Villkor för Canons återbetalningskampanj för Cinema-objektiv

1. KAMPANJENS UPPHOVSMAN

Kampanjens upphovsman är Canon Europa N.V. Med den registrerade adressen Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna.


2. KAMPANJPRODUKTER, KAMPANJPERIOD OCH DELTAGARE


2.1. Alla deltagare måste vara över 18 år och bosatta i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller Storbritannien (EES) (”Deltagare”).


2.2. Alla deltagare anses ha gett sitt medgivande till att vara bundna av dessa villkor.


2.3. Den här kampanjen är endast tillgänglig för deltagare


a. som redan äger en produkt som har kategoriserats som professionell utrustning från Canon (”Kvalificerad produkt”). En fullständig lista över alla produkter som omfattas finns i slutet av dessa villkor, i tabell 1: Kvalificerade produkter som deltagarna måste äga.


b. som köper någon av kampanjprodukterna som anges i slutet av dessa villkor, i tabell 2: Kampanjprodukter ("Kampanjprodukter") hos en återförsäljare inom området (enligt definitionen i 2.4) från 1 juli 2021 till 31.12.2021 ("Kampanjperioden").


2.4. Alla kampanjprodukter måste köpas hos återförsäljare i följande länder: Andorra, Österrike, Belgien, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Finland, Italien, Norge, Portugal, Irland, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Lichtenstein, Luxemburg och Monaco eller från en webshop med en domän eller en registrerad adress i något av länderna ovan (”Området”). De måste ha levererats och distribuerats till återförsäljare av Canon eller företag inom Canon-gruppen i EES, Lichtenstein, Schweiz eller Storbritannien. Vänligen kontrollera med din återförsäljare att så är fallet för att undvika besvikelse. Webshoppar måste visa en registrerad adress/postadress i området.


2.5. Alla kampanjprodukter måste vara nya och äkta Canon-produkter. Begagnade, renoverade eller reparerade produkter eller produkter som är förfalskade eller som på något sätt gör intrång på de immateriella rättigheterna som tillhör Canon-gruppen (till exempel inklusive men inte uteslutande parallellimporterade eller "grå" produkter) omfattas inte av den här kampanjen. Mer information om parallella produkter finns på https://store.canon.se/shopping-safely-online/.

De kvalificerade produkterna som redan ägs av deltagarna behöver inte vara nya, men de måste vara äkta Canon-produkter, och de måste ha levererats och distribuerats av Canon eller företag inom Canon-gruppen i EES, Lichtenstein, Schweiz eller Storbritannien.


3. HUR MAN DELTAR


3.1 För att delta i kampanjen måste deltagaren uppfylla kriterierna som beskrivs i avsnitt 2 ovan OCH skicka in ett giltigt anspråk online mellan 1 juli 2021 och 31.01.2022.


3.2 Fyll i följande för att göra ett anspråk:


a. Fyll i ett anspråk fullständigt och korrekt (ange även ett giltigt serienummer för EES-produkter för både de kvalificerade produkterna och kampanjprodukterna) online på [https://canon-cinema-lens.sales-promotions.com/sv/?country_promotion=10]. Om du vill ha hjälp med att hitta serienumret klickar du här.


b. Deltagaren måste scanna, ladda upp och bifoga en kopia av kvittot eller orderbekräftelsen för internetköp till anspråksformuläret online (inklusive moms) för kampanjprodukterna. När du har gjort detta får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att ditt anspråk har mottagits. Om du inte får en bekräftelse via e-post inom 24 timmar från det att din ansökan behandlats, eller inte har tillgång till en dator, skickar du ett e-postmeddelande till cashback@claim-lookup.com.


3.3 Kampanjprodukterna är tillgängliga så långt lagret räcker. Canon ansvarar inte för eventuella problem för återförsäljare att leverera beställningar av kampanjprodukter under kampanjperioden.


3.4 Canon kommer inte att behandla anspråk som inkommer efter slutdatumet för anspråk den 31.01.2022. Canon kommer inte att behandla anspråk som man anser vara ofullständiga eller oläsliga. Canon ansvarar inte för försenade anspråk eller anspråk som inte har tagits emot.


