Canon EOS 6D Mark II
Specifikationer

Storlek (B x H x D)

144,0 x 110,5 x 74,8 mm

Fukt-/dammskyddad

Ja

Batterihandgrepp

Batterihandgrepp BG-E21

Tekniska data

Full-frame CMOS

26,2 megapixlar

Upplösning

Intelligent viewfinder

Intelligent sökare

Klar pentaprismadesign

ISO 40000

Högsta ISO 40000

Kan utökas till ISO 102400

Vari-angle LCD

Vinklingsbar skärm

Med touchskärmskontroller

45 all cross type AF

Korslagda AF-punkter

För alla 45 fokuspunkter

GPS

GPS

Geotaggar när du fotograferar

Dual Pixel CMOS AF

Dual Pixel CMOS AF

För foton och filmer

Bluetooth

Trådlösa anslutningar

Bluetooth®, NFC och Wi-Fi

Visa alla

Specifikationerna i detalj

Bildsensor

Typ

Cirka 35,9 x 24,0 mm CMOS

Effektivt antal pixlar

Cirka 26,2 megapixlar

Totalt antal pixlar

Cirka 27,1 megapixlar

Bildförhållande

3:2

Lågpassfilter

Inbyggt/fast

Rengöring av sensor

Integrerat rengöringssystem

Färgfiltertyp

Primärfärg

Bildprocessor

Typ

DIGIC 7

Objektiv

Objektivfattning

EF (exklusive EF-S-/EF-M-objektiv)

Brännvidd

Motsvarar 1,0x objektivets brännvidd

BS

Optisk bildstabilisator på kompatibelt objektiv
Film: Inbyggd digital bildstabilisering i 5 axlar finns.1

Fokusering

Typ

Via optisk sökare:
TTL-registrering i sekundär bild, system för fasdetektion med särskild AF-sensor
Via direktvisning på LCD-skärm:
Dual Pixel CMOS AF-system. Fasdetektionspixels inbyggda i bildsensorn2

AF-system/punkter

Via optisk sökare:
45 punkters AF med korssensorer
(45 f/5,6 korslagda AF-punkter, upp till 27 f/8-punkter [9 korstyper]3, mittpunkten är f/2,8 och f/5,6 dubbel korstyp och känslig till -3 EV)
Antalet tillgängliga AF-punkter av korstyp varierar beroende på objektiv.
Via direktvisning på LCD-skärm:
Högst 63 AF-punkter (fast plats på 9x7-rutnät) via kamerans automatiska val4

AF-arbetsområde

Via optisk sökare:
EV -3–18 (vid 23 °C och ISO 100) med central AF-punkt och f/2,8 eller ljusstarkare objektiv
Via direktvisning på LCD-skärm:
EV -2,5–18 (vid 23 °C & ISO 100) med One-Shot AF

AF-metod

Via optisk sökare:
One Shot AF
Förutsägande AI Servo AF (AI Servo II-algoritm)
AI Focus AF
Via direktvisning på LCD-skärm:
One-Shot AF
Servo AF

AF-punktval

Via optisk sökare:
Automatiskt val: 45-punkters autofokus
Manuellt val: Enpunkts-/spot-AF
Manuellt val: Zon-AF
Manuellt val: Stor zon-AF
AF-punkter kan väljas separat för vertikal och horisontell fotografering
Via LCD-skärmen:
Automatiskt val: ansikte AIAF + följande, upp till 63 AF-punkter när inget motiv/ansikte upptäckts
Manuellt val via touchskärm eller fri placering av 1 AF-punkt/1 AF-zon (9 punkter, 3x3-rutnät).5

Visning av vald AF-punkt

I sökaren och längst upp på LCD-displayen och på direktkontrollskärmen

Förutsägande AF

Ja6

Autofokuslås

Låst när avtryckaren trycks ned halvvägs med metoden One Shot AF eller när knappen AF-ON trycks ned.

