Hero image

Så här hittar du serienumret

Placeringen av serienumret varierar mellan olika Canon-produkter. Serienumret är en kombination av siffror och/eller bokstäver, utan mellanslag eller specialtecken. Ignorera alla siffror och bokstäver som visas inom parentes.

PIXMA

Serienumret för PIXMA-skrivaren är 9 tecken långt och består av 4 bokstäver följt av 5 siffror, t.ex. XXXX00000. Det finns på en etikett som sitter på baksidan av eller inuti skrivaren. Nedan anges några olika placeringar -

På baksidan av skrivaren -


Inuti skrivaren -
Tänk på att det med tiden kan läcka ut bläck på den vita etiketten inuti maskinen så att serienummer inte syns. Det går att torka bort bläcket med en torr trasa.


Du kan även hitta serienumret på en vit dekal på sidan av kartongen som PIXMA-skrivaren levererades i. På bilden visas var serienumret står på etiketten -
MAXIFY

Serienumret för MAXIFY-skrivaren är 9 tecken långt och består av 4 bokstäver följt av 5 siffror, t.ex. XXXX00000. Det finns på en etikett som sitter på baksidan av skrivaren baksida, vilket illustreras i bilden nedan -
i-SENSYS

Strukturen på serienumret för din i-SENSYS varierar beroende på modell, enligt beskrivningen nedan –

  • • Om produkten endast innehåller utskriftsfunktion är serienumret 10 tecken långt och består av 4 bokstäver och 6 siffror, t.ex. XXXX-000000.

  • • Om produkten har funktioner för utskrift och kopiering samt funktion för scanning eller faxning är serienumret 8 tecken långt och består av 3 bokstäver och 5 siffror, t.ex. XXX-00000.

Serienumret är alltid tryckt på en etikett som du hittar antingen på baksidan av maskinen eller, för vissa modeller, inuti maskinen.

Se exempel på serienumrens placeringar, markerade i bilderna nedan:


SELPHY kompakta fotoskrivare

Serienumret för SELPHY-skrivare är 10 tecken långt och består endast av siffror, t.ex. 0123456789. Serienumret föregås vanligtvis av 2 siffror inom parentes, t.ex. (21), men siffrorna inom parentes är inte en del av serienumret.

Detta anges på en etikett på skrivarens undersida, vilket illustreras i bilden nedan - 


Feedback