RAW: RAW, C-RAW (14-bitars, Canon original RAW 3:e utgåvan),
Överensstämmer med Exif 2.31 och Design rule for Camera File system 2.0
Överensstämmer med Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1

Samtidig registrering med RAW+JPEG

Ja, alla kombinationer av RAW + JPEG är möjliga

Bildformat

JPEG:
3:2-Förhållande (L, RAW, C-RAW) 6240 x 4160, (M1) 4160 x 2768, (S1) 3120 x 2080, (S2) 2400 x 1600
1.6x (beskärning) (L) 3888 x 2592, (S2) 2400 x 1600
4:3-Förhållande (L) 5536 x 4160, (M1) 3680 x 2768, (S1) 2768 x 2080, (S2) 2112 x 1600
16:9-förhållande (L) 6240 x 3504, (M1) 4160 x 2336, (S1) 3120 x 1752, (S2) 2400 x 1344
1:1-Förhållande (L) 4160 x 4160, (M1) 2768 x 2768, (S1) 2080 x 2080, (S2) 1600 x 1600

Mappar

Nya mappar kan skapas och väljas manuellt

Filnumrering

(1) Löpande numrering
(2) Automatisk återställning
(3) Manuell återställning

EOS-film

Filmtyp

RF-/EF-objektiv: 4K, Full HD, HD.
EF-S-objektiv: 4K eller HD
MPEG4 AVC/H.264 varierbar (genomsnittlig) bitfrekvens, ljud: AAC

Filmformat

4K (16:9) 3840 x 2160 (25, 23,98 b/s) intraframe 8
4K timelapse (16:9) 3840 x 2160 (29,97, 25 b/s) All-I
Full HD (16:9) 1920 x 1080 (59,94, 50, 29,97, 25 b/s) intraframe, intraframe lite (29,97, 25 b/s)
Full HD HDR (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25 b/s) intraframe
HD (16:9) 1280 x 720 (59,94, 29,97, 50, 25 b/s) intraframe
HD HDR (16:9) 1280 x 720 (29,97, 25 b/s) intraframe

Färgsampling (intern inspelning)

4K/Full HD/HD – YCbCr4:2:0 (8 bitar)

Canon Log

Nej

Scenlängd

4K och Full HD – Max varaktighet 29 min 59 sek. (förutom filmer med hög bildhastighet). Ingen 4 GB-filgräns med exFAT SDXC-kort.

Film med hög bildfrekvens

Stöds inte

4k-bildinhämtning

8,3 megapixel JPEG-stillbild Frame Grab från 4K-film möjlig

Bithastighet/Mbps

MP4:
4K (16:9) 3840 x 2160 (25, 23,98 b/s) IPB 120 Mbit/s / 869 MB/min
Full HD (59,94p/50,00p)/IPB cirka 60 Mbit/s / 440 MB/min
Full HD (29.97p/25.00p)/IPB: cirka 30 Mbit/s / 225 MB/min
Full HD (29.97p/25.00p)/IPB Lite: cirka 12 Mbit/s / 87 MB/min
HD (59.94p/50.00p)/IPB cirka 26 Mbit/s / 196 MB/min
Full HD (29.97p/25.00p)/IPB: cirka 13 Mbit/s / 103 MB/min

Mikrofon

Inbyggda stereomikrofoner (48 Khz, 16 bitar x 2 kanaler)

HDMI-display

Utgång till endast extern skärm med eller utan informationsvisning

HDMI-utgång

4K (UHD) och Full HD- eller HD-inspelning, okomprimerad YCbCr 4:2:2, 8 bitar. Ljudutgång via HDMI är också möjligt.
När du spelar upp till en extern skärm registreras inga bilder på kortet och Wi-Fi-kommunikationen är inaktiverad

Fokusering

Dual Pixel CMOS AF med ansiktsigenkänning och följnings-AF, Filmservo-AF, kontinuerlig ögon-AF, Manuell fokus med fokuspeaking

ISO

4K – Auto: 100–12800, H2: 102400
Full HD/HD – Auto: 100–25600, H2:102400

Övriga funktioner

Egen programmering

23 funktioner för egen programmering

Metadatakod

Användarens copyright-information (kan ställas in i kameran)
Bildgradering (0-5 stjärnor)

Fukt-/dammskyddad

Ja

Röstmemo

Nej

Intelligent orienteringssensor

Ja

Förstoring vid visning

1,5x–10x i 15 steg

Visningslägen

(1) Enstaka bild
(2) Enstaka bild med information (2 nivåer)
Grundläggande - fotograferingsinformation (slutartid, bländare, ISO och bildkvalitet)
Detaljer – fotograferingsinformation (slutartid, bländare, ISO, bildmätning, kvalitet och filstorlek), objektivinfo, ljusstyrka och RGB-histogram, vitbalans, bildstil, färgrymd och brusreducering, korrigering av optiskt objektiv, logg över skickade bilder, GPS-information
(3) 4-bilders index
(4) 9-bilders index
(5) 36-bilders index
(6) 100-bilders index
(7) Visningshopp (1, 10 eller 100 bilder, datum, mapp, filmer, stillbilder, skyddade bilder, gradering)
(8) Filmredigering
(9) RAW-bearbetning
(10) Betygsättning

Bildspel

Bildval: alla bilder, efter datum, efter mapp, filmer, stillbilder, skyddade bilder eller betygsättning
Uppspelningstid: 1/2/3/5/10 eller 20 sekunder
Upprepa: På/Av