3.5 Om deltagare köper fler än en kampanjprodukt kan endast ett anspråk per köpt kampanjprodukt skickas in åt gången.


3.6 Anspråk från företag eller personer som köper många produkter (fler än tio kampanjprodukter under kampanjperioden, i andra fall än där de relevanta produkterna ingår i satser eller paket enligt beskrivningen i paragraf 1.1) får inte delta i den här kampanjen.


3.7. Kampanjen är endast tillgänglig i kombination med en (1) ytterligare lokal återbetalningskampanj för objektiv. Observera dock att om deltagare har gjort anspråk på det kostnadsfria ZSG-C10 i samband med att de köpte ett kompakt Cine Servo-objektiv från Canon kan det inte utnyttjas samtidigt som den här kampanjen.


4. ÅTERBETALNING


4.1 Deltagare får återbetalning på de belopp som visas för köp av kampanjprodukter.


4.2 När ditt anspråk tagits emot och bekräftats kommer Canon att arrangera en direkt BACS-överföring till ditt bankkonto. Inga andra överenskommelser kommer att göras, och inga kontanter eller checkar kommer att tillhandahållas.


4.3. Canon kommer att sträva efter att göra BACS-överföringen inom 28 dagar från mottagandet av ett komplett och giltigt anspråk.


4.4 Om du inte väljer en av de valutor som erbjuds i formuläret kan Canon välja en åt dig efter eget gottfinnande.


4.5 Endast en BACS-betalning görs per giltigt anspråk.


4.6. Om du är momsregistrerad och får en återbetalning kan det minska det skattemässiga värdet på ditt köp, så att du kan behöva minska din ingående moms i enlighet med detta.


5. FRISKRIVNINGAR


5.1 Canon kan, så långt lagen tillåter, inte hållas ansvarigt för eventuell förlust, egendomsskada eller personskada av något som helst slag, oavsett hur denna uppstår, som deltagaren lider under denna kampanj. Det finns dock ingenting i dessa villkor som undantar eller begränsar Canons ansvar för personskada eller dödsfall som inträffar på grund av bevisad försummelse från någon av Canons anställda eller ombud.


5.2 I undantagsfall kan Canon upphäva, göra tillägg i eller ändra andra kampanjvillkor utan att ådra sig något som helst ansvar, under förutsättning att sådana ändringar är nödvändiga och kan motiveras med objektiva orsaker.


5.3 Canon förbehåller sig rätten att granska anspråk i syfte att kontrollera att dessa villkor respekteras och att begära ytterligare information och relevanta dokument. Canon förbehåller sig rätten att utesluta anspråk och/eller deltagare om det finns misstanke om att kampanjen missbrukas på något sätt. Canons beslut gällande kampanjen är slutgiltiga och kan inte överklagas.


5.4 Om en beslutande domstol eller annan behörig myndighet anser att någon del av dessa villkor är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar ska denna del avskiljas från resten av villkoren, vilka ska fortsätta att gälla i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag.


6. DATASEKRETESS


6.1 Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederländerna är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas av deltagare. De personuppgifter som lämnas förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför EES och Storbritannien. Personuppgifter som samlas in från Deltagarna behandlas enligt Canon Consumer Data Privacy Policy.


6.2 I syfte att administrera kampanjen är Benamic Unlimited Company (tidigare kallat Interpay Sales Promotions), med säte på IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irland, personuppgiftsansvarig för de uppgifter som deltagare lämnar till Canon.


Återbetalningen genomförs av Benamics tredjepartsleverantörer:

a) Transfermate (betalningar i GBP, CHF, CZK, DKK, NOK, PLN)

b) Hyperwallet (betalningar i HUF, SEK)


7. LAG OCH JURISDIKTION


Som deltagande konsument gäller lagarna i ditt hemland för denna kampanj, och du har eventuellt rätt att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i lokala domstolar. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter.