AF-hjälpbelysning

Avges från en särskild Speedlite eller Speedlite-sändare ST-E2 (tillval)

Manuell fokusering

Inställning på objektivet

Mikrojustering för autofokus

C.Fn II-16
+/- 20 steg (vidvinkel- och teleinställningar för zoom)
Korrigera alla objektiv med samma värde
Korrigera upp till 40 objektiv individuellt
Justeringar lagras för objektiv efter serienummer

Exponeringsinställning

Mätmetoder

Via optisk sökare:
7 560 pixels RGB+IR-mätningssensor
Mätning med området indelat i 63 segment (9 × 7)
(1) Evaluerande ljusmätning (länkad till alla autofokuspunkter)
(2) Utsnittsmätning (cirka 6,5 % av sökaren)
(3) Spotmätning (cirka 3,2 % av sökaren)
(4) Centrumvägd genomsnittsmätning
Via direktvisning på LCD-skärm:
(1) Evaluerande ljusmätning (315 zoner)
(2) Utsnittsmätning (cirka 6,3 % av LCD-skärmen)
(3) Spotmätning (cirka 2,7 % av LCD-skärmen)
(4) Centrumvägd genomsnittsmätning

Mätområde

Via optisk sökare:
EV 1–20 (vid 23 °C, ISO 100)
Via direktvisning på LCD-skärm:
EV 0–20 (vid 23 °C, ISO 100, med evaluerande ljusmätning)

AE-lås

Automatisk: Med metoden 1-shot AF och evaluerande mätning låses exponeringen när skärpan ställts in.
Manuellt: Med automatiklåsknapp för fotograferingsmetoder i kreativa zonen.

Exponeringskompensation

+/-5 EV i 1/3 eller 1/2 steg (kan kombineras med automatisk exponeringsvariation).

Automatisk exponeringsvariation

2, 3, 5 eller 7 bilder +/-3 EV 1/3 eller 1/2 steg

ISO-känslighet

Stillbilder: Auto (100–40000), 100–40000 (i 1/3 steg eller hela steg), manuell ISO kan utökas till L: 50, H1: 51200, H2: 1024007
Film: Auto (100–25600), 100–25600 (i 1/3 steg eller hela steg), inställningar för Auto/manuell ISO kan utvidgas till H1: 51200. H2: 1024008

Slutare

Typ

Elektroniskt styrd ridåslutare

Hastighet

30–1/4 000 sek (i 1/2 eller 1/3 steg), Bulb (Totalt slutartidsintervall. Tillgängligt intervall varierar med fotograferingsmetod)

Vitbalans

Typ

Automatisk vitbalansering med bildsensorn

Inställningar

AWB (omgivningsprioritet/vitprioritet), dagsljus, skugga, molnigt, elljus, vitt fluorescerande ljus, blixt, egen, färgtemperaturinställning (cirka 2 500–10 000 K)
Vitbalanskompensation:
1. Blå/Gul +/-9;
2. Magenta/Grön +/-9.

Egen vitbalans

Ja, 1 inställning kan registreras

Vitbalansvariation

+/-3 nivåer i enstaka steg
2, 3, 5 eller 7
Inställbar med blå/gul förstärkning eller magenta/grön förstärkning.

Sökare

Typ

Penta-Prisma

Täckning (vertikal/horisontell)

Cirka 98 %

Förstoring

Cirka 0,71x9

Ögonavstånd

Cirka 21 mm (från okularlinsens centrum)

Dioptriinställning

-3 till +1 m-1 (dioptri)

Fokuseringsskiva

Fast (transmissiv LCD-skärm)

Spegel

Snabbt återgående halvgenomskinlig spegel (Överföring: reflektion 40:60, ingen spegelavstängning med EF 600 mm f/4 eller kortare)

Sökarinformation

AF-information: AF-punkter, fokusbekräftelse, väljarläge för AF-område, AF-läge
Exponeringsinformation: exponeringsläge, slutartid, bländarvärde, ISO-tal, AE-lås, exponeringsnivå/-kompensation, ljusmätmetod, spotmätningscirkel, exponeringsvarning, automatisk exponeringsvariation.
Blixtinformation: blixt klar, höghastighetssynkronisering, blixtexponeringslås, blixtexponeringskompensation, blixt för minskning av röda ögon.
Bildinformation: kortinformation, maximalt antal bilder i en bildserie (visas med 2 siffror), högdagerprioritet (D+).
Kompositionsinformation: rutnät, elektronisk nivå, bildförhållande
Övrig information: matningsmetod, batterinivå, varningssymbol, flimmervarning, bildkvalitet (RAW/JPEG)

Förhandsgranska skärpedjup

Ja, med knappen för skärpedjupskontroll.

