Användarhandledning för Canons logotyp

Råd till Canons auktoriserade partner och oberoende återförsäljare

Canon är noga med att skydda sina varumärken och varunamn. På grund av detta har Canon utarbetat dessa riktlinjer för auktoriserade partner och oberoende återförsäljare om vad de kan och inte kan göra när det gäller ”Canon”-logotyper och -varumärken på sina webbplatser och konton i sociala medier.

Canon_logo_usage

GÖR FÖLJANDE

  • Marknadsför dig själv och ditt företagsnamn.
  • Ange att dina åsikter är dina egna och inte representerar Canons1.
  • På en webbsida kan Canon-logotypen användas om den visas bredvid en beskrivning eller en bild av en Canon-produkt som du säljer, enligt normalt förfarande inom legitim försäljning, för att indikera dess ursprung.

GÖR INTE FÖLJANDE

  • Använd inte ”Canon” eller ett Canon-varumärke som en del av din domän eller kontonamn på sociala medier.
  • Använd inte ”Canon”-logotypen eller del av logotypen som ikon, bild eller foto för ditt kontonamn.
  • Förkorta inte ”Canon”-logotypen och ändra eller kombinera den inte med något annat ord eller bild.
  • Köp inte ett domännamn och skaffa inte ett konto på sociala medier som innehåller ”Canon” eftersom detta skulle inkräkta på Canons rättigheter2.
  • Ge inte en vilseledande bild av dig själv eller antyd att du är en del av Canon genom ditt val av bilder, namn och text.
  • Publicera inte innehåll som kan vara olagligt, ärekränkande eller kan bedömas vara trakasserier mot Canon eller tredje part.

Vi rekommenderar att du anlitar en oberoende jurist om du har frågor om hur du ska tillämpa dessa riktlinjer med avseende på din webbplats eller konto/konton på sociala medier.

Om du vill veta mer om användningen av Canons logotyp och varumärken kan du kontakta corporate.communications@canon-europe.com för en heltäckande PDF-fil/dokument.¹ Kom ihåg att du ensam är juridiskt ansvarig för det innehåll som du publicerar online. Var noga med att respektera upphovsrätt, rättmätig användning, sekretess, yppade av finansiell information och andra tillämpliga lagar.

² Canon kommer att kräva att alla domännamn som införskaffats av tredje part och som innehåller Canons varumärken överförs till Canon och Canon kommer att samverka med leverantörer av sociala medier i syfte att ta bort konton som inkräktar på Canons rättigheter.