Tabell 1: KVALIFICERADE PRODUKTER SOM DELTAGARNA MÅSTE ÄGA:


Cinema-kameror Cinema-objektiv DILC-kameror RF-objektiv EF-objektiv
EOS C100 CN-E14MM T3.1 FP X  EOS M10 RF 35mm F1.8 MACRO IS STM  EF 16-35MM F2.8L III USM
EOS C100 MK II CN-E20MM T1.5 FP X  EOS M10 M15-45 S  RF 50mm F1.2L USM  EF 24-105MM F4L IS II USM
EOS C200 CN-E24MM T1.5 FP X  EOS M10 WH  RF 50mm F1.8 STM  EF 70-300 mm F4-5.6 IS II USM
EOS C300 CN-E35MM T1.5 FP X  EOS M10 WH M15-45 S  RF 85mm F1.2L USM  EF100-300MM F4.5-5.6 USM
EOS C300 MK II CN-E50MM T1.3 FP X   EOS M100 RF 85mm F1.2L USM DS  EF100-400MM F4.5-5.6 L IS II USM
EOS C300 MK III CN-E85MM T1.3 FP X   EOS M100 M15-45 S  RF 85mm F2 MACRO IS STM  EF100-400MM F4.5-5.6L IS USM
EOS C500 CN-E135MM T2.2 FP X   EOS M100 M15-45 S+M22  RF 100mm F2.8L Macro IS USM  EF100MM F2 USM
EOS C500 MK II CN-E14mm T3.1 L F  EOS M100 M15-45 S+M55-200S  RF 400mm F2.8L IS USM  EF100MM F2.8 USM MACRO
EOS C700 CN-E20mm T1.5 L F  EOS M100 GY  RF 600mm F4L IS USM  EF100MM F2.8L IS USM MACRO
EOS C700 FF CN-E24mm T1.5 L F  EOS M100 GY M15-45 S  RF 600mm F11 IS STM  EF11-24/4L USM 
EOS C70 CN-E35mm T1.5 L F  EOS M100 GY M15-45 S+M22  RF 800mm F11 IS STM  EF11-24MM F/4L USM 
  CN-E50mm T1.3 L F  EOS M100 GY M15-45 S+M55-200S  RF 15-35mm F2.8L IS USM  EF135MM F2.8
  CN-E85mm T1.3 L F  EOS M100 WH  RF 24-70mm F2.8L IS USM  EF135MM F2L USM
  CN-E135mm T2.2 L F  EOS M100 WH M15-45 S  RF 24-105mm F4L IS USM  EF14MM F2.8L II USM
  CN-E 14.5-60mm L SP   EOS M100 WH M15-45 S+M22  RF 24-105mm F4-7.1 IS STM  EF14MM F2.8L USM
  CN-E 14.5mm-60mm L S   EOS M100 WH M15-45 S+M55-200S  RF 24-240mm F4-6.3 IS USM  EF15MM F2.8 SHEYE
  CN-30-300mm L SP   EOS M200 M15-45 S  RF 28-70mm F2L USM  EF16-35MM F2.8L II USM
  CN-30-300mm L S  EOS M200 M15-45 S+55-200  RF 70-200mm F2.8L IS USM  EF16-35MM F2.8L USM
  CN-E 15.5-47mm T2.8 L SP   EOS M200 WH M15-45 S  RF 70-200mm F4L IS USM  EF16-35MM F4L IS USM
  CN-E 15.5-47mm T2.8 L S   EOS M3  RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM  EF17-40MM F4L USM
  CN-E 30-105mm T2.8 L SP   EOS M3 M15-45 S    EF180MM F3.5L USM MACRO
  CN-E 30-105mm T2.8 L S   EOS M3 M18-55 S    EF200-400MM F4L IS USM + EXT1.4X
  CN-E18-80MM T4.4 L IS KAS S  EOS M5 15-45 S     EF200MM F2.8L II USM
  CN-E70-200MM T4.4 L IS KAS S  EOS M5     EF200MM F2L IS USM
     EOS M5 M18-150 S     EF20-35MM F3.5-4.5 USM
     EOS M50    EF20MM F2.8 USM
     EOS M50 M15-45 S     EF24-105MM F3.5-5.6 IS STM
     EOS M50 M15-45 S+M22     EF24-105MM F4L IS USM
     EOS M50 M15-45S+M55-200     EF24-70MM F2.8L II USM
     EOS M50 M18-150     EF24-70MM F2.8L USM
     EOS M50 II M15-45S+M55-200     EF24-70MM F4L IS USM
     EOS M50 MARK II    EF24-85MM F3.5-4.5 USM
     EOS M50 MARK II M15-45 S     EF24MM F1.4L II USM
     EOS M50 MARK II M18-150     EF24MM F1.4L USM
     EOS M50 MARK II WH M15-45 S     EF24MM F2.8
     EOS M50 WH     EF24MM F2.8 IS USM
     EOS M50 WH M15-45 S     EF28-105MM F3.5-4.5 II USM
     EOS M50 WH M18-150     EF28-105MM F3.5-4.5 USM
     EOS M6    EF28-105MM F4-5.6 
