Auto Design

Auto Design-funktionen kombinerar Dynamic Layout Engine (ett automatiserat layoutverktyg som bestämmer placeringen av element som bilder och text) med inbyggd professionell designkompetens.

Auto Design

Auto Design-funktionen kombinerar Dynamic Layout Engine (ett automatiserat layoutverktyg som bestämmer placeringen av element som bilder och text) med inbyggd professionell designkompetens.

Det här är en kombination av kundens designidéer och preferenser införlivade i en databas av färgpaletter och mallar utvecklade av professionella formgivare.

Kombinationen av dessa två element skapar ett urval av affischer med en optimal färgsättning och layouter. Även om du har begränsad designexpertis och/eller kunskaper i produktion, kan du enkelt skapa högkvalitativa affischer genom att utnyttja de intuitiva designfunktioner i PosterArtist.

Med Auto Design matar användaren in följande data för att skapa en mall:

1. Designbild
2. Titel
3. Undertitel
4. Brödtext
5. Bilder

I Auto Designs kategorigränssnitt får du välja upp till 8 bilder och upp till 8 färgmönster efter att den första serien av mallar har genererats. I det område där bilder väljs finns det en möjlighet att välja samma bild flera gånger om man vill placera den på den slutliga produkten mer än en gång. När alla val har fyllts i Auto Designs kategorier, skapas designerna automatiskt och deras miniatyrbilder visas i nästa fönster.

Antalet designer som skapas varierar beroende på antalet valda foton, pappersorienteringen och designbilden. När mallarna har genererats kan du använda de "tillfälliga facken" när du inte är säker på vilken design du vill använda. Placera dina favoritdesigner i "tillfälliga fack" och använd dem som ersättningar när det behövs.

Designkontroll

När affischen är färdigutformad efter dina önskemål tillhandahåller PosterArtist en korrekturfunktion för att se till att utskriften inte har några designproblem.

Design Check

Design Check-funktionen analyserar vissa aspekter av en färdig affisch, t.ex. färger, överliggande objekt och teckenstorlek och varnar användaren om eventuella designproblem.

På verktygsfältet väljer du Design Check-ikonen. När ikonen valts visas en varningssymbol i affischen om det finns ett problem eller om utskriften av affischen inte kommer att uppfylla förväntningarna. Om Design Check till exempel upptäcker text som placerats över en bild eller att olika teckensnitt används tillsammans, visas en varningsikon på den aktuella platsen. Om en varningssymbol visas på affischen kan du klicka på den för att få en fullständig förklaring av varningen och en metod som kan förebygga problemet.

Dessa är några av de problem som upptäckts av Design Check-funktionen:

- Låg bildupplösning
- Text över bild
- Objekt över bild
- För många olika teckensnitt

Sidhämtning

Med sidhämtningsfunktionen i PosterArtist får du flexibiliteten att skicka Word-dokument, PowerPoint-presentationer eller Excel kalkylblad och infoga dem i dina affischer.

Page Capture

Med sidhämtningsfunktionen förs dokument och bilder till en miniatyrbildsskärm där användaren sedan enkelt kan dra och släppa dem i PosterArtist. Du kan också välja ordningen på eller storleken på filerna som placeras på affischen och lägga till text. Denna funktion gör det enkelt att skapa affischer från material som redan är skapat.

För att kunna använda den här funktionen måste imagePROGRAF-skrivardrivrutinen vara installerad. Sidhämtningsfunktionen börjar i skrivardrivrutinen och slutar i PosterArtist. När bilderna och dokumenten har placerats i affischen kan du fortfarande justera affischen för att få det utseende du vill ha.

Du kan fortfarande använda alla de andra verktygen som är tillgängliga i PosterArtist. Du kan till exempel ändra färg på bakgrunden även efter att alla dokument har placerats i affischen eller så kan du lägga till clipartbilder från PosterArtist.

*Den här funktionen är endast tillgänglig på 32-bitars Windows.

Säkerhetsinställningar

Med PosterArtist kan du införliva säkerhetsinställningar i öppna mallar för att tillhandahålla restriktioner för kreativt material. Mallar och exempelbilder kan registreras med PosterArtist för att tillhandahålla säkerhet och kontroll över innehållet.

Security Settings

Användning av innehåll kan begränsas enligt följande:
– Använd import- och exportfunktioner för att distribuera innehåll med bifogade restriktioner.
– Ställ in begränsningar såsom ett utgångsdatum för bilder eller mallar vid den tidpunkt då verket registreras i PosterArtist.
– Observera att när säkerhetsinställningar väl tillämpats för giltiga perioder och redigeringsrestriktioner, kan de inte hävas.

Det är till exempel nödvändigt att använda säkerhetsinställningen om en bild lyder under upphovsrätt rörande dess användning efter ett visst datum.

Ikoner som anger innehållsrestriktioner:
– Klockikon – giltighetsperiod gäller
– Utgången-ikon – Giltighetsperioden har gått ut och bilden är 50 % grå
– X-ikon – Redigeringsbegränsningar tillämpas

Kontakta vårt team för att ta reda på hur PosterArtist-programvaran skapar proffsiga affischer snabbt och enkelt.

Prata med teamet