Artikel

De främsta trenderna som påverkar ekonomiavdelningen

De fem viktigaste trenderna som du behöver ha koll på för att hålla jämna steg

Ladda ner rapporten

De stora förändringarna som väntar inom finans

Från AI till analyser – upptäck de främsta tekniktrenderna som påverkar finans

Ladda ner guiden

Person walks through pink lit corridor

Utvecklingen av ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens roll förändras snabbt. Traditionellt sett handlade finansrollen om att blicka bakåt och rapportera tidigare resultat. Idag förlitar sig företagen däremot på finansiell data för att planera för framtiden. Med nya krav på dataöversikt förväntas ekonomiavdelningarna utvecklas och utnyttja teknik för att främja produktiviteten, spara tid och öka ROI. Med ett förändrat ansvarsområde måste avdelningen kombinera strategier för att balansera gammalt och nytt ansvar. Den här artikeln beskriver fem trender som finanschefer behöver hålla koll på så att de kan hålla jämna steg och utvecklas i en snabbt föränderlig miljö.

Hand with compass on map

1 Rollen som CFO växer

Förr i tiden sågs yrkesekonomer kanske främst som kalkylbladsexperter. Men rollen som CFO håller på att utvecklas och blir mer avancerad. Enligt McKinseys senaste globala undersökning ägnades 41 %1 av en CFO:s tid förra året åt andra roller än traditionell finans, bland annat strategiskt ledarskap, prestandahantering, big data och analyser. I och med att CFO:erna blir mer involverade än någonsin i strategier på ledningsnivå måste de hålla jämna steg med förändringarna. Det innebär att granska aktiviteterna som traditionellt sett tillhörde deras ansvarsområde och utöka det. Finanschefer borde fråga sig hur de kan gå från administrativa och transaktionella uppgifter till digitala strategier.

2 Dataanalyser bidrar till smartare investeringar

Nu förstår företag kraften i att ha översikt över data och sätter det alltmer i centrum av affärskritiska beslut. Det är mest påtagligt inom ekonomiavdelningen där investeringar och kapitaltilldelning står inför en digital och analytisk översyn. Här finns den dataöversikt som slutligen beslutar om företagets framtida inriktning. Resultatet blir att dagens CFO:er och deras team måste bli den instans som analyserar och värderar information för att identifiera framtida risker och möjligheter för verksamheten. Finanscheferna får dock allt mindre tid i takt med att deras traditionella roll utvecklas och de försöker överbrygga skillnaderna mellan de digitala och analoga rutinerna. För närvarande uppger över 60 %2 att de inte lägger tillräckligt mycket tid på analytiska insikter.

3 Onlinesamarbete minskar trycket

Men trycket kommer inte bara från ledningen. Eftersom alla andra avdelningar även förväntas fatta beslut rörande avkastning på investeringarna måste finans brottas med en ökad efterfrågan från andra funktioner på relevant data. För att inte överväldigas av förfrågningar måste det finnas en balans i demokratiseringen av dataöversikten för att säkerställa att alla andra avdelningar självmant kan hitta den information de behöver utan centrala funktioner som bildar en flaskhals. 

Det resulterar i att ekonomiavdelningarna i allt högre grad rör sig bort från manuella processer och frånkopplade kalkylblad. En integrerad ekonomiprogramsplattform för företag tar dess plats. Det minskar trycket på ekonomigrupperna att alltid agera som informationskälla. Visuella analyser och instrumentpaneler underlättar även för de mest teknikrädda användarna att snabbt visa, interagera och smälta viktig information.

4 Automatisering kommer att bli en nödvändighet

Samtidigt som kraven på ekonomigruppen ökar hindras många experter fortfarande av traditionella, transaktionella skyldigheter, till exempel fakturahantering. Automatisering erbjuder en lovande lösning: 40 %3 av finansaktiviteterna, bland annat kontantutlägg, intäktsoptimering, allmän bokföring och drift, kan automatiseras helt, medan ytterligare 17 % kan automatiseras till större del. För att bli det nav för dataöversikt som organisationer har börjat förvänta sig, samtidigt som leverantörer och anställda fortfarande ska få betalt, måste ekonomiavdelningen hitta ett sätt att avlägsna den manuella hanteringen från viktiga processer. Lösningar baserade på robotiserad processautomatisering (RPA) erbjuder en flexibel startpunkt på den här resan eftersom de kan integreras med befintliga program och kräver en bråkdel av tiden och kostnaden jämfört med en investering i en större plattformsuppdatering. Det innebär att organisationerna kan ta del av fördelarna med automatisering och samtidigt minska påverkan på dagliga arbetsflöden.

5 Artificiell intelligens närmar sig nya områden

Medan automatisering sparar tid för rutinuppgifter tillhandahåller artificiell intelligens (AI) ett sätt att förbättra ekonomiavdelningen på ett smartare sätt. Från ett vardagligt perspektiv kan AI-styrda virtuella kundtjänstassistenter läras upp och sedan svara på vanliga frågor från anställda och kunder. Under tiden kan AI-system dessutom tränas i att se till att företagets regelefterlevnad följs, till exempel genom att upptäcka fall där anställda inte uppfyller företagets interna policy eller gällande externa bestämmelser. I framtiden kan vi förvänta oss att företag börjar använda AI på ett mer avancerat sätt genom att använda tekniken för att hålla koll på nya regler som kan påverka företaget och proaktivt informera yrkesekonomerna därefter.

Finansfunktionens roll håller på att förändras. CFO:er spelar en allt viktigare roll i att bestämma företagets framtida strategi. Samtidigt som det innebär en ny möjlighet för ekonomiavdelningen leder de nya ansvarsområdena, till exempel dataöversikt, till extra arbete för den upptagna yrkesekonomen. Därför är det upp till finanscheferna att se till att deras team frigör tid som läggs på att hantera traditionella uppgifter. Leverantörer kommer alltid att behöva få betalt och genom att utnyttja teknik som automatisering och AI kan den manuella arbetsbelastningen i dessa arbetsflöden minskas, vilket gör att teamet kan ägna sin tid åt mer värdefullt, framåtblickande arbete.

Upptäck hur du kan utveckla ekonomiavdelningen

Liknande lösningar

Upptäck ekonomiavdelningens framtid

Prata med vårt team