     EOS M6 M15-45 S +M55-200 S     EF28-105MM F4-5.6 USM
     EOS M6 M15-45 S     EF28-135MM F3.5-5.6 IS USM
     EOS M6 M18-150 S     EF28-200MM F3.5-5.6
     EOS M6 MARK II     EF28-200MM F3.5-5.6 USM
     EOS M6 MARK II M15-45 S +EVF     EF28-300MM F3.5-5.6L IS USM
     EOS M6 SL     EF28-70MM F2.8L USM
     EOS M6 SL M15-45 S +M55-200 S     EF28-80MM F3.5-5.6 DC II
     EOS M6 SL M15-45 S     EF28-80MM F3.5-5.6 V USM
     EOS M6 SL M18-150 S     EF28-90MM F4-5.6 II
     EOS R     EF28-90MM F4-5.6 II USM
     EOS R +MT ADP     EF28-90MM F4-5.6 III
     EOS R MP EVENT    EF28-90MM F4-5.6 USM
     EOS R RF24-105 L     EF28MM F1.8 USM
     EOS R+RF24-105 S     EF28MM F2.8
     EOS R5 V2.4    EF28MM F2.8 IS USM
     EOS R5 V5    EF300MM F2.8L IS II USM
     EOS R6     EF300MM F2.8L IS USM
     EOS R6 RF24-105 F4-7.1 S     EF300MM F4L IS USM
     EOS RA     EF35-80MM F4-5.6 III
     EOS RP 24-240 USM     EF35MM F1.4L II USM
     EOS RP +MT ADP     EF35MM F1.4L USM
     EOS RP     EF35MM F2
     EOS RP RF24-105 L     EF35MM F2 IS USM
     EOS RP+RF24-105 S     EF400MM F/2.8L IS III USM
     EOS 1000D BLK + EFS 18-55MM IS TW    EF400MM F2.8L II USM
     EOS 1000D BLK + EFS 18-55MM IS TW    EF400MM F2.8L IS II USM
     EOS 1000D BLK + EFS 18-55MM IS TW    EF400MM F2.8L IS USM
     EOS 1000D     EF400MM F4 DO IS II USM
     EOS 1000D     EF400MM F4 DO IS USM
     EOS 1000D(B)W18-55     EF400MM F5.6L USM
     EOS 1000D(B)W18-55     EF40MM F2.8 STM 
     EOS 100D     EF500MM F4L IS II USM
     EOS 100D 18-135 IS STM     EF500MM F4L IS USM
     EOS 100D 18-55DCIII     EF50MM F1.2L USM
     EOS 100D 18-55IS STM     EF50MM F1.4 USM
     EOS 100D WH 18-55 S WH    EF50MM F1.8 II
     EOS 1100D 18-55DCIII    EF50MM F1.8 STM
     EOS 1100D 18-55ISII BLACK    EF50MM F2.5 COMPACT MACRO
     EOS 1100D 18-55ISII GRAY    EF55-200MM F4.5-5.6 II USM
     EOS 1100D 18-55ISII RED    EF600MM F/4L IS III USM 
     EOS 1100D     EF600MM F4L II USM
     EOS 1100D18-55ISII BROWN    EF600MM F4L IS II USM
     EOS 1200D 18-55    EF600MM F4L IS USM
     EOS 1200D 18-55 IS    EF70-200mm f/2.8L IS III USM
     EOS 1200D     EF70-200mm f/4L IS II USM
     EOS 1200D GY 18-55    EF70-200MM F2.8L IS II USM
     EOS 1200D GY 18-55 IS    EF70-200MM F2.8L IS USM
     EOS 1300D (W) 18-55    EF70-200MM F2.8L USM
     EOS 1300D (W) 18-55 IS    EF70-200MM F4L IS USM
     EOS 1300D (W)    EF70-200MM F4L USM
     EOS 1300D GY 18-55     EF70-300MM F4.5-5.6 DO IS USM (OTH)
     EOS 1300D SL 18-55 IS     EF70-300MM F4-5.6 IS USM
     EOS 1D    EF70-300MM F4-5.6L IS USM
     EOS 1D MARK II     EF75-300MM F4-5.6 III
     EOS 1D MARK II N     EF75-300MM F4-5.6 III USM
     EOS 1D MK III     EF75-300MM F4-5.6 IS USM
     EOS 1D MK IV    EF800MM F5.6L IS USM
     EOS 1D X MARK II (G)    EF80-200MM F4.5-5.6 II
     EOS 1DS    EF8-15MM F4L USM SHEYE
     EOS 1V    EF85MM F1.2L II USM
     EOS 2000D 18-55 IS     EF85MM F1.2L USM
     EOS 2000D 18-55     EF85MM F1.4L IS USM 
     EOS 2000D     EF85MM F1.8 USM
