PGI-seriens patroner – MSDS

Hämta materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Välj patron i PGI-serien nedan och hämta materialsäkerhetsdatablad (MSDS) för produkten.


Hos Canon övervakar vi kontinuerligt förändringar i kemisk lagstiftning och vidtar åtgärder för att förbättra effektiviteten och minimera miljöpåverkan. Om du upplever avvikelser mellan produktförpackningar och säkerhetsdatabladet nedan, tveka inte att kontakta oss via e-post: sustainability@canon-europe.com