Guide för installering av trådlös anslutning (Wi-Fi) på PIXMA MG3640

Vissa åtkomstpunkter (som ibland kallas routers eller hubbar) har en knapp för automatisk anslutning märkt WPS (som står för Wi-Fi Protected Setup). Med den kan enheter ansluta till nätverket utan ett lösenord. Det gör att du kan ansluta dina enheter snabbt och enkelt.

Du kan ansluta enheter med en trådlös anslutning på två sätt med WPS-metoden. Antingen använder du tryckknappsmetoden eller PIN-metoden. Det enklaste sättet att ansluta är med tryckknappsmetoden. Därför tänkte vi förklara hur du använder den metoden.

Om routern inte har stöd för WPS finns alternativa anvisningar för att ansluta skrivaren. Välj då fliken ”Standardanslutningsmetod” nedan.

WPS-anslutningsmetod

Innan vi börjar finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda för att WPS-tryckknappsmetoden ska kunna användas:

  • Det måste finnas en fysisk WPS-knapp på åtkomstpunkten. Se enhetens användarhandbok för mer information.
  • Nätverket måste använda WPA (Wi-Fi Protected Access) eller WPA2-säkerhetsprotokoll. De flesta WPS-aktiverade åtkomstpunkterna ansluter inte med WPS-metoden om säkerhetsmetoden WEP (Wired Equivalent Privacy) används, eller om ingen säkerhetsmetod är aktiverad. Kontrollera de trådlösa inställningar på datorn om du vill se vilka säkerhetsmetoder som används i det trådlösa nätverket.

Följ stegen nedan för att slutföra konfigurationen -


Steg 1

1. Kontrollera att skrivaren är påslagen och det går att komma åt WPS-knappen på den trådlösa routern vid behov.


Steg 2

2. Tryck in och håll ner [Wi-Fi]-knappen (A) på skrivaren tills ON-lampan (B) blinkar.

 

Image1


Steg 3

3. Tryck på [Black/Svart] (C) och sedan på [Wi-Fi]-knappen (A). Se till att Wi-Fi-lampan (D) blinkar snabbt och att ON-lampan är tänd på samma sätt som i illustrationen nedan. Gå sedan till åtkomstpunkten och tryck på [WPS]-knappen inom 2 minuter.


[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-4


Steg 4

4. Den blå Wi-Fi-lampan på skrivaren fortsätter att blinka under sökningen. Ström- och Wi-Fi-lampan blinkar när du ansluter till åtkomstpunkten. När en anslutning har upprättats mellan skrivaren och det trådlösa nätverket slutar ström- och WiFi-lampan att blinka och lyser med ett fast sken. 


Steg 5

5. Kontrollera att Wi-Fi-lampan och ON-lampan är tända.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1-5

 

I användarhandboken till åtkomstpunkten finns mer ingående information om hur du trycker på WPS-knappen.

Bekräftelse av nätverksinställningar

Om du vill kan du skriva ut nätverksinställningarna för skrivaren, för att bekräfta att skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket:


1. Kontrollera att skrivaren är påslagen.

2. Fyll på med två A4-ark eller papper i Letter-format.

3. Håll in [Wi-Fi]-knappenikon tills strömlampanikon blinkar en gång. Släpp sedan knappen.

4. Tryck på [Wi-Fi]-knappenikon så skrivs en sida med nätverksinformation ut.

 

I det utskrivna dokumentet kontrollerar du att "anslutning" står som "aktiv" och att SSID – Service Set Identifier (namnet på det trådlösa nätverket) visar rätt namn på ditt trådlösa nätverk.

Nu är WPS-konfigurationen klar.

Installera nu medföljande programvara.

Om du inte har CD-skivan som följde med produkten, eller om du är Mac-användare, kan du hämta programvaran.


Om den trådlösa WPS-konfigurationen fortfarande inte fungerar när du har följt den här guiden kan du kontakta oss för ytterligare hjälp.


Standardanslutningsmetod (Endast för Windows- och Mac-användare)

Om åtkomstpunkten inte har stöd för WPS-funktionen kan du följa de här instruktionerna för att ställa in skrivaren till ditt trådlösa nätverk:

För Windows-användare: Sätt i cd-skivan som följde med skrivaren och kör installationsprocessen.

Om du inte har CD-skivan som följde med produkten, eller om du är Mac-användare, kan du hämta programvaran.


Den nedladdade filen för Windows ser ut ungefär såhär: win-mg3600-XXX-mcd.exe

Den nedladdade filen för Mac ser ut ungefär så här: mac-mg3600-XXX-mcd.dmg

Använd länkarna nedan för att visa rätt anvisningar för ditt operativsystem –

Windows-konfiguration

Mac-konfiguration

Anslutning för Windows-användare

Steg 1

1. När följande skärm visas klickar du på [Start Setup/Starta installation].

2-1

 

Steg 2

2. Programvaran kontrollerar om det finns några uppdateringar till drivrutinen och programvaran och hämtar dem om det behövs. Det kan ta några minuter.