     EOS 200D 18-55     EF90-300MM F4.5-5.6
     EOS 200D 18-55 S CP     EF90-300MM F4.5-5.6 (OTH)
     EOS 200D    EF90-300MM F4.5-5.6 USM (OTH)
     EOS 200D SL 18-55 S CP SL     EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 
     EOS 200D WH 18-55 S CP SL     EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM SL
     EOS 20D     EF-M 18-150 F3.5-6.3 IS STM 
     EOS 20D W/18-55     EF-M 18-150 F3.5-6.3 IS STM SL 
     EOS 20D/18-55    EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM SL
     EOS 20DA     EF-M11-22MM F4-5.6IS STM
     EOS 250D 18-55     EF-M18-55MM S STM
     EOS 250D 18-55 S CP     EF-M22MM F2 STM
     EOS 250D     EF-M32MM F/1.4 STM 
     EOS 250D SL 18-55 S CP     EF-M55-200MM F4.5-6.3 IS STM
     EOS 250D WH 18-55 S CP     EF-S 24MM F2.8 STM
     EOS 3    EF-S10-18MM F4.5-5.6 IS STM
     EOS 30     EF-S10-22MM F3.5-4.5 USM
     EOS 300 28-90 II     EF-S15-85MM F3.5-5.6 IS USM
     EOS 300     EF-S17-55MM F2.8 IS USM
     EOS 3000N    EF-S17-85MM F4-5.6 IS USM
     EOS 3000N 28-80    EF-S18-135MM F3.5-5.6 IS
     EOS 3000V (Q) 28-90III    EF-S18-135MM F3.5-5.6 IS STM
     EOS 3000V     EF-S18-135MM F3.5-5.6 IS USM
     EOS 3000V EF 28-90III    EF-S18-200MM F3.5-5.6 IS
     EOS 3000V     EF-S18-55MM F3.5-5.6 (OTH)
     EOS 300D     EF-S18-55MM F3.5-5.6 IS
     EOS 300D W/EF18-55     EF-S18-55MM F3.5-5.6 IS II TW
     EOS 300D W/EF18-55    EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM
     EOS 300D(B)L    EF-S18-55MM S STM
     EOS 300V    EF-S35MM F/2.8 IS STM MACRO
     EOS 300V 28-90 II    EF-S55-250MM F4-5.6 IS
     EOS 300V 28-90 SIL     EF-S55-250MM F4-5.6 IS II
     EOS 300V     EF-S55-250MM F4-5.6 IS STM
     EOS 300X 28-90    EF-S60MM F2.8 USM MACRO
     EOS 300X     MELLANRING EF12II
     EOS 30D     MELLANRING EF25II
     EOS 30D W/17-85    LIVE SIZE CONVERTER EF
     EOS 30V     MACRO EF-M 28MM F/3.5 IS STM 
     EOS 33    MP-E65MM F2.8 MACRO
     EOS 33V     RF100-500MM F4.5-7.1 L IS USM
     EOS 350D 18-55USM SIL     RF100MM F2.8 L MACRO IS USM 
     EOS 350D BLK 18-55     RF15-35mm F2.8 L IS USM
     EOS 350D BLK     RF24-105MM F4 L IS USM
     EOS 350D SIL     RF24-105MM F4-7.1 IS STM 
     EOS 350D SIL 18-55     RF24-240MM F4-6.3 IS USM 
     EOS 4000D 18-55     RF24-70mm F2.8 L IS USM
     EOS 4000D 18-55 IS     RF28-70MM F2 L USM 
     EOS 4000D     RF35MM F1.8 MACRO IS STM
     EOS 400D 18-55     RF400MM F2.8 L IS USM 
     EOS 400D 18-55 SIL     RF50MM F1.2 L USM 
     EOS 400D     RF50MM F1.8 STM
     EOS 40D 17-85IS    RF600MM F11 IS STM
     EOS 40D 17-85IS    RF600MM F4 L IS USM 
     EOS 40D     RF70-200MM F2.8 L IS USM
     EOS 450D 18-200IS    RF70-200MM F4 L IS USM
     EOS 450D 18-55IS     RF800MM F11 IS STM
     EOS 450D     RF85MM F1.2 L USM DS
     EOS 5    RF85mm F1.2 L USM 
     EOS 500D 18-135 IS     RF85MM F2 MACRO IS STM
     EOS 500D 18-200IS    TS-E135MM F4L MACRO 
     EOS 500D 18-55IS CP800 BLK –     TS-E17MM F4L
     EOS 500D 18-55IS CP800 BLK 4CE    TS-E24MM F3.5L
