Kalkylator för total ägandekostnad – metod

Ta reda på hur vi beräknar den totala ägandekostnaden för din Canon-skrivare.

Kalkylator för total ägandekostnad

Den totala ägandekostnaden är baserad på maskinvarans inköpspris och kostnaderna för bläck eller toner under en viss tid (se villkor nedan). Observera att ytterligare variabla kostnader kan påverka den totala ägandekostnaden, inklusive men inte begränsat till andra förbrukningsartiklar, bläck- och tonerpaket, bläck- och tonerpaket med hög kapacitet, service, strömförbrukning och reservdelar.

Den totala ägandekostnaden baseras på följande beräkning: [Genomsnittlig CPP i färg x färgutskriftsvolym – minus medföljande bläck-/tonersidor] plus [genomsnittlig CPP i svartvitt x svartvit utskriftsvolym – minus medföljande bläck-/tonersidor] plus [maskinvarukostnad] plus [kostnad för underhållskassett, endast för MAXIFY GX-modeller].

Jämförelsemodellerna för total ägandekostnad är bland annat utvalda modeller från de tio mest sålda färglaserskrivarna och de tio bästsäljande bläckstråleskrivarna enligt IDC EMEA Hardcopy Tracker (Data Q1 2020 – Q3 2020). Det genomsnittliga försäljningspriset för skrivarna i din lokala valuta erhölls från IDC EMEA Hardcopy Tracker (Data Q1 2020 – Q3 2020) och priset på förbrukningsartiklar från tillverkarnas officiella webbplatser den 2 februari 2021.

Maskinvara och förbrukningsartiklar för Canon MAXIFY GX7000-, GX6000-, GX5000-, GX4000- och GX3000-serien har inkluderats, och används endast med den här kalkylatorn för total ägandekostnad med det rekommenderade försäljningspriset, där moms ingår.

Moms ingår, men observera att leveransavgifter inte ingår i prisberäkningarna. Priserna kan komma att ändras på grund av marknadsförhållandena.

Utskriftskostnaderna baseras på att standardinställningarna används på både Canon-skrivarna och konkurrenternas skrivare. Detta överensstämmer med de testförhållanden som används i ISO/IEC-kapacitetstest för den relevanta kategorin.

Kostnaden per sida beräknades utifrån försäljningspriset för förbrukningsmaterial enligt tillverkarnas webbplatser, delat med tillverkarnas publicerade kapacitet som visas i allmänt tillgänglig information. Kostnaden per sida baseras på utskriftssimuleringen för testmönster som anges i ISO/IEC24712 för bläckstråleskrivare och ISO/IEC 19798 för färglaserskrivare.

Alla tillverkares tekniska data och prestandadata har hämtats från allmänt tillgänglig information, inklusive men inte begränsat till tillverkarnas egna broschyrer och webbplatser. Canons och konkurrenternas toner- och bläckkapacitet hämtas från tillverkarnas publicerade tekniska data.

I syfte att göra en rättvis jämförelse och korrekt datarapportering har data om förbrukningsartiklars kapacitet hämtats från den toner- eller bläckkapacitet med högst standard som fanns vid tidpunkten för publiceringen, vilket har fastställts enligt ISO-standarder. Jämförelsen omfattar inte kombinationsförpackningar, XL och flerpack. Dessa data är allmänt tillgängliga.

Behöver du support för din enhet?