Hållbarhet ligger i våra gener

 • Vi går i bräschen för att ta fram, och följa, effektiva krav och bestämmelser kring produktsäkerhet, miljö och kemikalier.

 • Vi tar hänsyn till mänskliga rättigheter och risken för modernt slaveri i våra leverantörskedjor.

 • Vi främjar och ökar aktivt mångfalden i vår personalstyrka för att säkerställa att vi kan attrahera och behålla personal med rätt kompetens.
Canon Camera

Hållbarhet ligger i våra gener

Responsible business

Ansvarsfull affärsverksamhet

För att säkerställa god företagspraxis inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö rapporterar vi vårt årliga hållbarhetsresultat till UN Global Compact, världens största frivilliga nätverk för hållbar företagsutveckling, och till Responsible Business Alliance, det ledande branschnätverket för socialt företagsansvar i globala leverantörskedjor.

En del av Canons globala familj

Vi deltar i Canons globala förhållningssätt till hållbarhet. Sammantaget bygger våra åtgärder för att lösa sociala problem på att agera som goda medborgare, att skydda och bevara miljön, att skapa mervärde och att lösa sociala problem.

Canon Camera
Managed Print Services

Förstklassiga hållbarhetsresultat

Tack vare vårt hållbarhetsarbete har vi belönats med EcoVadis Gold-klassificeringen flera år i rad. Vi har även belönats med en A-list-klassificering från CDP för vår hantering av vår miljöpåverkan.

Efterlevnad och policy

Vår hållbarhetsstrategi bygger på tillhandahållandet av det som utgör grunden i arbetet, vilket omfattar alla områden av relevant efterlevnad och certifiering. Vi har även utvecklat policyer för att säkerställa fortlöpande förbättring av vår hantering av social påverkan och miljöpåverkan:

Upptäck mer

 • Empowering young People

  Skapa möjligheter för ungdomar

  Vi skapar möjligheter för nästa generation av berättare.

 • Man werkt aan printer

  Minskad miljöpåverkan

  Läs mer om hur vi minskar vår miljöpåverkan

 • Environmentally friendly products

  Utskrift

  Läs mer om miljöfördelarna med vår bläckstråleteknik.

 • Titta på vår visionsfilm

  Med en hållbar framtid som målbild

 • KONTAKTA OSS

  Kontakta oss

  Hör av dig med dina tankar och frågor till vårt hållbarhetsteam