Att vara en ansvarsfull och
hållbar verksamhet ligger i våra gener

Vi är en ansvarsfull verksamhet i och med de åtgärder vi har vidtagit för att säkerställa effektiv styrning av produkt- och kemikaliesäkerhet, etiska och hållbara inköpsrutiner och regelefterlevnad.

Vi tar hänsyn till mänskliga rättigheter och arbetar för att förhindra modernt slaveri våra leverantörskedjor.

CanonCircularEconomy_Final
Responsible business

Respektera mänskliga rättigheter

För att säkerställa god företagspraxis inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö rapporterar vi vårt årliga hållbarhetsresultat till UN Global Compact, världens största frivilliga nätverk för hållbar företagsutveckling, och till Responsible Business Alliance, det ledande branschnätverket för socialt företagsansvar i globala leverantörskedjor.

SÄKERSTÄLLA ETIK OCH EFTERLEVNAD FÖR PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Vi har undertecknat FN Global Compact för EMEA-regionen och alla företag i Canon-koncernen är medlemmar i Responsible Business Alliance (RBA).
 • Partnerskap, bland annat FN:s Global Compact

 • Medlemskap, bland annat Responsible Business Alliance

Prata med vårt hållbarhetsteam

Hör av dig med dina tankar och frågor till vårt hållbarhetsteam

Efterlevnad och policy

Vår hållbarhetsstrategi bygger på grunden för robusta och effektiva efterlevnads- och certifieringsaktiviteter. Vi har även utvecklat policyer för att säkerställa fortlöpande förbättring av vår hantering av social påverkan och miljöpåverkan.

Nedan hittar du länkar till alla våra dokument om bestämmelser och efterlevnad.

Upptäck mer

 • Mångfald, rättvisa och inkludering

  Läs om hur vi arbetar för att skapa en inkluderande arbetsplats och utveckla ett samhälle präglat av mångfald i en mer rättvis värld.

 • Planet

  Capturing life in the wild to inspire change

  Canon Ambassador, Chris Fallows, has spent more than 30 years capturing wildlife and nature all around the world. Decades spent chasing these dramatic shots have made him an established and respected photographer – but they’ve also opened his eyes to the great dangers these species are increasingly exposed to.

 • The Tiny Forests enchanting communities

  All over the UK, small areas of land are being transformed into so-called ‘tiny forests’, bringing biodiversity and a little bit of magic to urban communities.

 • Finding safe harbour on the Isabelle ferry

  A passenger ferry is an unusual place to find a classroom. But for many Ukrainian refugees and their children, the Isabelle is not just a temporary accommodation: it’s a place to grow, learn, and inspire change.

 • Photography for sustainable development: Eliška SKY’s human sculptures point in the direction of change

  Eliška SKY’s exploration of the UN Sustainable Development Goals is a stunning and surreal interpretation of destruction, action, fear and hope.

 • Delta i konversationen på våra sociala kanaler

  KONTAKTA OSS

  Kontakta oss

  Hör av dig med dina tankar och frågor till vårt hållbarhetsteam