Okularlock

På remmen

LCD-monitor

Typ

Vinklingsbar 7,7 cm (3,0") 3:2 Clear View II TFT-pekskärm, cirka 1 040 000 punkter

Täckning

Cirka 100 %

Visningsvinkel (horisontellt/vertikalt)

Cirka 170°

Ytskikt

Smutsavstötande

Justering av ljusstyrka

Justerbar till en av sju nivåer

Visningsalternativ

(1) Snabbkontrollskärm
(2) Kamerainställningar
(3) Elektroniskt vattenpass

Blixt

Lägen

E-TTL II automatisk blixt, manuell mätning

Blixtsynkronisering

1/180 sek

Blixtexponeringskompensation

+/- 3 EV i 1/2 eller 1/3 steg

Exponeringsvariation med blixt

Ja, med kompatibelt separat blixtaggregat

Blixtexponeringslås

Ja

Synkronisering med andra ridån

Ja

Blixtsko/PC-kontakt

Ja/Nej

Kompatibilitet med extern blixt

E-TTL II med Speedlite i EX-serien, stöd för trådlöst multiblixtsystem (med tillbehör)

Kontroll av extern blixt

via kamerans menyskärmbild

Fotografering

Lägen

Smart motivläge, Kreativt autoläge, Specialmotivlägen (Porträtt, Gruppfoto, Landskap, Sport, Barn, Panorering10, Närbild, Mat, Levande ljus, Kvällsporträtt, Kvällsbild utan stativ, HDR-motljuskontroll), Programautomatik, Tidsförval AE, Bländarförval AE, Manuell exponering, Bulbexponering, Egen (C1/C2)

Bildstilar

Auto, Standard, Porträtt, Landskap, Detaljrik, Neutral, Naturtrogen, Monokrom, Egen (x3)

Färgrymd

sRGB och Adobe RGB

Bildbearbetning

Högdagerprioritet
Auto ljuskorrigering (4 inställningar)
Brusreducering för lång exponeringstid
Brusreducering för höga ISO (4 inställningar + brusred. vid multitagning)
Automatisk korrigering av objektivets periferibelysning, distorsionskorrigering, korrigering av kromatisk aberration och diffraktionskorrigering
Multiexponering
HDR-läge
RAW-bildbehandling – endast vid bildvisning
Ändra storlek till M eller S1, S2

Matningsmetoder

Enbild, långsam serietagning, snabb serietagning, självutlösare (2 s + fjärr, 10 s + fjärr, serietagning), tyst enbildstagning, tyst serietagning

Serietagning

Max. cirka 6,5 b/s. (hastigheten behålls för upp till 150 bilder i JPEG, 21 bilder i RAW)1112

Intervall

Inbyggt, antal bilder inställbart från 1–99 eller obegränsat. Bulbtimer finns tillgänglig
Filmmetoden timelapse finns tillgänglig13

Live View-läge

Typ

Elektronisk sökare med bildsensor

Täckning

Cirka 100 % (horisontellt och vertikalt)

Bildhastighet

29,97 b/s

Fokusering

Manuell fokusering (förstora bilden 5x eller 10x från valfri punkt på bildskärmen)
Autofokus: Dual Pixel CMOS AF14, Följningskänslighet (-3 till +3) och Filmservo-AF-hastighet (-7 till +2)

Mätmetod

Evaluerande mätning i realtid med bildsensorn
Aktiv mättid kan ändras

Visningsalternativ

Rutnät (x3), histogram, sidförhållande, elektroniskt vattenpass

Filformat

Stillbildsformat

JPEG: fin, normal (enligt Exif 2,30 [Exif Print])/Design rule for Camera File system (2.0),
RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 bitar, Canon original RAW 2:a utgåvan),
Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1-kompatibelt

Samtidig registrering med RAW+JPEG

Ja, alla kombinationer av RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG är möjliga.