     EOS 500D 18-55IS CP800 BLK/    TS-E24MM F3.5L II
     EOS 500D 18-55IS TW    TS-E45MM F2.8
     EOS 500D 18-55IS TW    TS-E50MM F2.8L MACRO 
     EOS 500D     TS-E90MM F2.8
     EOS 500D W18-55DC     TS-E90MM F2.8L MACRO 
     EOS 500N SIL     
     EOS 50D 17-85     
     EOS 50D 18-200IS    
     EOS 550D 18-55 DCIII     
     EOS 550D 18-55 IS II     
     EOS 550D     
     EOS 550D EF-S18-135MM IS     
     EOS 5D     
     EOS 5D EF50 1.4 220EX     
     EOS 5D MARK IV (WG)     
     EOS 5D MARK IV (WG) EF 24-70 F4L    
     EOS 5D MARK IV (WG) EF24-105 LIS    
     EOS 5D MK III 24-105L    
     EOS 5D MK III     
     EOS 5D MKII 24-105    
     EOS 5D MKII     
     EOS 5D MKIII 24-70 4L    
     EOS 5D MKIII 24-70 4L    
     EOS 5D W/24-105    
     EOS 5DS     
     EOS 5DS R     
     EOS 600D 18-135IS     
     EOS 600D 18-55DCIII     
     EOS 600D 18-55ISII     
     EOS 600D 18-55ISII+55-250ISII     
     EOS 600D     
     EOS 60D 17-85    
     EOS 60D 18-55ISII     
     EOS 60D     
     EOS 60D W18-135    
     EOS 60DA    
     EOS 650D 18-135STM     
     EOS 650D 18-135STM     
     EOS 650D 18-55II IS     
     EOS 650D 18-55III     
     EOS 650D     
     EOS 6D (WG) 24-105L    
     EOS 6D (WG) 24-70L    
     EOS 6D (WG)     
     EOS 6D Mark II 24-105     
     EOS 6D Mark II 24-70 4L     
     EOS 6D Mark II     
     EOS 6D(N) 24-105     
     EOS 6D(N) 24-70     
     EOS 6D(N)     
     EOS 6D(WG)+24-105 3.5-5.6 ISSTM     
     EOS 700D 18-135 IS    
     EOS 700D 18-55 DC III    
     EOS 700D     
     EOS 700D EF-S 18-55 IS STM     
     EOS 70D (N) 18-135 IS STM    
     EOS 70D (N) 18-55 IS STM    
     EOS 70D (N)     
     EOS 70D (W) 18-135 IS STM    
     EOS 70D (W) 18-55 IS STM    
     EOS 70D (W)     
     EOS 750D (W) 18-135 S    
     EOS 750D (W) 18-55 S    
     EOS 750D (W)     
     EOS 750D(W) 18-55 III     
     EOS 760D (W) 18-135 S    
     EOS 760D (W)     
     EOS 77D 18-135 U     
     EOS 77D 18-55 S CP     
     EOS 77D    
     EOS 7D 15-85IS    
     EOS 7D     
     EOS 7D MARK II 18-135 U + W-E1    
     EOS 7D MARK II + W-E1    
     EOS 7D MKII (G) + 18-135 IS STM    
     EOS 7D MKII (G)    
     EOS 7D W18-135 IS    
     EOS 800D 18-135 S     
     EOS 800D 18-55 S CP     
     EOS 800D    
     EOS 80D (W) 18-135 U    
     EOS 80D (W) 18-55 S    
     EOS 850D 18-55 S CP     
     EOS 850D     
     EOS 90D 18-135 IS U     
     EOS 90D 18-55 S     
     EOS 90D     
     EOS D2000     
     EOS IX7     
     EOS M () 18-55 IS STM/90EX     
     EOS M () 22/90EX     
     EOS M () 22mm/ADP/90EX     
     EOS M (RE) 18-55 IS STM/90EX     
     EOS M (SL) 18-55 IS STM/90EX     
     EOS M (WH) 18-55 IS STM/90EX     
     EOS M (WH) 22/90EX     
     EOS M (WH) 22mm/ADP/90EX     
     EOS M() 18-55/22mm/90EX     
     EOS M()     
     EOS M(RE)    
     EOS M(SL)    
     EOS M(WH)    
     EOS-1 V    
     EOS-10D     
     EOS-1D C     
     EOS-1D X    
     EOS-1DS MK II     
     EOS-1DX MARK III     