2-2

 

Steg 3

3. Välj region och land och klicka på [Next/Nästa].

2-3

 

Steg 4

4. Om du godkänner licensavtalet klickar du på [Yes/Ja]

2-4

 

Steg 5

5. Om du vill delta i Extended Survey Program klickar du på [Agree/Jag accepterar]. Annars klickar du på [Do not agree/Jag accepterar inte]

2–5

 

Steg 6

6. Klicka på [Next/Nästa] för att tillåta alla installationsprocesser. 

2-6

 

Steg 7

7. Välj [Wireless LAN Connection/Trådlös LAN-anslutning] och klicka på [Next/Nästa]

2-7

 

Steg 8

8. Välj [Connect via wireless router (recommended)/Anslut via en trådlös router (rekommenderas)] och klicka sedan på [Next/Nästa]. 

2-8

 

Steg 9

9. Se till att skrivaren är påslagen och klicka på [Next/Nästa]. 

2-9

 

Steg 10

10. Programvaran söker efter skrivare som redan har anslutits till nätverket.
Det kan ta lite tid, så ha tålamod medan programvaran söker efter en skrivare.

2-10

 

Steg 11

11. Om du redan har anslutit skrivaren till nätverket väljer du den i listan över skrivare på nätverket och klickar på [Next/Nästa] för att börja installera programvaran. Fortsätt sedan till steg 17. Om det är första gången du konfigurerar skrivaren kommer den inte att visas på listan. I så fall fortsätter du till steg 12.

2-11

 

Steg 12

12. Se till att alternativet ”Den skrivare du vill konfigurera finns inte i listan” är markerat och klicka sedan på [Next/Nästa].

2-12

 

Steg 13

13. Följande skärm visas snabbt.

2-13

 

Steg 14

14. Installationsguiden öppnas och leder dig genom anslutningen av skrivaren till nätverket med hjälp av Anslutning via kabellös konfiguration.
Följ instruktionerna på skärmen noga för att förbereda skrivaren för anslutning. Klicka bara på nästa när skrivaren överensstämmer med exemplet som visas i diagrammen nedan.

2-14-1

2-14-2

2-14-3

 

Steg 15

15. Vänta medan installationsprogrammet upptäcker skrivaren. Medan skrivaren gör det är nätverksanslutningen på datorn tillfälligt avaktiverad.

2-15

 

Steg 16

16. När installationen är slutförd klickar du på [Next/Nästa]. 

2-16

 

Steg 17

17. MP-drivrutinerna och -nätverksverktygen hämtas och installeras. Vänta medan programvaran installeras.

2-17

 

Steg 18

18. Vänta medan installationen slutförs.

2-18

 

Steg 19

19. Om du installerar skrivaren för första gången rekommenderar vi att du justerar skrivhuvudet efter att installationen är klar. Klicka på [Next/Nästa]. Se användarhandboken för ytterligare information.

2-19

 

Steg 20

20. Klicka på [Execution/Utför] för att göra en testutskrift och bekräfta installationen, eller klicka på [Next/Nästa]. 

2-20

 

Steg 21

21. Installationen är klar. Klicka på [Next/Nästa] för att installera programvaran.

2-21

 

Steg 22

22. Välj den programvara som du vill installera på listan och klicka på [Next/Nästa]. Det spelar ingen roll om du är osäker på vilken programvara du vill installera. Du kan alltid avinstallera den vid ett senare tillfälle om du vill.

2-22

 

Steg 23

23. Klicka på [Next/Nästa] för att registrera skrivaren (öppnas i en webbläsare). Annars klickar du på [Skip/Hoppa över]. 

2-23

 

Steg 24

24. Klicka på [Exit/Avsluta] för att slutföra installationen.

2-24

 

Anslutning för Mac-användare

Steg 1

1. Dubbelklicka på den nedladdade .dmg-filen för att öppna följande skärm. Dubbelklicka på ikonen [Setup/Installation] för att starta installationen, klicka sedan på [Open/Öppna].

mac1

 

Steg 2

2. När välkomstskärmen visas klickar du på [Nästa].

mac2

 

Steg 3

3. När följande skärm visas skriver du ditt lösenord för att hjälpverktyget ska installeras och klickar sedan på [Install Helper/Installera hjälpverktyg]. 

mac3

 

Steg 4

4. När följande skärm visas klickar du på [Start Setup/Starta installation]. 

mac4

 

Steg 5

5. Programvaran kontrollerar om det finns några uppdateringar till drivrutinen och programvaran och hämtar dem om det behövs. Det kan ta några minuter.

mac5

 

Steg 6

6. Välj region och land och klicka på [Next/Nästa].

mac6

 

Steg 7

7. Om du godkänner licensavtalet klickar du på [Yes/Ja]

mac7

 

Steg 8

8. Om du vill delta i Extended Survey Program klickar du på [Agree/Jag accepterar]. Annars klickar du på [Do not agree/Jag accepterar inte]

mac8

 

Steg 9

9. Följande skärm visas medan skrivarens status kontrolleras. Det kan ta några minuter.

mac9

 

