Hållbarhet – Canon och ett hållbart företagande

Canon strävar efter att bedriva ett ansvarsfullt företagande. De innovationer och tekniska framsteg som ingår i våra bildtekniska lösningar ska berika våra kunders liv och verksamheter utan att skada miljön. Vår verksamhet och vårt varumärke bygger på hållbar ekonomisk tillväxt. Vi minskar kontinuerligt vårt behov av råvaror, följer noga upp ekonomiska förändringar och risker samt respekterar de parter som är beroende av oss.

Hållbarhet är en del av vår affärsverksamhet. Vi erbjuder hållbara bildtekniska lösningar som hjälper våra kunder att arbeta effektivare och minska sin miljöpåverkan. Vi minskar våra produkters miljöpåverkan, minimerar behovet av nya resurser och återanvänder och återvinner material. Vi tar ansvar för våra beslut och minskar miljöpåverkan från vår verksamhet, samtidigt som vi engagerar oss i det lokala samhället och våra intressenter i syfte att stödja den ekonomiska tillväxten i vid mening. Och vi förutser och följer gällande regelverk och standarder och försöker om möjligt överträffa dem.

Ansvarsfullt företagande
Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan och följer god praxis i vår verksamhet. Vårt arbete för hållbar utveckling är inriktat på tre nyckelområden: Miljö, Samhälle och Affärsverksamhet.

Ta reda på mer om våra tre nyckelområden:
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet

FN: s Global CompactPicture_UNGC logo
Canon Europa har anslutit sig till FN: s Global Compact (januari 2014) och stödjer på så sätt de 10 allmänt vedertagna principerna inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Vår medverkan formaliserar den strategi vi redan har för att inkludera hållbarhet i vår strategi, kultur och affärsverksamhet.

Hållbar tillväxt
Vår långsiktiga plan är att skapa tre regionala huvudkontor i Europa, USA och Japan. Här ska även ingå forsknings- och utvecklingscentra samt produktionsresurser i varje region. Vårt regionala europeiska huvudkontor består av fyra olika enheter – Canon Europe Limited, London, Storbritannien, Canon Europa N.V., Amstelveen, Nederländerna och de före detta Océ-anläggningarna i Venlo i Nederländerna och i Poing i Tyskland.

Vår filosofi
Vår verksamhet baseras på den japanska företagsfilosofin Kyosei, som fritt kan översättas till "leva och arbeta tillsammans för allas bästa". Det betyder att vi måste ta ansvar för hur vår verksamhet påverkar andra och respektera kunder och samhällen som berörs samt miljön. Ta reda på mer om Kyosei.

Hållbarhetsrapport 2017 för Canon Svenska, Dokumentismen och XL Office

Miljö – reducera miljöpåverkan
Vi minimerar behovet av nya naturresurser och reducerar miljöpåverkan genom hela produktlivscykeln och i alla våra verksamheter. Våra lösningar hjälper våra kunder att arbeta effektivare och minska sin miljöpåverkan.

Under rubriken Miljö kan du läsa mer om hur vi minskar miljöpåverkan från våra produkter och vår verksamhet samt stödjer hållbar konsumtion.

Samhället – stöd i samhället med hjälp av bilder
Vi berikar samhället genom att erbjuda möjligheter och lösningar inom bildbehandling, engagera oss i våra medarbetare, lokalsamhället och andra intressenter oavsett var vi bedriver verksamhet samt genom att respektera etiska principer. Vi strävar efter att bidra positivt till samhället i stort och till de människor som berörs av vår verksamhet. Mer information om hur vi samverkar med våra aktörer finns under rubriken Samhälle.

Affärsverksamhet – ett rättvist och ansvarsfullt företagande
Vi utvecklar vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och arbetar för ekonomisk tillväxt i bred mening samtidigt som vi följer gällande lagar, regler och standarder. Vi följer rigorösa riktlinjer och rutiner för att skydda både kunder och anställda. Vår verksamhet växer på ett sätt som är hållbart samtidigt som vi uppnår de ekonomiska målen. Ta reda på mer om hur vi bedriver vår verksamhet under rubriken Affärsverksamhet.

spacer
					image
Hållbarhet
Miljö
Samhälle
Affärsverksamhet
Utmärkelser
Hållbarhetsrapporter
Canon Europe sustainability report