Bildformat

JPEG 3:2: (L) 6 240 x 4 160, (M) 4 160 x 2 768, (S1) 3 120 x 2 080, (S2) 2 400 x 1 600
JPEG 4:3: (L) 5 536 x 4 160, (M) 3 680 x 2 768, (S1) 2 768 x 2 080, (S2) 2 112 x 1 600
JPEG 16:9: (L) 6 240 x 3 504, (M) 4 160 x 2 336, (S1) 3 120 x 1 752, (S2) 2 400 x 1 344
JPEG 1:1: (L) 4 160 x 4 160, (M) 2 768 x 2 768, (S1) 2 080 x 2 080, (S2) 1 600 x 1 600
RAW: (RAW) 6 240 x 4 160 (M-RAW) 4 680 x 3 120, (S-RAW) 3 120 x 2 080

Filmtyp

MP4:
Film: MPEG4 AVC/H.264 (Video: H.264 interframe, Ljud: AAC, inspelningsnivån kan justeras manuellt av användaren)
MOV:
Motion JPEG (4K 29,97/25,00, endast timelapse-filmer)
ALL-I (FHD 29,97/25,00, endast timelapse-filmer)

Filmformat

1 920 x 1 080 (59,94; 50; 29,97; 25; 23,976 b/s) IPB Standard eller Light
1 280 x 720 (59,94; 50; 29,97; 25 b/s) IPB Standard eller Light
HDR-film15:
1 920 x 1 080 (59,94; 50; 29,97; 25; 23,976 b/s) IPB (Standard, Light)
Timelapse-film:
3 840 x 2 160 (29,97; 25 b/s) Motion JPEG
1 920 x 1 080 (29,97; 25 b/s) ALL-I

Scenlängd

Max varaktighet 29 min 59 sek, max filstorlek 4 GB (om filstorleken överstiger 4 GB skapas en ny fil automatiskt, förutom i timelapse-läget)

Mappar

Nya mappar kan skapas och väljas manuellt

Filnumrering

(1) Löpande numrering
(2) Automatisk återställning
(3) Manuell återställning

Övriga funktioner

Egen programmering

28 anpassade funktioner

Metadatakod

Användarens copyright-information (kan ställas in i kameran)
Bildgradering (0-5 stjärnor)
GPS-koordinater: latitud, longitud, höjd, koordinerad universell tid (UTC), insamlingsstatus för satellitsignal

LCD-display/belysning

Ja/Ja

Fukt-/dammskyddad

Ja

Röstkommentar

Nej

Intelligent orienteringssensor

Ja

Förstoring vid visning

1,5x–10x

Visningslägen

(1) Enstaka bild med information (2 nivåer)
(2) Enstaka bild
(3) Index med 4 bilder
(4) Index med 9 bilder
(5) Index med 36 bilder
(6) index med 100 bilder
(7) Hoppa i visningen
(8) Filmredigering

Bildspel

Uppspelningstid: 1/2/3/5/10/20 sekunder
Upprepa: På/Av
Bakgrundsmusik: På/Av
Övergångseffekt: Av, In fr. sid. 1, In fr. sid. 2, Toning 1, Toning 2, Toning 3

Histogram

Ljusstyrka: Ja
RGB: Ja

Högdagervarning

Ja

Radera/Skydda bild

Radera: en bild, alla bilder i en mapp, markerade bilder, ej skyddade bilder
Skydd: raderingsskydd för en bild i taget

Menykategorier

(1) Fotograferingsmeny (x5)
(2) Bildvisningsmeny (x3)
(3) Inställningsmeny (x5)
(4) Meny för egna funktioner
(5) Min meny

Menyspråk

25 språk
Engelska, tyska, franska, nederländska, danska, portugisiska, finska, italienska, norska, svenska, spanska, grekiska, ryska, polska, tjeckiska, ungerska, rumänska, ukrainska, turkiska, arabiska, thailändska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska och japanska

GPS

Kompatibla satelliter: GPS-satelliter (USA), GLONASS-satelliter (Ryssland), Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) MICHIBIKI (Japan)16
Intervall för positionsuppdatering: 1 sek, 5 sek, 10 sek, 15 sek, 30 sek, 1 min, 2 min, 5 min.
Tidsinställning: GPS-tidsdata inställt för kamera
Loggdata: en fil om dagen, NMEA-format

Uppdatering av firmware

Kan uppdateras av användaren.