Histogram

Ljusstyrka: Ja
RGB: Ja

Högdagervarning

Ja

Bildradering

Enbild, välj område, markerade bilder, mapp, kort

Bildradering/bildskydd

Raderingsskydd för enbild, mapp eller kort, alla hittade bilder (endast vid bildsökning)

Självutlösare

2 eller 10 sek kontinuerlig

Menykategorier

(1) Fotograferingsmeny
(2) Bildvisningsmeny
(3) Inställningsmeny
(4) Meny för egna funktioner
(5) Min meny

Menyspråk

29 språk
Engelska, tyska, franska, nederländska, danska, portugisiska, finska, italienska, norska, svenska, spanska, grekiska, ryska, polska, tjeckiska, ungerska, vietnamesiska, hindi, rumänska, ukrainska, turkiska, arabiska, thailändska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska, malajiska, indonesiska och japanska

Uppdatering av firmware

Kan uppdateras av användaren (kamera, objektiv, extern Speedlite, BLE-fjärrutlösare, objektivadapter)

Material

Magnesiumlegering, med vissa delar av aluminium och polykarbonatplast med glasfiber

Gränssnitt

Dator

Motsvarande Hi-Speed USB (USB 2.0) Typ C-kontakt

Wi-Fi

Trådlöst LAN (IEEE 802.11b/g/n), (endast 2,4 GHz), med stöd för Bluetooth9 Funktioner som stöds – EOS Utility, Smartphone, överföring till internet, automatisk överföring, trådlös utskrift

Annat

HDMI-mini ut (typ C, HDMI-CEC-kompatibel), extern mikrofon In/Line in (stereominiuttag), hörlursuttag (stereominiuttag), E3-terminal (anslutning för fjärrutlösare)

Direktutskrift

PictBridge

Ja (endast via trådlöst LAN)

Lagring

Typ

1x SD/SDHC/SDXC och UHS-II

Operativsystem som stöds

PC och Macintosh

Windows 7 (exkl. Starter Edition) Windows 8.1 och Windows 10 (surfplatteläge stöds inte)
OS X v10.11, 10.12, 10.13 och 10.14

Programvara

Bildbearbetning

Digital Photo Professional 4.9 eller senare (RAW-bildbearbetning)

Annat

EOS Utility 3.9 eller senare (inkl. Remote Capture), Picture Style Editor, Map Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, Canon Camera Connect-appen (iOS/Android)

Strömkälla

Batterier

Uppladdningsbart litiumjonbatteri LP-E17 (medföljer)

Batteriets kapacitet

Cirka 250 bilder (vid 23 °C)10
Cirka 240 bilder (vid 0 °C)

Batteriindikator

4 nivåer + procent

Strömsparfunktion

Strömmen stängs av efter 30 sekunder eller efter 1, 3, 5, 10 eller 30 minuter

Strömkällor och batteriladdare

Batteriladdare LC-E17E (medföljer), nätadapter AC-E6N och strömadapter DR-E18, nätadaptersats ACK-E18, USB-nätadapter PD-E1

Tillbehör

Trådlös filsändare

Stöds inte

Objektiv

Alla RF-objektiv (EF och EF-S via objektivadaptrar)

Objektivadaptrar

Mount Adapter EF-EOS R
Control Ring Mount Adapter EF-EOS R
Monteringsadapter med drop-in-filter EF-EOS R med cirkulärt drop-in-polariseringsfilter A
Monteringsadapter med drop-in-filter EF-EOS R med variabelt drop-in-gråfilter A”

Blixt

Canon Speedlite (EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III, 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Macro Twin Lite MT-26EX Speedlite-sändare ST-E2, Speedlite-sändare ST-E3-RT)

Fjärrkontroll/fjärrutlösare

Fjärrutlösare med E3-uttag och Speedlite 600EX II-RT

Annat

GPS-mottagare GP-E2

Alla data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där så anges.

Förbehåll för ändringar.

På grund av tekniska data för RF 24-240 F4-6.3 IS USM-objektivet stöds inte fotografering med flera exponeringar på den här kameran när den är ansluten. Det går inte heller att fotografera med flera exponeringar med något annat objektiv med hjälp av bilder som har tagits med detta objektiv.

 1. Täckning varierar beroende på vilket objektiv som används, fullständiga specifikationer finns i listan över kompatibla objektiv på Canons supportwebbplats
 2. Med 50 mm objektiv vid oändligt, -1m-1 dpt
 3. Storleken på bilder som hämtats från 4K-filmer och bilder tagna i S2-kvalitet kan inte ändras
 4. RAW-bildbearbetning vid bildvisning endast med RAW
 5. Grov/Fin upplösning
 6. Baserat på Canons testmetoder, JPEG, ISO 100, standardbildstil. Maximalt antal bilder per sekund och buffertkapacitet kan minska beroende på kamerainställningar, ljusnivå, motiv, minneskortets märke och kapacitet, bildregistreringskvalitet, ISO-tal, matningsmetod, bildstil, funktioner för egen programmering osv.
 7. De tal som anges gäller vid användning med UHS-II SD-minneskort
 8. Inspelning av 4K-filmer kräver ett minneskort med UHS-I-/UHS-hastighetsklass 3 eller högre
 9. Wi-Fi-användning kan vara begränsad i vissa länder och regioner
 10. Baserat på CIPA Standards och med det batteri som följer med kameran, förutom där så anges
 11. Täckning varierar beroende på vilket objektiv som används, fullständiga specifikationer finns i listan över kompatibla objektiv på Canons supportwebbplats