Canons europeiska projektorgaranti

Detta är en kommersiell slutkundsgaranti som erbjuds av Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (nedan ”Canon”) till slutkunder som köper Canon-projektorer för eget bruk, men inte i egenskap av konsumenter under de lokala lagarna i det land där projektorerna köptes.

Om du är konsument är du inte berättigad till denna garanti, men konsumentens lagstadgade rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning gäller för dig.

Dessa villkor och erbjudandet häri regleras av lagstiftningen i England och Wales, och omfattas av den exklusiva jurisdiktionen hos behöriga domstolar i England och Wales.

Denna europeiska projektorgaranti från Canon består av olika tjänsteerbjudanden, och det erbjudande som är tillämpligt för dig avgörs av din plats, vilken projektor du har köpt och när du köpte produkten. Tjänsteerbjudanden är de följande:


  • Inskicksservice
  • Utökad lånegaranti för projektor

Canon-projektorer avsedda för försäljning och som köps inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES” – dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz och Storbritannien – ”Territoriet” – omfattas av Canons europeiska projektorgaranti. Canon garanterar att åtgärda eventuella fel utan kostnad (regler och villkor tillämpas – se nedan) om den nya projektorn visar sig vara defekt inom garantiperioden. Canons utökade lånegaranti för projektor har ytterligare begränsningar vad gäller land och projektor. För mer information se avsnittet om Canons utökade lånegaranti för projektor nedan.

För produkter utanför gällande garantivillkor eller tidsperiod samt för skador eller reparationer som inte täcks av garantin finns en avgiftsbelagd reparation tillgänglig som kan erhållas genom att returnera projektorn till ett Canon-auktoriserat servicecenter.

Denna garanti är ditt enda rättsmedel, och varken Canon eller dess dotterbolag eller andra medlemmar i den europeiska projektorgarantin ska hållas ansvariga för oförutsedda skador eller följdskador vid överträdelser av uttryckliga eller underförstådda garantier för produkten.

Den treåriga förlängningen av lampgarantin som tidigare erbjöds har upphört och är inte längre tillgänglig. Besök vår kampanjsida för projektorer för mer information.


Inskicksservice

Alla Canon-projektorer som är avsedda för och som köps inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES” – dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge) samt Schweiz berättigar till kostnadsfri inskicksservice under en period på tre år från inköpsdatum (villkor gäller).

Följande modeller omfattas dock av en annan garantiperiod som anges nedan:


Modell Garantiperiod
XEED 4K600Z Fem år eller 12 000 timmar*
XEED 4K600STZ Fem år eller 12 000 timmar*
XEED 4K6020Z Fem år eller 12 000 timmar*
XEED 4K501ST Tre år eller 6 000 timmar*
XEED 4K5020Z Fem år eller 12 000 timmar*
XEED 4K6021Z Fem år eller 12 000 timmar*
XEED WUX7500 Tre år eller 6 000 timmar*
XEED WUX7000Z  Fem år eller 12 000 timmar*
XEED WUX6700 Tre år eller 6 000 timmar*
XEED WUX6600Z Fem år eller 12 000 timmar*
XEED WUX6500 Tre år eller 6 000 timmar*
XEED WUX5800 Tre år eller 6 000 timmar*
XEED WUX5800Z Fem år eller 12 000 timmar*
XEED WUX500ST Tre år eller 6 000 timmar*
LX-MU500Z Fem år eller 12 000 timmar*
LX-MH502Z Fem år eller 12 000 timmar*
LV-HD420 Tre år eller 6 000 timmar*
LV-X420 Tre år eller 6 000 timmar*

*Beroende på vilket som inträffar först.


Utökad lånegaranti för projektor

Den utökade lånegarantin för projektorer erbjuds under den relevanta garantiperioden för kvalificerade XEED- och LX-projektorer (endast i länder med rätt behörighet) som köpts senast den 30 november 2021.

Kvalificerade länder för utökad lånegaranti för projektorer

Följande medlemsländer inom den europeiska projektorgarantin erbjuder utökad lånegaranti för projektorer:

         
Österrike Belgien Tjeckien DANMARK  Estland
Finland Frankrike Tyskland Ungern Irland
Italien Lettland Litauen Luxemburg Nederländerna
Norge Polen Portugal Schweiz Slovakien
Spanien Sverige Storbritannien    

Kvalificerade modeller för utökad lånegaranti för projektorer

Följande modeller omfattas av den utökade lånegarantin för projektor:
Obs! Specialanpassade modeller omfattas inte av lånegarantin.

XEED

     
XEED SX6000 XEED WUX400ST XEED WUX5800Z
XEED WUX450 XEED WUX450ST XEED WUX500ST
XEED WUX500 XEED WUX7500 XEED WUX5000
XEED WUX4000 XEED WUX7000Z XEED WUX6010
XEED WUX6000 XEED WUX6700 XEED WX450ST
XEED WX520 XEED WUX6600Z XEED WX6000
XEED 4K500ST XEED WUX6500 XEED 4K501ST
XEED 4K5020Z XEED WUX5800
XEED 4K600STZ
XEED 4K600Z
XEED 4K6020Z
Alla medicinska varianter av angivna modeller

LX

   
LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 LX-MU500Z

LX-MH502Z