Steg 10

10. Välj [Wireless LAN Connection/Trådlös LAN-anslutning] och klicka på [Next/Nästa].

mac10

 

Steg 11

11. Se till att skrivaren är påslagen och klicka på [Next/Nästa]. 

mac11

 

Steg 12

12. Programvaran söker efter skrivare som redan har anslutits till nätverket.

Det kan ta lite tid, så ha tålamod medan programvaran söker efter en skrivare.

mac12

 

Steg 13

13. Om du redan har anslutit skrivaren till nätverket väljer du den i listan över skrivare på nätverket och klickar på [Next/Nästa] för att börja installera programvaran. Fortsätt sedan till steg 20.
Om det är första gången du konfigurerar skrivaren kommer den inte att visas på listan. I så fall fortsätter du till steg 14.

mac13

 

Steg 14

14. Se till att alternativet [Setting printer could not be found on the list/Den skrivare du vill konfigurera finns inte i listan] är markerat och klicka sedan på [Next/Nästa].

mac14

 

Steg 15

15. Följande skärm visas snabbt.

mac15

 

Steg 16

16. Installationsguiden öppnas och leder dig genom anslutningen av skrivaren till nätverket med hjälp av Anslutning via kabellös konfiguration.
Följ instruktionerna på skärmen noga för att förbereda skrivaren för anslutning. Klicka bara på nästa när skrivaren överensstämmer med exemplet som visas i diagrammen nedan.

mac16 

mac16-1

mac16-2

 

Steg 17

17. Vänta medan installationsprogrammet upptäcker skrivaren.
Medan skrivaren gör det är nätverksanslutningen på datorn tillfälligt avaktiverad.

mac17

 

Steg 18

18. När följande meddelande visas klickar du på [Allow/Tillåt].

mac18

 

Steg 19

19. När installationen är slutförd klickar du på [Next/Nästa]. 

mac19

 

Steg 20

20. MP-drivrutinerna och -nätverksverktygen hämtas och installeras. Vänta medan programvaran installeras.

mac20

 

Steg 21

21. Vänta medan installationen slutförs.

mac21

 

Steg 22

22. Klicka på [Add Printer/Lägg till skrivare].

mac22

 

Steg 23

23. Skrivaren kommer att upptäckas och visas i fönstret ”Lägg till” nedan.
Till en början upptäcks endast Bonjour Multifunction. Vänta en stund tills fönstret har uppdaterats.

mac23

 

Steg 24

24. Vänta tills Canon IJ Network har upptäckts och välj sedan skrivaren som har Canon IJ Network i kolumnen ”Typ” och klicka på [Add/Lägg till].

mac24

 

Steg 25

25. Följande skärm visas. Vänta medan skrivaren konfigureras. Efter att du har lagt till skrivaren kan inställningsskärmen döljas av webbläsaren. Om det händer klickar du på inställningsikonen setup i dockan för att visa skärmen igen.

mac25

 

Steg 26

26. Klicka på [Next/Nästa] för att slutföra installationen av skrivaren.

mac26

 

Steg 27

27. Om du installerar skrivaren för första gången rekommenderar vi att du justerar skrivhuvudet efter att installationen är klar. Se användarhandboken för ytterligare information. Klicka på [Next/Nästa] för att fortsätta.

mac27

 

Steg 28

28. Klicka på [Start/Starta] för att göra en testutskrift och bekräfta installationen, eller klicka på [Next/Nästa]. 

mac28

 

Steg 29

29. Installationen är klar. Klicka på [Next/Nästa] för att installera programvaran.

mac29

 

Steg 30

30. Välj den programvara som du vill installera på listan och klicka på [Next/Nästa]. Det spelar ingen roll om du är osäker på vilken programvara du vill installera. Du kan alltid avinstallera den vid ett senare tillfälle om du vill.

mac30

 

Steg 31

31. Klicka på [Next/Nästa] för att registrera skrivaren (öppnas i en webbläsare). Annars klickar du på [Skip/Hoppa över].

mac31

 

Steg 32

32. Klicka på [Exit/Avsluta] för att slutföra installationen.

mac32

Back to top


Återställa skrivarens nätverksinställningar till fabriksinställningarna

Om du behöver återställa dina nätverksinställningar till fabriksinställningarna, till exempel om du ändrar åtkomstpunkt, kan du göra det genom att följa anvisningarna nedan.

Observera att alla nätverksinställningar på maskinen raderas när du startar det här, så det kanske inte går att skriva ut och skanna från en dator via nätverket tills skrivaren konfigureras om med nya nätverksinställningar.


Steg 1

1. Håll in knappen [RESUME/CANCEL/FORTSÄTT/AVBRYT]återställ tills varningslampan blinkar 21 gånger.


Steg 2

2. Släpp knappen [RESUME/CANCEL/FORTSÄTT/AVBRYT]återställ.


Inställningarna för nätverket har återställts till fabriksinställningarna.

Läs anvisningarna om Wi-Fi-konfiguration (WPS- och standardanslutning) för att ta reda på hur du konfigurerar skrivaren till ditt Wi-Fi-nätverk.