Tabell 2: KAMPANJPRODUKTER:


Cine-objektiv med fast brännvidd  Sumire-objektiv med fast brännvidd  Högkvalitativa Cine-zoomobjektiv  Kompakta Cine-zoomobjektiv  Kompakt Cine-servo 
CN-E14mm_T3.1 L F  CN-E14MM T3.1 FP X CN-E14.5-60mm T2.6 L SP  CN-E 15.5-47mm T2.8 L SP  CN-E18-80MM T4.4 L IS KAS S 
CN-E20mm T1.5 L F  CN-E20MM T1.5 FP X CN-E14.5-60mm T2.6 L S  CN-E 15.5-47mm T2.8 L S CN-E70-200MM T4.4 L IS KAS S 
CN-E24mm T1.5 L F  CN-E24MM T1.5 FP X CN-E30-300mm T2.95-3.7 L SP  CN-E 30-105mm T2.8 L SP  
CN-E35mm T1.5 L F  CN-E35MM T1.5 FP X  CN-E30-300mm T2.95-3.7 L S  CN-E 30-105mm T2.8 L S  
CN-E50mm T1.3 L F  CN-E50MM T1.3 FP X      
CN-E85mm T1.3 L F  CN-E85MM T1.3 FP X      
CN-E135mm T2.2 L F  CN-E135MM T2.2 FP X