Gränssnitt

Dator

Hi-Speed USB (USB 2.0)

Wi-Fi

Wi-Fi (2,4 GHz) kanaler: IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n17

Wi-Fi-säkerhet

Kamera som åtkomstpunkt: WPA2-PSK med AES-kryptering eller öppen
Infrastruktur: Delad nyckel, med WEP-kryptering, WPA-PSK/WPA2-PSK med TKIP/AES-kryptering eller öppen

Bluetooth

Kompatibel med Bluetooth specifikationsversion 4.1 (energieffektiv Bluetooth-teknik)18

NFC

Kompatibel med NFC Forum Type 3/4 Tag (dynamisk)

Annat

HDMI-utgång (typ C), extern mikrofon (3,5 mm stereominikontakt)

Direktutskrift

Canon-skrivare

Canons kompakta fotoskrivare och PIXMA-skrivare med stöd för PictBridge

PictBridge

Ja (kompatibel med PictBridge via WLAN)

Lagring

Typ

SD-, SDHC- eller SDXC (UHS-I)-kort

Operativsystem som stöds

PC och Macintosh

Windows 10/8.1/8/7 (med Microsoft .NET Framework 4.5 installerat)19
Mac OS X 10.9/10.10/10.11/10.12

Programvara

Bildvisning och utskrift

Bildbearbetning

Digital Photo Professional 4

Annat

EOS Utility
EOS registreringsverktyg för objektiv
EOS registreringsverktyg för webbtjänst
EOS Sample Music
Picture Style Editor
Map Utility

Strömkälla

Batterier

Uppladdningsbart litiumjonbatteri LP-E6N (medföljer)

Batteriets kapacitet

Cirka 1 200 bilder (vid 23 °C, AE 50 %, FE 50 %)20
Cirka 1 100 bilder (vid 0 °C, AE 50 %, FE 50 %)

Batteriindikator

6 nivåer + procent

Strömsparfunktion

Strömmen stängs av efter 1, 2, 4, 8 eller 15 minuter.

Strömkällor och batteriladdare

Nätadapter AC-E6(N), strömadapter DR-E6, batteriladdare LC-E6E, bilbatteriladdare CBC-E6

Tillbehör

Sökare

Ögonmussla Eb, E-seriens korrektionslins, okularförlängare EP-EX15II, vinkelsökare C

Väska

Skyddsduk PC-E1

Trådlös filsändare

Inbyggd Wi-Fi-överföring

Objektiv

Alla EF-objektiv (exklusive EF-S- och EF-M-objektiv)

Blixt

Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite-sändare ST-E2, Speedlite-sändare ST-E3-RT)

Batterihandgrepp

Batterihandgrepp BG-E21

Fjärrkontroll/fjärrutlösare

Fjärrutlösare RS-80N3
Fjärrstyrd självutlösare TC-80N3
Fjärrkontroll RC-6
Trådlös fjärrkontroll BR-E1 (via Bluetooth)

Annat

Handrem E2
Gränssnittskabel IFC-400PCU
Riktad stereomikrofon DM-E1

Vikt och mått

Material

Chassi: Aluminiumlegering och polykarbonatplast med glasfiber 

Kamerahus: polykarbonatplast med en speciell ledande fiber och polykarbonatplast med glasfiber på vissa delar

Driftsmiljö

0–40 °C, 85 % luftfuktighet eller lägre

Mått (B x H x D)

144,0 x 110,5 x 74,8 mm

Vikt (inklusive batteri och kort)

Cirka 765 g

Alla data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där så anges.

