Så här hittar du EAN-numret (European Article Number)

EAN-numret (European Article Number) är ett unikt nummer som består av 13 siffror och som används i streckkoder för att identifiera produkter.

Ett EAN-nummer kan behövas om du vill begära en återbetalning. Om så är fallet kan du hitta EAN-numret med hjälp av informationen nedan –

  • Du hittar EAN-numret på förpackningen till din produkt och det består alltid av 13 siffror. Det innehåller aldrig några bokstäver.
  • Det kan finnas mer än en streckkod på förpackningen till din produkt och beroende på vilken produkt du har kan EAN-numret visas som på bilderna nedan –


    European Article Number (EAN)
    European Article Number (EAN)

Du kanske också behöver ...