iStock_80038439_XXXLARGE

Canons säkerhet

På den här sidan hittar du viktig information om Canons säkerhet


Certifiering

ISO 27001 informationssäkerhet

Canon lägger största fokus på informationssäkerhet som skyddar sekretessen, integriteten och tillgängligheten på skriven, talad och elektronisk information för att säkerställa att följande alltid säkerställs:

 • Sekretess – säkerställer att information endast är tillgänglig för dem som har behörighet
 • Integritet – skydda informations och metoders exakthet och fullständighet
 • Tillgänglighet – säkerställer att behöriga användare har tillgång till informationen när den behövs

ISO 27001-certifiering visar att Canon Europe har system för att skydda företagsinformation och -data, oavsett om det är online eller offline. Genom att inneha ISO 27001 kan Canon Europe bekräfta att säkerhetsprocesserna från utveckling till leverans har blivit externt bedömda och certifierade av tredje part som en internationellt erkänd standard.

Informationssäkerhet med ISO 27001-certifiering Canon Europe har ISO 27001-certifierats för sitt informationssäkerhetshanteringssystem. Kunderna vet därmed att Canon uppfyller högt ställda krav. Den omfattar alla typer av informationssäkerhet från risk- och revisionshantering till produktsäkerhet och beredskapshantering.


Vårt informationssäkerhetshanteringssystem (ISMER) omfattar följande områden:

 • säkerhetspolitik
 • organisering av informationssäkerhet
 • tillgångshantering
 • HR-säkerhet
 • fysisk och miljömässig säkerhet
 • kommunikation och drifthantering
 • åtkomstkontroll
 • hämtning, utveckling och underhåll av informationsystem
 • beredskapshantering för informationssäkerhet
 • hantering av företagskontinuitet
 • regelefterlevnad

Du kanske också behöver ...