alt text goes here

Fotoutställning av och med unga i Canon Young People Programme

Hur gör vi städer inkluderande, säkra och hållbara?

Unga drömmer om hållbara städer och samhällen.

Canon Young People Programme är ett utbildningsinitiativ som stärker ungdomar från olika bakgrunder i visuellt berättande och hållbarhetsfrågor, och som nu genomförs för första gången i Sverige. Sju unga fotografer från Mentor Sverige skildrar FN:s Globala mål nummer 11; "hållbara städer och samhällen" i bild. Med kameran som verktyg har de utbildats i programmet av sociala entreprenören och fotografen Felicia Margineanu.

De ungas fotografier och texter blev en fotoutställning som visades på Kulturhuset Stadsteater och under Klimatpaktens kongress i Stadshuset under 2022. Under 2023 har fotoutställningen visats upp i olika sammanhang bl a på Nordic Sustainability Expo.

Vill du bidra till en positiv förändring

Invigning av fotoutställningen

Den 30 september 2022 invigdes utställningen på Kulturhuset i Stockholm. Tack alla som bidragit till att detta blev verkligt; Fotografen och sociala entreprenören Felicia Margineanu, Mentor Sverige och Lava, Kulturhuset Stadsteatern.


Och ungdomarna i Mentor Sverige;

Feruz Rozaev
Josef Alzubaidy
Nathan Kidane
Michelle Marinkovic
Gaga Jakhashvili,
Hana Husseini
Fatemeh Hosseini

Before participating in our Canon

Vi förändrar världen med bilder

Vi inspirerar och stärker nästa generation genom kreativ utbildning och lär unga människor hur de kan uttrycka sig genom att använda FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) som ramverk.

Programmet ger unga människor kunskap, färdigheter och självförtroende att ta itu med hållbarhetsfrågor som är viktiga för dem med hjälp av kreativitet och kritiskt tänkande. Sedan 2015 har fler än 5500 unga utbildats runt om Europa, Mellanöstern och Afrika.

Canon Young People Programme är ett årligt återkommande program för Canon.
Mer om Canon Young People Programme inom Canon EMEA

Before participating in our Canon

Utställningen lever vidare - Canon Young People Programme fick kungligt besök

Fotoutställningen har visats för H.M. Drottning Silvia och partnerföretag till Mentor Sverige. Canons VD Christer Byfors fanns på plats vid inspirationslunchen hos advokatbyrån Cederqvist där utställningen visades för Mentors företagspartners. H.M Drottningen visade stort intresse för utställningen.

Stories that matters

Utställningen lever vidare - Unga fotografer inspirerar på Stadshuset

De ungas foton från utställningen har lämnats över till Stockholm stads miljö- och klimatborgarråd Åsa Lindhagen.  ”Det känns bra att bilderna får leva vidare och fortsätta att inspirera fler” säger Michelle Marinkovic. ”Canon YPP var en fin möjlighet att knyta kontakter med andra likasinnade och drivna själar”.

Michelle Marinkovic och Gaga Jakhashvili var två av sju unga som ingick i Canon Young People Programme 2022 som mötte upp Åsa Lindhagen vid ett personligt möte i Stadshuset för att överlämna sina bilder och texter om hållbara städer och samhällen. ”Vi hade ett intressant samtal om bildernas olika budskap och hur vi kan kommunicera för att få med oss fler i omställningen till ett hållbart samhälle" säger Åsa Lindhagen. "Hur förmedlar vi budskapet om en framtid att längta till? Det är otroligt viktigt att unga kommer till tals och att de får verktyg för att förmedla sina perspektiv.

Mer info

Stories that matters