Behöver du flytta dina kopiatorer? Vi hjälper dig med transportbokning

winding road with hairpin bends at night

Maskinflytt? Fyll noga i formuläret så hjäper vi dig.

Formuläret hämtar du på denna sida, fyll noga i dina uppgifter och skicka in formuläret per e-post till; cf1@canon.se

Vi kontaktar dig så snart som möjligt. Hör gärna av dig om du har frågor. Du når oss på e-postadress: cf1@canon.se


OBS! Genom att returnera detta formulär bekräftar du att:

  • - Informationen du fyllt i är korrekt.
  • - Du accepterar att vi kommer debitera dig för flytten enligt ovan angivet pris
  • - Du förstår att flytten kan bli försenad eller avbokad om någon information du angett är inkorrekt eller att de kontaktpersoner du angett för flytten ej är tillgängliga.
  • - Avbokning måste ske minst 24 timmar före flytten för att du inte ska behöva betala avgiften.
  • - Vi kan komma att debitera dig extra avgifter om någon information du angett är inkorrekt och gör att vi måste lägga ner extra arbete.

Formulär för Maskinflytt

Movement Request

Please fill in the attached file and return it to cf1@canon.se. By sending the file you confirm that

  • - The information in the file is correct
  • - You agree to the charges stated in the pricelist
  • - You understand that the move may be delayed or canceled if any information you entered is inaccurate, or if the contact person you specified for the move is unavailable
  • - Cancellations must be made 24 hours before the move, or you will be charged the full amount
  • - We reserve the right to charge you for any additional services if the information you have provided is incorrect.

Form Movement Request