Garantiinformation

CANONS KOMMERSIELLA GARANTIER

För många Canon-produkter erbjuder vi frivilliga kommersiella garantier från Canon-tillverkaren, utöver de lagstadgade rättigheter som gäller för konsumenter. De här garantierna omfattas av fullständiga villkor. I tillämpliga fall tillhandahålls relevant garantiinformation tillsammans med din produkt eller så kan du hitta den via tillämpligt erbjudande om kommersiell garanti nedan. Garantireparationer utförs endast när tillämplig dokumentation som krävs för att validera garantins status tas emot, enligt de specifika villkoren för den kommersiella Canon-garantin som gäller för din produkt.

KONSUMENTENS LAGSTADGADE RÄTTIGHETER OCH GARANTIER

Om du har köpt produkt(er) som konsument har du även möjlighet att utnyttja lagstadgade rättigheter enligt EU:s och nationell lagstiftning gällande försäljning av varor som är defekta eller inte uppfyller givna tekniska data. Dessa rättigheter (inklusive rätten till reparation, byte eller återbetalning av inköpspriset i vissa situationer) gäller för alla konsumenter, men giltighetstiden varierar beroende på inköpsland. Dessa rättigheter gäller för alla varor du köper från säljaren av produkterna och du kan hävda dessa rättigheter gentemot dem oavsett om dina varor omfattas av Canons kommersiella garantier. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte av något i dessa villkor eller på något annat sätt. Om du vill åberopa dina lagliga rättigheter kontaktar du säljaren.

Kontakta en lokal konsumentrådgivningstjänst för mer information om konsumenträttigheter.

Du kanske också behöver ...

Feedback