Förbehåll för ändringar.

 1. Följande objektiv är inte kompatibla med inbyggd digital stabilisering: EF50mm f/1.0L USM, EF300mm f/2.8L IS II USM, EF600mm f/4L USM, EF50mm f/1.2L USM, EF400mm f/2.8L USM, EF600mm f/4L IS USM, EF85mm f/1.2L USM, EF400mm f/2.8L II USM, EF600mm f/4L IS II USM, EF85mm f/1.2L II USM, EF400mm f/2.8L IS USM, EF800mm f/5.6L IS USM, EF200mm f/1.8L USM, EF400mm f/2.8L IS II USM, EF1200mm f/5.6L USM, EF200mm f/2L IS USM, EF500mm f/4L IS USM, EF28-80mm f/2.8-4L USM, EF300mm f/2.8L USM, EF500mm f/4L IS II USM, EF200-400mm f/4L IS USM 1.4x Extender, EF300mm f/2.8L IS USM, EF500mm f/4.5L USM
 2. Dual Pixel CMOS AF – AF är möjligt över ett område på cirka 80 % vertikalt x 80 % horisontellt av bilden
 3. Antalet AF-punkter, AF-punkter av korstyp och AF-punkter av dubbel korstyp varierar beroende på vilket objektiv som används En fullständig lista över kompatibilitet finns i produkthandboken på www.canon-europe.com/support
 4. Högsta siffra för AF-ram beror på valt bildförhållande
 5. Dual Pixel CMOS AF – AF är möjligt över ett område på cirka 80 % vertikalt x 80 % horisontellt av bilden
 6. Med EF 300 mm f/2,8L IS USM vid 50 km/h
 7. Rekommenderat exponeringsindex
 8. Rekommenderat exponeringsindex
 9. Med 50 mm objektiv vid oändligt, -1m-1 dpt
 10. Tillgängligt när du använder Live View via LCD-skärmen. Maximal effekt i panoreringsläget när du använder följande objektiv: EF 24-105mm f/4L II IS USM
 11. Baserat på Canons testmetoder, JPEG, ISO 100, standardbildstil. Varierar beroende på motivet, minneskortets märke och kapacitet, bildregistreringskvalitet, ISO-tal, matningsmetod, bildstil, funktioner för egen programmering etc.
 12. Serietagningshastigheten testas enligt Canons mätstandarder. Funktionen kräver kompatibelt SDHC/SDXC UHS-minneskort i hastighetsklass 1. Det sammanlagda antalet bilder som tas varierar beroende på motiv, inställningar och minneskortets varumärke
 13. Följande objektiv är inte kompatibla med inbyggd digital stabilisering: EF 50mm f/1.2L USM, EF 85mm f/1.2L II USM, EF 200mm f/2L IS USM, EF 300mm f/2.8L IS II USM, EF 400mm f/2.8L IS II USM, EF 500mm f/4L IS II USM, EF 600mm f/4L IS II USM, EF 800mm f/5.6L IS USM och EF 200-400mm f/4L IS USM
 14. Dual Pixel CMOS AF – AF är möjligt över ett område på cirka 80 % vertikalt x 80 % horisontellt av bilden
 15. HDR-film finns tillgänglig endast i vissa SCN-lägen
 16. Användningen av GPS kan vara begränsad i vissa länder och regioner. Lagar och regelverk i landet eller området där utrustningen används måste åtföljas vid användning av GPS, inklusive eventuella restriktioner när det gäller användning av elektronisk utrustning.
 17. Användningen av Wi-Fi kan vara begränsad i vissa länder och regioner.
 18. Bluetooth-anslutning kräver en smart enhet utrustad med Bluetooth-version 4.0 (eller senare). Kräver även att den smarta enheten använder operativsystemet iOS 8.4 (eller senare) eller Android 5.0 (eller senare) samt har senaste versionen av Camera Connect-appen installerad
 19. Programvarutillämpningar endast kompatibla med Windows 10 i Windows 10 Desktop Mode
 20. Baserat på CIPA-standarden när batterierna och det minneskortsformat används som medföljer kameran, förutom där så anges