EcoVadis ger Canon guld för hållbarhetsarbete

För sjätte året i rad har Canon tilldelats guld i EcoVadis årliga internationella rankning. Det placerar företaget bland de tre bästa procenten i världen vad gäller hållbarhetsarbete. Hållbarhet står i centrum för vad Canon gör och medarbetare över hela världen arbetar efter vår filosofi Kyosei: att leva och arbeta tillsammans för allas bästa.

EcoVadis är ett oberoende analysföretag som årligen analyserar och utvärderar företags hållbarhetsarbete. Bedömningen bygger på kriterier inom fyra olika områden: miljö, rättvisa arbetsförhållanden, affärsetik och leverantörskedjan. De betygsätter 200 inköpskategorier i 160 länder och metoden bygger på internationella CSR-standarder inklusive Global Reporting Initiative, FN: s Global Compact och ISO 26000.


Den senaste rapporten från EcoVadis visar att Canon presterar väldigt bra inom alla områden och specifikt inom miljöområdet. Tre saker som uppmärksammas är att Canons produkter är designade för återvinning, är energieffektiva och att företaget har vidtagit åtgärder för att minska koldioxidutsläpp.


– Nu när hållbarhet är högaktuellt i samhället känns det extra bra att få ett guldbetyg från EcoVadis. Det visar våra kunder och partners att vi är en ansvarsfull partner som arbetar aktivt med hållbarhet, säger Bodil Nordin, hållbarhetchef på Canon.


– Utvecklingen går snabbt på Canon. På 11 år har vi bland annat lyckats sänka koldioxidutsläppen över hela livscykeln med 40 procent, främst tack vare återanvändning och ökad energieffektivitet. Ett bra exempel på minskad miljöpåverkan är imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serien där vikten på maskinen har minskat med 27 procent. Resultatet blir att både maskinens och fraktens miljöpåverkan minskar.