Kyosei som företagsfilosofi

Canons sociala hållbarhetsarbete ligger helt i linje med vår företagsfilosofi Kyosei som är ett japanskt ord och betyder "Att leva och arbeta tillsammans för allas bästa”. Filosofin ligger som grund för hur vi sköter våra affärer och behandlar varandra.

Canon Young People Programme vill förändra världen med bilder.

Programmet inspirerar och stärker nästa generation genom kreativ utbildning i fotografering och storytelling med FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) som ramverk. I år genomför Canon i Sverige programmet med ungdomar från Mentor Sveriges organisation och temat är SDG 5 Jämställdhet. Canon Young People Programme 2023 fotoutställning visades i Gallerian i Stockholm.

 • Canon Young People Programme

  Programmet inspirerar och stärker nästa generation genom kreativ utbildning och lär unga människor hur de kan uttrycka sig genom att använda FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) som ramverk.

 • My Dream Now

  Sedan 2014 har Canon ett långsiktigt och starkt partnerskap tillsammans med My Dream Now. Tack vare engagerade medarbetares insats som klasscoacher har vi tillsammans med My Dream Now inspirerat ungdomar att hitta egna vägar till jobb och drömmar.

 • Mentor Sverige

  Canon är partner till Mentor Sverige sedan 2023 och det ger ännu fler möjligheter för våra engagerade medarbetare att delta i olika aktiviteter och mentorskap för unga t ex Mentor Boost och Mentor Inspo.

 • Ronald McDonald Barnfond

  Canon stöder sedan 2016 Ronald McDonald Barnfond som är en insamlingsstiftelse med 90-konto. Under 2023 genomför vi volontärarbete i samtliga RMD fem hus. Vi är också månadgivare för ett nytt hus som planeras att byggas i Solna.

 • Hållbarhetsveckan

  På Canon håller vi varje år en vecka särskilt tillägnad hållbarhetsfrågor. Genom att belysa vad Canon gör när det gäller hållbarhet, vad vi vill göra och vart vi är på väg, är förhoppningen att inspirera medarbetare till att fundera över hur de själva kan bidra till en ljusare framtid.